Terug naar de artikelen

logo

©4 december, 2015 Revive Israel

Welke berg verplaatsen?

Door Tal Robin & Asher Intrater

Door geloof en gebed zijn alle dingen mogelijk. Een van de meest inspirerende teksten over de kracht van geloof en gebed is Markus 11:23-24: Want wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt…. Alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.

Dit algemeen geestelijke principe kan in alle aspecten van het leven worden toegepast, van groot tot klein. We kunnen het gebruiken om een parkeerplaats te krijgen (hoewel dat in de straten van Jeruzalem of Tel Aviv best een wonder mag heten). Maar er zijn bergen die veel belangrijker en profetischer zijn dan een parkeerplaats.

Wat bedoelde Yeshua toen Hij zei “Deze” berg? Hij stond toen in Jeruzalem naast de Tempel “berg”. Hij was ook midden in een confrontatie met de religieuze leiders over het feit dat Hij aanspraak had op geestelijke autoriteit en dat Hij de Tempel zou reinigen.

De opmerking van Yeshua over de berg verwijst kennelijk naar Zacharia 4:7 – Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubbabel zult u een vlakte worden. Deze profetie gaf weer dat alle obstakels voor Zerubbabel uit de weg geruimd zouden worden, als hij werkte aan het herstel van het koninkrijk van God in Jeruzalem. Dit is waarschijnlijk de bedoeling van het geloofsgebed van Yeshua dat bergen doet verdwijnen: het wegnemen van alle belemmeringen voor het herstel van het koninkrijk van God in Jeruzalem.

Jesaja 2:2-4 verwijst ook naar het koninkrijk van God als een berg. Daniel 2:34-35, 44 verwijst naar het grote beeld van de koninkrijken van de Antichrist, die vernietigd worden in de eindtijd door een bovennatuurlijke rots, die dan worden tot de berg van het koninkrijk van God. Openbaring 11:15 zegt dat het laatste geheim van het plan van God voor de koninkrijken van deze wereld is dat zij het koninkrijk van onze Heer worden.

Als wij ons geloof en ons gebed samenvoegen dan kunnen we alle macht van het koninkrijk van de Antichrist verwijderen en zien dat het koninkrijk van het huis van de Heer gevestigd wordt in onze generatie. Laten we met elkaar “die berg verplaatsen”.


Pater en Patria

Door Greta Mavro

Er is een diepe relatie in het Grieks tussen de woorden voor “Vader” en “Familie”.

Efeze 3:14-15 – Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt.

Vader (πατήρ/pater) is het stamwoord voor familie (πατριά/patria). Familie kan niet bestaan zonder zijn wortel, pater. De familie/patria van God vindt er z’n oorsprong in, houdt het bij elkaar en groeit als het geworteld is in de Vader/Pater. De Familie en de Vader zijn niet te scheiden.

Efeze 4:6 – Eén God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is.

Paulus boog zijn knieën voor de Pater van Yeshua, die ook onze Pater is en naar wie het hele rijk in de hemel en op aarde genoemd is. Wij zijn verbonden in het zoonschap met de Messias. De Vader van onze Heer Yeshua is de God en Vader van ons allen. Het hele menselijke ras heeft een gemeenschappelijke afkomst. In Handelingen 17:26 zegt de apostel Paulus dat God uit ”één bloed” heel het menselijke geslacht maakte.


Shaheed

Nog niet zo lang geleden kwamen twee Arabische meisjes, Hadil (14) en Nurhan (16) Awad  ’s middags uit school en gingen richting de markt in Jeruzalem.

Toen trokken zij hun “wapens”, een paar scharen. In een absurde scene staken zij in op een onschuldige voorbijganger en draaiden zich om om een gewapende Israëlische lijfwacht “aan te vallen”. Ze werden ter plekke neergeschoten, Nurhan ernstig gewond en Hadil gedood.

Beide meisjes hadden Israëlisch burgerschap, hadden recht op de Israëlische gezondheidszorg, rechtspraak, verkiezingen, vervoer, sociale dienst enzovoorts. Ze werden niet onderdrukt en achtergesteld. Hoe konden zij zoiets doen?

Het klassieke Palestijnse terrorisme begon in 1970 om aandacht te krijgen op de politieke agenda van de PLO. De pogingen van ISIS zijn veel verder gegaan dan terreur en kun je beter “Jihad” noemen – hun doel is een Islamitische Staat oprichten over de hele wereld. Dat is meer apocalyptisch dan politiek.

Toch waren de daden van Hadil en Nurhan geen terreur en geen Jihad; ze hadden geen werkelijke agenda. Ze hadden maar één doel: naar de “hemel” gaan. Deze meisjes waren zo gehersenspoeld dat ze geloofden dat ze, als er een Israëlische politieman ze zou doden, een onmiddellijke toegang tot het paradijs verdienden.

De daad was suïcidaal, suïcidaal bedoeld. Hun motief was een Shaheed zijn, een martelaar. Gelukkig zijn er ouders en familieleden in de Arabische gemeenschap, die hier tegen opkomen en protesteren tegen de opvoeding en druk die zulk ziek gedrag veroorzaakt.

Om de video te zien, klik HIER!


Update uit China en Frankrijk

Frankrijk

Youval en Malek zijn in Toulouse, Frankrijk, geweest om een week te dienen. Youval  heeft vier uur gesproken in een dag seminar met zo’n 50 studenten over het onderwerp vakanties in Israël, de kerk en de eindtijd.

De eerste dag deden Youval en Malek mee in een bijeenkomst waar Youval onderwijs gaf over het Koninkrijk van God en de roeping van Ismaël en Isaäc; Malek gaf zijn getuigenis, waar velen door geraakt werden. Later hadden ze een tijd van gebed samen, waar de tegenwoordigheid van God tastbaar was. Eenvoudig het feit dat een Jood en een Arabier samenkomen in de liefde van Yeshua is al een sterk getuigenis op zich.

Azië

Ariel, Tal, Jeremiah en Cody hebben een vruchtbare reis door Azië. Dit weekend zullen ze in Hong Kong zijn om terug te komen op 8 december. Blijft u alstublieft bidden voor hen en hun gezinnen. Hier is een update video van Ariel van hun tijd in Zuid Korea. Om in het Engels te zien klik HIER!


Brood en wijn (deel 2)

In dit tweede deel van het tweedelig onderwijs over brood en wijn in het Avondmaal spreekt Asher over de betekenis van de wijn als het bloed van Yeshua. Wat verklaren we echt als we de wijn nemen bij het avondmaal?
Om in het Engels te zien klik HIER!


Terug