Terug naar de artikelen

logo

© 12 februari, 2016 Revive Israel

De werkelijke reden voor antisemitisme

Door Paul Wilbur

Volgende maand (23-24 maart) wordt Purim gevierd. De meeste mensen beseffen niet dat het boek Esther in dezelfde tijd plaatsvindt als de profetische boeken van Zacharia en Haggaï. Wat is de betekenis van die timing?

In de boeken van Zacharia en Haggaï zien we een klein Joods overblijfsel dat naar Jeruzalem is teruggekeerd om het altaar weer op te bouwen, evenals de tempel en de stad. In het boek Esther zien we een wereldwijde antisemitische golf, komend uit Perzië (het oude Iran). Er is een verband tussen die twee.

Het herstel van Jeruzalem vertegenwoordigt de voortgang van het koninkrijk van God. De golf van antisemitisme is een slechte beweging die een geestelijke aanval voorstelt op het herstel van dat koninkrijk. Het herstel van een trouw overblijfsel in Jeruzalem is olie op het vuur voor de haat tegen het Joodse volk. De vernietiging van het overblijfsel van het koninkrijk in Jeruzalem is het doel van het internationale antisemitisme en de genocide.

We zien in onze tijd een dergelijk patroon, met eenzelfde profetische betekenis. Het volk Israël is hersteld, zelfs met Jeruzalem als hoofdstad. Het Messiaanse overblijfsel binnen Israël wordt tegelijkertijd hersteld. Er is een wereldwijde beweging van propaganda en terreur met als voornaamste doel de aanspraak van de Joden op Jeruzalem in diskrediet te brengen en Israël te vernietigen.

Zowel in de tijd van Zacharia als vandaag heeft de logica van deze geestelijke oorlog te maken met het tegenhouden van de terugkomst van de Messias. Het eerste herstel van Israël leidde tot de eerste komst van Yeshua. Het tweede herstel zal leiden tot de tweede komst van Yeshua.

Yeshua gaf in Mattheüs 23:39 aan dat Zijn wederkomst zal zijn als antwoord op het volk Israël – met name Jeruzalem – dat uitroept “Gezegend Hij die komt in de naam van YHVH.” Het volk Israël is op z’n plaats; een Messiaans Joods overblijfsel in Israël en Jeruzalem neemt beetje bij beetje toe. De duivel weet dat hij niet veel tijd meer heeft en is daardoor hysterisch, in paniek en razend van woede (Openbaring 12:12). Dat is de reden waarom er zo’n demonische haat is, leugens en moord worden losgelaten tegen het plan van God. Dit is de verborgen geestelijke oorzaak van veel kwaad wat er in deze tijd in de wereldpolitiek gaande is.


Ons aandeel in profetie

Door Elhanan ben-Avraham

Een aspect van profetie is de waarschuwing van God tegen de gevolgen van wetteloos, goddeloos gedrag: het oordeel dat zal komen als dat gedrag niet verandert. Daarin stuurt God profeten om ons te waarschuwen omdat het verlangen van Zijn hart is dat wij ons bekeren en ons gedrag veranderen opdat we niet streng geoordeeld zullen worden. Zijn genade triomfeert over Zijn oordeel. (Jakobus 2:13)

“Ik vind geen vreugde in de dood van de goddelozen, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft!” (Ezechiël 33:11; 18:23; 18:32) En om die openbaring te vervolmaken, zei Yeshua: “Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.” (Lukas 12:13) God heeft er behagen in de goedheid van Zijn koninkrijk met Zijn gehoorzame kinderen te delen en heeft er geen plezier in de slechten en ongehoorzamen te straffen.

In de Bijbel zien we gelegenheden waarin God werkelijk van gedachten verandert als gevolg van serieuze voorbede of berouw. Als klassiek voorbeeld is de opdracht van Jona voor de inwoners van Nineve, om ze de vernietiging van die grote stad aan te zeggen en dat binnen drie dagen. Maar het openlijk berouw van de koning en het volk van Nineve keerde de loop van de gebeurtenissen (tot ongenoegen van de profeet).

We zien ook het geval waar de Heer tegen Mozes zei dat Hij Israël van de kaart zou vegen vanwege hun zonden, maar de voorbede van Mozes voor het volk Israël hield de wraak tegen en veranderde God van gedachten en daardoor de geschiedenis van de wereld. (Exodus 32:10-14, 32) Dit houdt in dat een gedeelte van het uitkomen van profetie in onze handen ligt. Gods oordeel is niet als een trein die vast zit aan ijzeren rails; Zijn hart hoort onze gebeden en voorbeden en wil niets liever dan dat alle mensen zich bekeren en gered worden. (1 Timotheüs 2:4)


Niet Langer Vreemdelingen - [ deel 2 ]

For this week's English video teaching, click HERE!


Terug