Terug naar de artikelen

logo

©18 december, 2015 Revive Israel

Het verband tussen Chanouka en Kerst

Misschien weet je het niet, maar er is een verband tussen Kerst en Chanouka en dat is niet wat je denkt. Verborgen in de geschiedenis zijn er aanwijzingen die laten zien dat niet alles was zoals het werd voorgesteld en we voelen vandaag nog steeds de niet-zozeer-door-de-Heilige Geest geïnspireerde gevolgen van die gebeurtenissen. Maar in iedere politieke verandering, religieuze agenda en culturele strijd is er een spoor van waarheid van het Koninkrijk dat Gods bedoeling laat zien die soms moeilijk te vinden is. We moeten dus bereid zijn om voorbij te gaan aan de glanzende afleidingen en te zoeken in de onverbloemde leugens om de waarheid te vinden. We moeten boven alles de waarheid waarderen, vooral als we te maken hebben met één die ons niet convenieert.

In deze video neemt Asher ons mee terug in de geschiedenis om het verband te gaan zien tussen Chanouka en Kerst. Om hem te zien in het Engels, klik HIER!


Genezing in Oost Azië

Door Cody Archer

Ariel, Tal, Jeremiah en ondergetekende zijn net teruggekomen van onze 12- daagse tour door Oost Azië. Hier volgen enkele hoogtepunten:

China – Tijdens onze vijf dagen in China hadden we de gelegenheid om voor honderden leiders in de ondergrondse kerk te spreken. In een van onze bijeenkomsten met een apostolische leider en een aantal van zijn team, die de leiding hebben over 35 gemeenten, vertelden zij dat voornamelijk jongeren en jong volwassenen echt honger hebben naar het woord van God en dat ze heel veel tijd besteden aan dagelijkse Bijbelstudie en dat ze regelmatig nieuwe mensen tot geloof zien komen.

In een van de bijeenkomsten waar ik sprak was er een geweldige sfeer van geloof en overwinning in de zaal. Aan het eind van de boodschap voelde ik pijn in mijn rechteroor en mijn maag en ervoer dat dit God was die mij liet zien dat Hij wilde genezen. Ik sprak dit uit en velen staken hun hand op om te laten zien dat ze gebed wilden voor genezing. Na gebeden te hebben vroeg ik of iemand genezing had ervaren. De eerste man die naar voren kwam deelde met ons dat hij al twee jaar leed aan pijn en druk in zijn rechteroor, maar die verdwenen na het gebed. De volgende dertig minuten kwamen meer dan vijftien mensen naar voren met getuigenissen van genezing van allerlei ziekten. Twee mensen vertelden dat de doofheid in één oor was genezen!

Terwijl we lunchten met de voorganger in een klein klaslokaal, kwamen er telkens mensen op de deur kloppen met de vraag of we voor hen wilden bidden voor genezing. Dit gaf me een beetje het gevoel van wat Jezus en de discipelen moeten hebben ervaren toen de menigten tot hen kwamen in zo’n grote getale dat ze geen tijd hadden om te eten. (Markus 6:30-34)

Korea – In Korea zagen we dat een ander soort genezing plaatsvond – genezing van wonden uit het verleden tussen de Chinezen, Koreanen en Japanners. We zagen dat honderden gelovigen op hun knieën gingen om te belijden en vergeving te vragen voor de afgelopen oorlogen, zonden als onenigheid tussen hen als volk. Op een moment waren er zoveel mensen aan het huilen dat ik 10 minuten alleen maar rondliep om tissues uit te delen!

Er vond nog een genezing plaats: die tussen Azië en Israël. Ariel gaf een korte, krachtige boodschap over de Nieuwe Mens relatie die Joden en heidenen hebben in Jezus (Efeze 2) en leidde ons vervolgens in een symbolisch gebaar van verzoening. Hierna kwam er zo’n blijdschap. Ik had het gevoel dat we zojuist getuigen geweest waren van een huwelijk en dat we nu mochten gaan feesten.

Onze laatste stop in Korea was in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid Korea om te bidden voor de hereniging van de Koreaanse mensen en het land. Samen met meer dan tweehonderd Aziaten luidden we de vredesklok 70 maal om symbolisch een eind te maken aan de 70 jaar vijandschap tussen Noord & Zuid Korea (1945 - 2015).

Hong Kong – In de tweeënhalve dag in Hong Kong konden we als team spreken in tien verschillende kerken. Eerder dit jaar werd het eerste officiële kantoor van Revive Israel in Azië opgezet in Hong Kong met de hulp van Matthew en Fanny (goede vrienden van Revive Israël en plaatselijke mensen in Hong Kong). We konden quality time met hen doorbrengen en spreken over de strategie om het koninkrijk van God in Oost Azië te doen toenemen.
Er is nog zoveel meer om te vertellen over deze vruchtbare reis. Waar we ook kwamen waren de mensen zo geraakt door de liefde en eenheid waarin we ons bewogen als het One New Man team (waarin ik de niet-Jood was met drie Joden).

Om een korte impressie te zien van onze reis in het Engels, klik HIER.


Moslim Outreach Seminar

Deze week hadden we ons allereerste seminar gericht op een outreach naar Moslims. Als sprekers hebben we drie van onze geliefde Arabische Christen partners uitgenodigd, hier in Israël, die gewend zijn aan de outreach naar Moslims en daar vrucht op zien. We hoorden ook krachtige getuigenissen van gelovigen met een Moslim achtergrond uit Jeruzalem: één van hen werd geslagen door haar vader en haar broer toen die hoorden dat ze de Islam verliet om Jezus te gaan volgen.

We werden enorm bemoedigd toen we een verslag hoorden van Harun (oprichter en directeur van  Al Hayat TV, ) dat er tegenwoordig iedere week zo’n 200 Moslims tot geloof komen in Jezus als Redder en Heer, door hun uitzendingen. Deze gebeurtenis was nog een stap vooruit in het partnerschap tussen gelovige Israëlische Joden en Arabieren die wegen zoeken om samen te werken om de onbereikten te bereiken.


Door het Aantal

Het niet vertelde verhaal van Moslim Opinions & Demographics

Clarion Projects heeft net de volledige versie uitgebracht van hun nieuwe film, verteld door Raheel Raza over de radicale Islam en de feiten die we moeten weten. Ontvang kracht om rationele beslissingen te nemen over onze toekomst.
Om hem te zien, klik HIER


Terug