Terug naar de artikelen

logo

©25 december, 2015 Revive Israel

Licht van de Wereld

door Asher Intrater

De geboorte van de Messias zou de grootste Heilige dag in de Joodse geschiedenis moeten zijn. De profeet Jesaja heeft ons verteld dat het volk Israël een groot licht zou zien.

Jesaja 9:1
Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in  een land van diepe duisternis, zal een licht stralen. 

Er wordt over een geestelijk licht en een geestelijke duisternis gesproken. Duisternis is iets dat tot de dood leidt; licht is iets dat naar het leven leidt. Waar komt het licht vandaan? Hoe wordt het aan het menselijk ras geopenbaard? – Door een kind.

Jesaja  9:5
Want een kind is ons geboren; een zoon is ons gegeven.

Het licht is in dat kind. Het kind zal in Bethlehem geboren worden (Micha 5:1); niet in New York, Marokko of de Oekraïne (plaatsen waarvan sommige Joden geloven dat daar hun “Messias” geboren moet worden!) Het kind zal  komen uit de stam van Juda (Genesis 49:10) en hij is ertoe bestemd om te zitten op de troon van David (Jesaja 9:6). Hij zal worden geboren uit een verloofde maagd en "God met ons" genoemd worden. (Jesaja  7:14, Luca s 1:27, Deuteronomium 22:23, 25, 27). 

Het ware licht dat leven geeft, wordt bewezen door de kracht om op te staan uit de dood. Het licht zal worden onthuld door de Messias, als Zijn lichaam uit de doden wordt opgewekt.

Jesaja 26:19 
Uw doden zullen leven – ook mijn dood lichaam – zij zullen opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want uw dauw zal zijn als dauw op jong fris groen.

Hier zijn de dauw en het licht een symbool van opstanding. De belofte van dat licht van de opstanding  komt over heel het restant van de dood samen met de opwekking van het “dode lichaam” van de  Messias. Dat licht en de hoop op een Opstandingsleven moet ook gedeeld worden met alle niet-Joodse Naties

Jesaja 49:6
Het is te gering dat U voor Mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jakob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. (42:6)

In het traditionele Joodse denken bewijst het feit dat zo veel andere volken in Yeshua hebben geloofd dat Hij niet de echte, Joodse Messias is. Maar volgens Jesaja, is het tegendeel waar: geen andere Rabbi of Messiaanse figuur kan zeggen dat hij deze profetie van Jesaja vervult, dat hij een groot licht voor de heidenen (Naties) zal zijn!

Jesaja 60:1
Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de naties.

Toen Yeshua werd geboren, meer dan 2.000 jaar geleden, begrepen zij, die dit kindje zagen, dat de profetieën van Jesaja waren begonnen in vervulling te gaan in deze baby, die ertoe bestemd was om het licht van de wereld te worden (Lucas 2:32, Johannes 8:12) en te zitten op de troon van David.(Lucas 1:32, Johannes 18:37)

Mogen we in deze wereld van corruptie en geweld, het licht van Yeshua door ons heen laten schijnen. Hij is Gods antwoord op de duisternis om ons heen. Zijn licht schijnt in de duisternis en de duisternis kan het niet overwinnen. (Johannes 1:5).


Strategisch geven 2015

Wij geven 1/3 van al onze ongespecificeerde donaties aan lokale gelovigen in Israël om hen te helpen zich te versterken. Door uw financiële steun zijn we in staat geweest  om plaatselijke gemeenten, Messiaanse plaatselijke gemeenschappen, gelovigen in financiële nood, evangelisatie en andere goede zaken te zegenen.

In deze video laten we onze dankbaarheid zien voor wat u strategisch door Revive Israël hebt gezaaid. Om deze in het Engels te  bekijken, klik HIER!


Dank u wel aan onze Partners

Wij willen onze dankbaarheid aan u uiten voor uw trouw in de gebeden en uw financiële partnerschap dit afgelopen jaar! Opnieuw Is ons team gegroeid  (nu ca. 22), we hebben de leiding over een andere gemeente op ons genomen (Yeshuat Israël), we zaaiden strategisch  honderdduizenden Sjekel in het plaatselijke lichaam van de Messias, wij bereikten meer mensen via onze wekelijkse update e-mail en sociale media dan ooit tevoren, we stuurden teamleden om te dienen in  Zwitserland, Japan, China, Korea, Hong Kong, Maleisië, Amerika, Tsjechië , Frankrijk, Portugal, Cyprus, Engeland en we waren gastheer van al deze naties, en nog veel meer. We zouden dit alles niet hebben kunnen  doen zonder uw vitaal partnerschap. Dank u voor het samenwerken met ons bij de uitbreiding van Gods Koninkrijk, zowel hier in Israël als in de naties!


Chanukah Outreach – Uitreiking tijdens Chanoeka.

door Ron Cantor

Onze uitreiking tijdens Chanoeka in de gemeente Tiferet Jesjoea bleek mogelijk onze grootste samenkomst ooit te zijn geweest! Meer dan 100 bezoekers woonden de dienst bij. Er was alleen staruimte en 15 mensen hadden geen stoel. Tanya, een van de leiders van onze aanbidding, had de leiding en leidde een koor van Israëlische kinderen in traditionele Chanoeka liederen.

Omdat veel van deze mensen voor de eerste keer samenkwamen, hadden ze geen idee van “aanbidding”  en zagen het meer als een optreden, waarbij ze ijverig na ieder lied klapten. Moti Cohen, onze jeugdleider, legde uit wie we als Messiaanse Joden zijn.

Velen van de nieuwkomers ging met hun kinderen naar boven voor het Kinderfeest; anderen die bleven, hoorden het krachtige getuigenis van Sahar, een inheemse Israëlische gelovige en Bilel, een Arabische gelovige en legerofficier met een Druzen achtergrond. Daarna gaf Asher een korte boodschap, waarin hij alles met elkaar verbond.


Joodse Wortels: Gods plan voor verzoening en verlossing

In deze boodschap richt  Dan Juster zich tot de Wheaton College gemeente, waarbij hij het Verband behandelt tussen het Joodse Volk en het koninkrijk van God. Om hier in het Engels naar te kijken, kik HIR! 


Terug