Terug naar de artikelen

logo

© 8. april, 2016 Revive Israel

Wat kan ik niet horen?

door Asher Intrater

Onlangs ondervond ik een dramatische achteruitgang van mijn gehoor. Ik ging naar een oorarts. De vrouwelijke arts was ongeveer mijn leeftijd en ze zag er nogal serieus uit. Ze keek in mijn oor. Toen pakte ze een primitief instrument erbij, zoiets als een briefopener, en zei: "Dit kan een beetje pijn doen." Zij duwde het puntige voorwerp in mijn rechter oor en bewoog het rond in een draaiende beweging terwijl ik kronkelde en op mijn tanden knarste. Ze deed hetzelfde met mijn linker oor. Toen zei ze: "Dit is een beetje taai geworden, maar ik wil het er allemaal uit krijgen." Ze schraapte en ik schreeuwde. Na ongeveer een minuut met elk oor bezig geweest te zijn, haalde ze er twee kleine proppen van vuil en oorsmeer uit, ter grootte van een noot, dat in elk oor gezeten had. Ik zat daar te schudden en veegde mijn ogen af, terwijl ik bijkwam van deze ervaring.                                                                    

Maar toen merkte ik iets. Heel mijn gehoor was direct – teruggekeerd! Het was geweldig, dat was prachtig!  Ik voelde me alsof ik danste! Ik ging naar mijn "Dr. Serieuze Dokter" en gaf haar een dikke knuffel en kus. Toen grijnsde ze tenslotte. Ik liep naar buiten en ik heb er sindsdien nooit meer een probleem mee gehad.

Yeshua zei, "Ik jullie heb nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het thans niet dragen" – Johannes 16:12. 

Wat een schokkende verklaring! We vragen God om tegen ons te spreken. Maar het probleem ligt niet bij Zijn spreken, maar bij onze bereidheid of mogelijkheid om te horen, wat Hij wil zeggen. Het probleem ligt niet bij Gods mond, maar bij onze oren - of beter gezegd, bij ons hart.                                                                     

Waarom kunnen we het niet dragen, om te horen wat God ons vertellen wil? Wat wilt Hij u vertellen, wat u niet bereid bent om te horen? Zijn er gebieden, waar we echt de waarheid over onszelf niet willen weten? Yeshua zei dat er "veel meer dingen” zijn dan deze.                                                                                                               

Hierom geeft God ons de Heilige Geest van binnen, zodat Hij ons kan leiden naar de waarheid die we niet willen horen (Johannes 16:13). Hij vertelt het zacht en liefdevol aan de binnenkant bij ons, zodat Hij onze neiging om de boodschapper die slecht nieuws brengt te willen "doden" omzeilt. Laten we bidden: "Heer, help me naar de Heilige Geest binnen in mij te luisteren. Help mij om te horen en de dingen te verdragen die U mij probeert te vertellen. Amen."  


Het laatste Nieuws over de Bouw van Yad Hashmona.

Het bouwproject van de 36 nieuwe woningen op Yad Hashmona (Messiaanse Kibbutz buiten Jeruzalem, waar het centrum van onze bediening gevestigd is) voor Messiaanse gezinnen gaat tot slot goed vooruit. Hopelijk zullen zes gezinnen uit ons team deze zomer er naar gaan verhuizen, wanneer de huizen klaar zijn. Dit project heeft  met vele uitdagingen te kampen gehad: twee leidinggevende aannemers hebben het project verlaten, voor wie  faillissement is ingediend en wat voor veel gezinnen leidde tot verlies van geld. Wij vragen om uw gebeden in de komende maanden voor alles, wat tijdens de zomer moet worden voltooid en voor genade voor alle gezinnen die er heen zullen gaan verhuizen.

Omeen belangrijke video update van Youval Yanay over de voortgang van het bouwproject te bekijken, klikt u HIER!


GENADE – רחמים

door Eitan Shishkoff

In 1989 kreeg ik een visie van een oase in de woestijn. Ik hoorde de woorden "tenten van genade." Pas jaren later, als een nieuwe immigrant, die op zoek was naar God om de betekenis van deze woorden te verstaan, heb ik Jeremia 30:18 ontvangen: "... Ik breng een keer in het lot van de tenten van Jakob en over zijn woningen zal Ik Mij ontfermen." Het was het deel over de genade dat mijn hart veroverde. Voor het eerst besefte ik dat de terugkeer van ons volk naar het land van Israël een daad van Gods soevereine genade zou zijn. Ten tweede, realiseerde ik me dat mijn menselijke genade / mijn mededogen niet voldoende zijn zou om voldoende te vertegenwoordigen, wat in Zijn hart leeft.     

Toen Yeshua de zieke genas en hem vrij zette van de demonische onderdrukking, lezen we dat Hij “met innerlijke ontferming was bewogen” (Mattheüs 14:14; Marcus 1:41). Dit is het hart van God — de vertrapten te verhogen, melaatsen te genezen, hen, die tot slaaf gemaakt waren, te bevrijden.

Ieder van ons heeft een extreme behoefte aan Yeshua's hand van genade, die Hij ons  toereikt  om ons uit de duisternis van onze zelfgemaakte gevangenis te plukken. Maar Hij wil ons ook een hart van mededogen geven via anderen de schokkende kracht van Goddelijke Liefde uit te breiden.

Op een manier die geen aardse bron kan, verleent Zijn liefhebbende genade waardigheid aan de afgewezen en de ongewensten. Dit is de aard van God (Psalm 86:15; 145:8-9). Het is onze roeping om Yeshua's grote boodschap aan de mensheid te communiceren, één persoon tegelijkertijd: "IK WIL JOU "


Het mandaat om vrucht te dragen

In deze boodschap spreekt Cody Archer over Gods eerste opdracht aan de mensheid: "Wees vruchtbaar!" Betekent dit dat we grote gezinnen moeten hebben? Hoe definieert de Bijbel de vrucht? Klik om te bekijken in het Engels, HIER!


De bediening van het lijden

In deze boodschap spreekt Asher Intrater over de mysterieuze connectie tussen heerlijkheid en lijden. Om  hiernaar in het Engels met Franse vertaling  te luisteren click HERE!


Terug