Terug naar de artikelen

logo

© 18. maart, 2016 Revive Israel

Bestemd om ÉÉN te zijn

Door Daniel Juster, Th. D., (uittreksel uit: De identiteit van de Kerk: het Lichaam van de Messias)

Het boek Handelingen en met name Handelingen 15 is een sleutelgedeelte voor ons om de positie en de identiteit van de heidenen te begrijpen die gehoor gaven aan de boodschap van het Evangelie en het koninkrijk zijn binnengegaan.

Op het eerste gezicht is het antwoord van de leider van de Gemeente in Jeruzalem, Jacobus, in Handelingen 15 over de heidenen die gered werden, verbazend. Hij haalt een gedeelte uit Amos 9:10-11 aan dat in z’n oorspronkelijke context gaat over het millennium. In de versie van de Septuagint zegt het:

God laat eerst Zijn zorg zien door uit de heidenen een volk voor Zichzelf te nemen. De woorden van de profeet zijn het daarmee eens, want er staat geschreven: “Dan keer Ik terug op mijn schreden. Ik zal het vervallen huis van David herbouwen, uit het puin zal ik het weer opbouwen. Ik zal dit huis doen herrijzen, zodat de mensen die overgebleven zijn de heer zullen zoeken, evenals alle heidenen over wie mijn naam is uitgeroepen.” (Handelingen 15:14-17)

Wat bedoelde Amos?

Wat Jacobus bedoelt is dat God een volk uit de heidenen voor Zichzelf neemt, niet dat Hij een paar mensen neemt en die bekeert tot het Jodendom of om nu een deel uit te maken van een nieuw “derde ras”, dat noch Jood, noch heiden is. Het feit dat hij Amos aanhaalt wijst naar de komende dingen, de laatste eeuw, als Israël en de volken zijn onder de heerschappij van de Messias.

De argumenten van Jacobus passen helemaal in de context van de Synoptische Evangeliën. Als het Koninkrijk is doorgebroken in deze wereld, zoals bewezen door de wonderen en tekenen van Yeshua en de apostelen, en de uitstorting van de Heilige Geest, dan zou ook een ander aspect van het Koninkrijk toepasselijk zijn: het komen van de heidenen om zich te onderwerpen aan de regering van David. Hoewel Yeshua nog niet regeert op een troon op aarde vanuit Jeruzalem, is Hij begonnen met regeren en is gezeten aan de rechterhand van God.

Inbegrepen

De profeten spreken op meerdere plaatsen over de bekering van de naties, dat ze komen tot het licht van de Messias. Hij is een licht voor de naties, een banier voor de volken en brengt Gods redding tot het einde van de aarde. Het inbegrip van de heidenen, zonder bekering tot het jodendom, is het plaatje van de profeten en dit vindt nu al plaats. Hoewel, er is een volledige bekering van de volken tot de God van Israël, die nog komt. De tekst uit Amos begint al in vervulling te gaan. De tent van David is het herstel van het verbond van David en het bijeenkomen gebeurt onder zijn regering, onder de bedekking van zijn Tent.

Het komen van de heidenen is verder bewijs dat Yeshua de Messias is en dat het koninkrijk doorgebroken is in deze eeuw. Israël en de naties zijn voorbestemd om één te worden onder de regering van de Messias. Hoewel, in deze tijd zien we Joden en heidenen als één in de Messias. Ze zijn een eschatologische voorafschaduwing van de Eeuw die komt. Ze laten de Eeuw die komt al zien in deze tijd.


Esther Vasten

Doe alsjeblieft met ons mee volgende week in aanbidding, vasten en gebed (23 maart, 2016 van 08.00 – 18.00 Israël tijd). Laten we echt samen staan voor Gods plannen en bedoeling om te zegevieren over elk kwaad plan tegen het volk van God in onze generatie. We zorgen voor vertaling van het Hebreeuws in het Engels. Om met ons mee te doen via live web-stream, ga naar www.reviveisrael.org tijdens de activiteit.

Om de uitnodigingsvideo te zien, klik HERE!


Geloof voor opwekking

In deze boodschap deelt Asher over de Doop in de Heilige Geest, de kracht van opwekking en het gebed dat daaraan vooraf gaat.  Om te luisteren in he Engels, met vertaling in het Frans, click HERE!


Meer terreuraanvallen

Door Betty Intrater

Taylor Force was afgestudeerd op West Point en diende 5 jaar in het leger met daarbij periodes in Afghanistan en Irak. Maar zijn militaire achtergrond hielp hem niet toen hij te maken kreeg met de stijl van oorlog voeren in Israël. Hij werd fataal aangevallen toen hij met vakantie was in Jaffa. Hij wandelde met vrienden toen een jonge Palestijn, gewapend met een mes hem doodstak op een tijd waar geen gevaar dreigde.

Dit is het soort oorlogvoering waar Israëli’s regelmatig mee te maken hebben. Een soort Russisch roulette. Je kunt je er niet op voorbereiden of weten wanneer het toeslaat. Je kijkt over je schouder, probeert opmerkzaam te zijn, bidt en hoopt er het beste van.

In de internationale gemeenschap realiseren velen zich niet dat er een hoog niveau van integratie van Joden en Arabieren is in de Israëlische samenleving. Israëlische Arabieren, die volledig ingezetenen zijn, leven voor het grootste deel in vrede en integreren met hun Joodse buren. Palestijnse Arabieren die in de gebieden wonen, werken in Israëlische steden. In veel gevallen zijn ze waardevolle en betrouwbare werknemers.

Taylor Force was zich niet bewust dat de vijand in Israël zich niet duidelijk onderscheidt door een ander soort uniform, staand aan de overkant van een hek met prikkeldraad. Hij is binnen en kan ieder moment toeslaan.


Rentmeesterschap

Rob Parker, van IHOPKC, deelt meer over het onderwerp rentmeesterschap met ons team, een centraal onderwerp voor ons geloof. Om te zien in het Engels click HERE!


Terug