Terug naar de artikelen

logo

© 15. april, 2016 Revive Israel

Driedimensionale betekenis van Pasen

Door Asher Intrater

Er zijn drie dimensies van de betekenis van het verhaal van Pasen (Pesach):

  1. De Exodus uit Egypte
  2. Het evangelie van Yeshua
  3. Het paradigma van de eindtijd
  1. Exodus

Het verhaal van Pasen en de Exodus uit Egypte speelt een belangrijke rol in de Wet en de Profeten. De God van de schepping grijpt in in de geschiedenis van de mensheid om een onderdrukt volk te redden, om sociale rechtvaardigheid te scheppen, om universele wetten op moreel gebied uit te vaardigen en om een groep “uitverkoren mensen” te kiezen uit de volken van de wereld (dat volk bestond zelfs toen al uit Joden en Heidenen).

God maakte Zichzelf bekend als YHVH, een God van heiligheid, bewogenheid en verbond. Hij benoemde het priesterschap om verzoening te bieden door bloedoffers.  De Exodus vond plaats op de juiste tijd in de geschiedenis, zo’n 400 jaar na de aartsvaders. Het verbondsvolk van God begon gewoon als een gezin met Abraham en groeide uit tot een volk van meer dan 2 miljoen in de tijd van Mozes.

God koos voor de tijd van Pasen – de eerste volle maan in het begin van de lente – als de setting, zoals in een toneelstuk, om Zijn redding te laten zien.

  1. Evangelie

De Israëlieten werden bevrijd van de Engel des Doods in Egypte door het geloof in het bloed van het lam dat zij aan hun deurposten streken. Met het bloed van het lam hadden zij redding, zonder dat hadden zij die redding niet. Leven en dood waren afhankelijk van het bloed van het lam. Toen zij de Torah ontvingen in de Sinaï, stelde God een systeem in van dagelijkse bloedoffers. Ieder geloofsaspect in het oude Israël was gebaseerd op het verbond, gesloten door bloed.

Het spreekt vanzelf dat de dierenoffers symbolisch waren. Het ware bloedoffer voor de mensheid moest komen van een man, een volmaakte man. Die volmaakte Man, degene die gesymboliseerd wordt door het paaslam en al de dierenoffers werd geopenbaard aan Israël en de hele mensheid in het Evangelie. Hij is de Messias Yeshua, de zoon van God en de zoon van David.

Net als het oude Israël symbolisch gered werd door het bloed van het lam, is de hele mensheid voor eeuwig gered door het bloed van Het Lam. Het belang van het bloedoffer is niet veranderd, het werd in z’n volheid geopenbaard door het Evangelie. Het offer van Yeshua geeft ons verzoening voor zonde; Zijn opstanding geeft ons eeuwig leven. Er is geen ander, in geen enkel opzicht, die verzoening kan geven of opstanding.

  1. Eindtijd

Er is nog een dimensie aan de betekenis van Pasen. De Rabbijnen zeggen: “De laatste redding zal zijn als de eerste redding.” Dat houdt in dat de komst van de Messias in heerlijkheid om het koninkrijk te stichten op aarde hetzelfde zal zijn als de Exodus uit Egypte. Dan Juster heeft hierover geschreven in zijn boek: “Openbaring: de sleutel van Pasen.”

De Farao toen was een figuur van de Antichrist die nog komen gaat. De demonische onderdrukking zal dezelfde zijn. De plagen komen over de wereld als oordeel tegen het kwaad en om mensen erop te wijzen zich te bekeren van hun slechtheid. De ware gelovigen tijdens de verdrukking zullen beschermd worden als de Israëlieten in Goshen en daardoor getuigen zijn van Gods kracht en genade. Het profetisch woord zal uitgesproken worden door twee getuigen net als Mozes en Aäron. Aan het eind zal er een plotselinge en geweldige bevrijding zijn zoals de overwinning in de Rode Zee.  

Laten wij in deze tijd ons reinigen en ons hart voorbereiden voor ieder profetisch doel dat God voor ons heeft in deze generatie.


Hoe gaat de Hemel open

In deze boodschap deelt Asher sleutels hoe je de deuren van de hemel opent en ziet dat de zegen neerdaalt. Om het te zien in het Engels met vertaling in het Koreaans, click HERE!


Terug