Terug naar de artikelen

logo

© 25. maart, 2016 Revive Israel

Gezalfde  olie voor het hoofd van de regering

door Asher Intrater

Er is een subtiele dynamiek tussen onze geestelijke geloofsgemeenschappen en de regeringen die onze samenleving leiden. Op zekere dag zal Yeshua, als koning Messias, de koninkrijken van deze wereld overnemen. (Openbaring 11:15). In de tussentijd zijn we geroepen tot het uitoefenen van een positieve, goddelijke invloed op onze samenlevingen, door gebed, moreel voorbeeld en acties voor sociale rechtvaardigheid

Het bidden voor de regeringsleiders is een prioriteit voor ons, omdat regeringsleiders van invloed zijn op veel mensen die onder hun gezag leven (I Timotheüs 2:1-2). We kunnen bidden voor hen om wijsheid te verkrijgen (Efeziërs 1:17) en tot God dat Hij hen aanzet tot het nemen van rechtvaardige beslissingen (Spreuken 21:1).

Het volgen van een oud patroon

De profeten van het oude Israël zouden "olie hebben uitgegoten" op de hoofden van de koningen. Bijvoorbeeld, Samuel zalfde David om hem koning te maken (1 Samuel 16:13). We kunnen ook een spirituele zalving "uitstorten" op regeringsleiders door het gebed om hen te helpen.

Deze geestelijke zalving heeft twee doeleinden:

  1. om een kandidaat te kiezen en bekrachtigen om aan het hoofd van de regering te staan.
  2. om hem te helpen erin te slagen de juiste keuzes te maken, nadat hij zijn ambt aanvaard heeft.

Het bidden voor onze leiders

We moeten bidden voor regeringsleiders op beide niveaus. Ik probeer om dagelijks te bidden voor de Israëlische Minister-president en de leden van de Knesset, om hen geestelijke olie voor wijsheid en openbaring, recht en gerechtigheid te geven.

Dit geldt voor rechters, evenals militaire leiders en leden van het Parlement; en er behoort  voor leiders in alle landen over de hele wereld gebeden te worden. Momenteel is er een cruciaal verkiezingsproces gaande is in de VS, dat waarschijnlijk van invloed zal zijn op vele andere landen, waaronder Israël.

Sommigen van hen  die ik het meest vertrouw met geestelijk onderscheidingsvermogen t.a.v. de VS,  geloven dat Cruz de beste kandidaat zou zijn. (Misschien moeten we bidden om een "cruse" olie voor hem.) In ieder geval, we moeten bidden voor beide aspecten van de zalvende olie: dat de juiste kandidaat de macht krijgt en dat hij wijsheid zal ontvangen voor de toekomst.


Verslag van de week met Tikkun en Gateways Beyond

Deze afgelopen week hadden we het genoegen om gastheer te zijn van de teams uit Gateways Beyond International, de V.S., de Tsjechische Republiek, en de Tikkun International Board. Met de verschillende teams en de internationale gasten waren we met meer dan een dozijn landen vertegenwoordigd en vele verschillende stromingen binnen het Lichaam.

We wijdden ons de week ertoe om samen God te zoeken en de relaties te verdiepen. Elke ochtend was een heerlijke tijd van aanbidding, profetische voorbede en dienst aan elkaar, zoals de Heer in ons midden bewoog. We hadden een bijzonder krachtige tijd nadat Asher onderwijs had gegeven over het overgaan naar de volgende generatie. Er was een spontane reactie van de oudere generatie, die de jongere generatie zegende en de volgende generatie vrijzette en de jongere generatie reageerde hierop  door de generatie voor hen te eren en te zegenen. We begonnen in te zien, dat wat met een paar mannen begon, die meer dan dertig jaar geleden een verbondsrelatie aangingen, vandaag tot een internationale intergenerationele beweging is geworden. Dank u voor de dekking van ons in uw gebed van vorige week!


Een Plan voor een Volk

In dit onderricht onderwijst Asher over de groep mensen, die God uit elke natie aan het verzamelen is, om in een positie geplaatst en verbonden te worden om het plan en de heerlijkheid van God te weerspiegelen.

Om hiernaar in het Engels te kijken, klik HIER!


In een fractie van een  seconde – Leven of Dood

door Asher Intrater

"Beygale" is "een kleine voedselclub voor middenklasse Israëli’s, gerund door Dudi en Naama. (Zij beheren de club vanaf hun woonkamer in hun appartement in noorden van Tel Aviv. Dit gebeurt met hun enige bediende, dat is onze dochter Jackie.)

Deze week bevoorraadden Dudi en Naama een groep toeristenrestaurants in Turkije. Een aan ISIS gerelateerde terrorist volgde hen vanuit hun hotel en blies zichzelf en hen op in een hoofdstraat van het shopping district van Istanbul. 3 van de 4 vermoorde mensen, en 11 van de 40 gewonden waren van de "Beygale" tour. De lijken en gewonden werden de volgende dag terug naar Israël gevlogen. 

Het is schokkend om te bedenken hoe elk moment het leven in de dood kan veranderen. Hier genoten ze van het "goede leven". In een fractie van een seconde van het onder-bewustzijn en door een enorme dreun veranderde alles. Laten we even nadenken over de dingen die echt belangrijk zijn.


Terug