Terug naar de artikelen

logo

© 19 februari, 2016 Revive Israel

Wat Betekent "Maranatha"?

door Asher Intrater

De uitdrukking "maranatha" (I Korinthiërs 16:22, Openbaring 22:20) is een  geloofsroep en gebed om de komst van de Heer, en wordt meestal vertaald als "Kom, Heer!" Dit wordt verbonden met de gebeden "Uw Koninkrijk kome" (Mattheüs 6:11) en "Gezegend is Hij die komt" (Mattheüs 23:39).

Hoewel dit woord in de oorspronkelijke Griekse tekst van het Nieuwe Testament wordt gevonden, is het geen Grieks, maar een Aramees woord. Bijna de hele wet en de profeten (Tenach) is geschreven in het Hebreeuws, behalve een paar delen in het Aramees, vooral in Daniel. Het woord "maran" betekent Heer en "atha" betekent komst.

In the Profeten staan twee beschrijvingen van de komst van de Messias, een is de "nederige" versie in Zacharia 9:9 – "Zie, uw koning komt tot u, rechtvaardig en reddend, nederig en rijdend op een ezel." Wij begrijpen uit de evangeliën dat dit vervuld  moest worden door de intocht van Yeshua in Jeruzalem voor zijn kruisiging (Mattheüs 21:5).

De andere beschrijving is de komst van de Messias in heerlijkheid. Daniel 7:13 – "Zie met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een zoon des mensen... aan hem werd heerschappij gegeven en eer..." In Yeshua's getuigenis voor de hoge priesters (Mattheüs 26:64) en in Zijn preek over het einde der tijden (Mattheüs 24:30),  verwijst Hij naar Zichzelf als de zoon des mensen, die komt op de wolken des hemels in heerlijkheid. Beide citaten verwijzen terug naar de profetie in Daniel 7.

Die passage in Daniel is in het Aramees en het woord voor "komen" is "atha". De schreeuw van "Maranatha" in het Nieuwe Testament is ook een verwijzing naar Daniel 7. Het is in essentie een proclamatie van het geloof, dat zegt, " Yeshua, U bent Heer, de “Maran". Wij geloven dat U komen zal "atha" in macht en heerlijkheid op de wolken des hemels, zoals beschreven is in Daniel 7:13-14. We bidden dat deze profetieën worden vervuld en we nodigen u uit om weer te komen."                      

Maranatha, Amen


Het Esther - vasten

Ieder jaar houden we de hele dag tijdens het vasten van Esther, een live streamed samenkomst van aanbidding, vasten en gebed. Wij nodigen u uit met ons mee te doen op 23 maart 2016 vanaf 8 uur - 18:00 Israëlische tijd, voor deze belangrijke tijd, als wij ons verzamelen, om Gods plannen en  bedoelingen te doen zegevieren over ieder goddeloos plan tegen Gods volk tijdens onze generatie. Wij zullen voor vertaling uit het Hebreeuws naar het Engels zorgen.                        

Om naar de video  te kijken klik HIER!


Netanel House – Reis naar Rusland

door Rachel en Gilad

Ik was onlangs in Rusland, terwijl ik er onderwijs gaf en leiding op een plaatselijke universiteit over de zegeningen van een Shabbat maaltijd. Bij aankomst leerde ik de hoofdrabbijn van die stad kennen, samen met de Minister van godsdienst  een pastor en sommigen uit de elite van de Universiteit, die allen ‘s avonds aanwezig zouden zijn.

Ik was erg nerveus,  omdat ik deze Shabbat zegeningen voor de hoofd Rabbi onderwees! Dit was iets ongehoords voor een vrouw, en de Universiteit waarschuwde me om niet over Yeshua te praten. Toen ik  begon, voelde ik  de Heilige Geest in mijn hart fluisteren: "Wie zich schaamt voor Mij en Mijn woorden...,voor hem zal de Zoon des Mensen zich ook moeten schamen, wanneer Hij komt in de glorie van Zijn Vader..." (Marcus 8:38).

Daarop legde ik uit, dat ik een Messiaanse Jood was en dat ik uit een religieuze familie kwam, die van Rabbi El Kabbetz afstamde, die de Joodse Siddur (gebeden boek schreef). Op dat moment zag ik de ogen van de rabbijn wijd open gaan. Ik bleef na het geven van mijn getuigenis over de Shabbat onderwijzen.

Aan het eind  vertelde Ik hen, dat we in Israël dansen en plezier hebben op Shabbat. Opeens barstte de hele kamer uit met juichen en klappen en iedereen stond te dansen. Later vertelde de rabbijn me dat dit een van de beste Shabbats was die hij ooit had beleefd.            

De Minister van Godsdienst belde mij de volgende dag en vroeg mij haar te ontmoeten.  We ontmoetten elkaar en ik kon met haar over de Heer spreken. Ze vertelde me dat ze meer wilde weten en dat al haar werknemers over de God van Israël moesten leren, want daar komt al het goede vandaan. De Heer deed zoveel andere ongelooflijke dingen dat het te lang  zou duren om ze allemaal op te schrijven.


Niet Langer Vreemdelingen - Daniel C. Juster [deel 3]

Voor het onderwijs per video voor deze week in het Engels met Koreaanse vertaling, klik HIER!


Terug