Terug naar de artikelen

logo

©27 november, 2015 Revive Israel

Koningin van de brieven

door Cody Archer

De brief van Paulus aan de Efeziërs werd geschreven en verzonden als een rondzend- brief voor de Aziatische gemeenten die Paulus geplant had,  waarvan Efeze er een was. In de andere door Paulus geschreven brieven, zien we een patroon, dat hij ze uitbreidt met persoonlijke begroetingen naar de mensen die hij kent. De brief aan de Efeziërs is de meest onpersoonlijke brief die Paulus geschreven heeft. Er is bijna geen persoonlijke groet, en hij is niet gericht op eventuele specifieke lokale problemen, zoals in zijn andere brieven. Op twee plaatsen vermeldt Paulus dat hij sommigen van zijn toehoorders niet heeft ontmoet maar alleen van hun geloof gehoord had (Efeziërs 1:15; 3:2).

Wanneer we de originele manuscripten in het Grieks bekijken, dan we zien een andere  introductie, dan welke de meeste modernste vertalingen ons geven. Het eerste vers in het origineel gaat als volgt: Paulus, aan de heiligen die getrouw zijn in Christus Jezus. Er wordt geen melding gemaakt van de stad Efeze. In vers twee groet Paulus zijn lezers, zoals hij dat in al zijn brieven doet, met de woorden – genade en vrede. Genade is in het Grieks charis en was een algemene begroeting in de Grieks sprekende wereld, net zoals vrede- shalom in het Hebreeuws de algemene begroeting is onder Hebreeuws sprekenden. Paulus schrijft zowel naar de Joden, als naar de heidenen.

Paulus schreef deze brief aan het einde van zijn leven terwijl hij in Rome zat opgesloten. Paulus gebruikt zeventig woorden die hij niet  gebruikt in een andere brief. Hij had minder afleiding, was niet op reis en hij  had veel meer tijd om in de gevangenis na te denken. Dit verklaart waarom veel geleerden deze brief vermelden als de "Koningin van de brieven" vanwege zijn hoge en expressieve taal. In het eerste hoofdstuk schrijft Paulus een zin die tien verzen beslaat (3-10 )! Ik veronderstel dat, na jaren van gehoorzaamheid, intimiteit en bovennatuurlijke ontmoetingen met God, Paulus wordt overmand door opwinding en aanbidding, wanneer hij zorgvuldig, geïnspireerd door de Heilige Geest schrijft.

De brief aan de Romeinen mag dan bekend zijn als Paulus’ systematische theologie, maar in deze brief schrijft Paulus de hoogste en gewichtigste openbaringen op. Om de achtergrond van deze brief als een rondzendbrief te begrijpen, die door allen gelezen moet worden en die de nadruk legt op de relatie die Joden en heidenen in Yeshua hebben - maakt dat dit boek een duidelijke handboek is voor de eenheid en de voorbereiding op Yeshua's terugkeer.
Laten we regelmatig naar deze brief terugkeren, zodat onze gedachten verheven en gezuiverd worden en we ons voor de juiste opdracht inzetten, zodat wij heilig  en zonder blaam voor Hem mogen zijn in liefde!


Brood & Wijn (Deel 1)

In dit eerste deel van een tweedelig onderwijs spreekt Asher over de betekenis van het brood, wanneer gelovigen Avondmaal houden. Wat verklaren we eigenlijk, als we het brood nemen? U kunt dit in het Engels bekijken met Chinese vertaling. Klik hier.


EEN Bio-Tech GENERATIE

door David Shishkoff

De afgelopen decennia zijn we getuige van een explosie van een ander type van IT (informatietechnologie). Niet de explosie waar Microsoft en Apple deel van uitmaakten,  maar eerder een explosie van ontdekkingen in het rijk van de oude bio-nano-technologieën. Het is de stof, die God ontworpen heeft in elk van onze cellen, weefsels, organen en biologische systemen: in het menselijk lichaam en in miljoenen andere soorten wezens.

"… wat van God gekend kan worden,  is openbaar … Want de dingen van Hem, die onzichtbare zijn, worden sinds de schepping van de wereld  duidelijk uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk , Zijn eeuwige kracht… zodat zij niet te verontschuldigen zijn." (Romeinen 1:18-20)

Veel was al duidelijk, lang voordat Paulus de brief aan de Romeinen schreef. Zoveel kan van de Schepper geweten worden door te kijken naar de schoonheid en de orde van de schepping op macroschaal.

Elitaire Technologie

In de laatste paar decennia zijn wetenschappers meer en meer aan het leren over de opbouw van levende organismen. Onderzoekers ontdekken zo veel ingenieuze oplossingen en rechten, zodat een heel nieuw gebied van onderzoek is ontstaan, onder de naam "bio-mimicry." Technische bedrijven sparen jarenlange dure R&D uit door het oogsten van de "ideeën" die werden ontworpen in het leven. Klittenband is een kopie van ‘burr’ zaden (splinter zaden) die je broek vasthouden. De ontwikkeling van een vliegtuigvleugel wordt geïnspireerd door de vleugels van vogels

Als ingenieur zoek ik persoonlijk naar het plaatje van de schepselen rondom me, als een landschap vol kruipende, zwemmende, rennende en vliegende bio-robots. Ze zijn allemaal in feite elitaire, technologische, autonome machines, die in staat zijn ongelooflijk te functioneren, en elke technologie, die de mensheid heeft ontwikkeld ver overtreffen.

Atheïsme neemt af

Veel objectieve wetenschappers, en zelfs filosofen, zij die zich bewust zijn van biologische ontdekkingen, trekken gevolg uit Romeinen 1:19, en keren zich af van een atheïstisch wereldbeeld. We leven in een Romeinen 1 – generatie:  een tijd waarin, meer dan in enige andere periode in de geschiedenis, open denkers in staat zullen zijn het bestaan van de 'Intelligente Ontwerper’ logisch te begrijpen door te kijken naar de wereld waar dat manifest is om ons heen.


Facebook

Volgt u ons op facebook? We kómen bijna dagelijks met post op Facebook over dingen die je niet in onze wekelijkse update vindt. Blijf op de hoogte over wat er elke week gaande is bij Revive Israël door ons te volgen op Facebook!


Ana Elech

Ana Elech's, ‘waar zal ik gaan’, is een verzameling van tien nummers, die door Birgitta Veksler zijn geschreven, geïnspireerd door Psalmen en uitgevoerd in de oorspronkelijke taal - Hebreeuws. De liederen weerspiegelen het verlangen naar een Verlosser, de Messias die in het hart van het Joodse volk is gesloten.

Bezoek voor meer informatie over Birgitta en haar nieuwe CD,  www.birgittaveksler.com


Terug