Terug naar de artikelen

logo

© 29.4 2016 Revive Israel

Handelingen 15 nader bekeken

Na tientallen jaren van bestuderen en onderwijs geven over Handelingen 15, deelt Asher Intrater een nieuw en diep inzicht over dit hoofdstuk en laat hij zien van hoeveel belang het is in onze tijd voor de voortgang van het koninkrijk van God. Om dit belangrijke en fundamentele onderwijs te zien in het Engels, klik HIER.

Om de audioversie te beluisteren, klik HIER.


Uitnodiging tot Shavuot

We hebben net Pasen gevierd en kijken nu uit naar het volgende grote Bijbelse feest  - Shavuot (Pinksteren). De uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen 2 was de eerste vervulling van Gods belofte om Zijn Geest uit te storten op alle vlees (Handelingen 2:17). We komen elk jaar met Shavuot bij elkaar om de hele nacht te aanbidden en te bidden, in het geloof dat deze Shavuot profetie volledig in vervulling zal gaan.

We nodigen jullie dit jaar uit om persoonlijk mee te doen via de live web-stream. Het begint 11 juni 2016, om 10.00 pm (Israël tijd) en gaat 8 uur door.

Om een interview op video te zien met Asher Intrater over de visie op Shavuot, klik HIER!

Ga voor de live web-stream naar reviveisrael.org tijdens het evenement.


Geestelijke honger

In deze video spreekt Cody Archer over ons verlangen bij Revive Israel om een vruchtbare organisatie te zijn in alles wat we doen en hoe we naar een volgend niveau willen in ons verlangen naar de terugkomst van Yeshua. Om te zien in het Engels klik HIER!


Leiderschap  in teamwork bij Tiferet Yeshua

Door Ron Cantor

De afgelopen drie jaar hebben Delana en Ik ons gewijd aan de groei en stabiel maken van de gemeente Tiferet Yeshua in Tel Aviv. (De gemeente werd opgezet door Ari en Shira Sorkoram in 1999 en overgegeven aan de apostolische leiding van Asher Intrater in 2013).

We hebben gewerkt om fondsen op te richten en hebben kantoren gebouwd. Victoria Trubek, onze secretaresse en Gil Afriat, die ook nog een fulltime andere baan had, namen de verantwoording over het leren hoe je legaal, met grote integriteit de non-profit organisatie van de gemeente kon leiden.

Michael E. kwam erbij, om video’s met mij te maken. Samen bouwden we een studio en we maken nu al een jaar onderwijs video’s. We bouwden een kantoor op de tweede verdieping en geloofden dat God zou voorzien in de fondsen voor een Koffie Tent, die nu gebruikt wordt voor concerten, gebedssamenkomsten, huisgroepen en nog meer.

Op een dag realiseerden we ons dat we allemaal de beste baan in de wereld hadden. IK denk niet dat er een dag geweest is dat dit team niet graag met elkaar werkte. Dit heb ik nog nooit ergens meegemaakt. Iedereen glimlacht, iedere dag.

Ik heb vaak tegen Elana gezegd: “Ik weet dat ik geen klassieke voorganger ben, maar het bouwen aan dit team en het leiding geven is het meest voldoening gevende dat ik ooit in de bediening gedaan heb.”

Gil Afriat, over wie ik het al eerder had, is een in Israël geboren Israeli, die al als voorganger hier werkte. Deze maand gaan we Gil benoemen als hoofd van de voorgangers van de gemeente, als degene die de leiding heeft over het team van Moti, David, Victoria en Olga.

Een van de kernwaardes van Tiferet Yeshua is dat het leiderschap er niet een is met de harde hand, maar een echt, functionerend team. Als oudsten hebben we samen de leiding. We delen de kansel en andere verantwoordelijkheden. Ik zie mijn rol bij Tiferet Yeshua doorgaan als oudste met visie en:

  1. Toerustend evangelist naar Efeze 4:11.
  2. Hulp van Asher in het leiding geven aan de gemeente.
  3. De gemeente financieel steunen.

Ik heb vaak tegen onze gemeente gezegd dat als er een bezoeker een samenkomst zou bijwonen, hij niet zou weten wie de voorganger is, omdat we werken in gezamenlijke verantwoordelijkheid. We zijn een team oudsten in eenheid, onderworpen aan elkaar. Ja, er is een structuur in autoriteit maar we proberen tot overeenstemming te komen door gebed en stevige discussie.


Het terugwinnen van onze morele profetische kant

Door Asher Intrater

De boodschap van het evangelie gaat over de genade en liefde van God door Yeshua de Messias. Tegelijkertijd zou er ook een vurige en profetisch morele confrontatie met zonden moeten zijn. Die confrontatie moet in de eerste plaats met onszelf plaatsvinden. Als wij, als geloofsgemeenschap, berouw zouden hebben over onze zonden, dan zal er een effect zijn als kringen in het water, dat de rest van onze samenleving zal genezen. (II Kronieken 7:14  Mijn volk waarover Mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich…..en hun land zal herstellen.)

Toen Mozes Egypte binnenkwam om het volk te redden, confronteerde hij Farao met het aanbidden van afgoden, het onderdrukken van slaven, het vermoorden van kinderen en seksuele perversie (Exodus 4:12). Alle profeten van Israël confronteerden de koning, de regering en het volk voor dergelijke zonden en het vleselijke. De boodschap van het evangelie begint met de oproep om je te “bekeren”.

Toen Johannes de Doper begon te prediken, sprak hij over de komende Messias en riep het volk op zich te bekeren. Hoe richtte hij zich tot de regering? Hij wees Herodes terecht voor seksuele immoraliteit. Hij zei regeringsbeambten niet meer geld te nemen dan legaal was. Hij zei soldaten het volk niet te onderdrukken. (Lukas 3:1-20; Mattheüs 14:1-5).

Een deel van onze boodschap is het confronteren met seksuele immoraliteit, financiële corruptie, religieuze schijnheiligheid, crimineel geweld en onderdrukking. Deze zaken zijn moreel, niet politiek. Toch zullen zij zeker het politiek terrein beïnvloeden.

We kunnen echter niet staan voor zulke morele waarden in onze maatschappij als we dergelijke zonden in ons eigen hart hebben. Laten we ons bekeren en het profetisch vuur en de autoriteit van Mozes, Elia, Johannes, Petrus en Paulus terugwinnen. Laten we ons land zegenen door een heilig volk te zijn.


Terug