Terug naar de artikelen

logo

©20 november, 2015 Revive Israel

Licht in de duisternis

Door Asher Intrater

Een paar uur voor de recente aanvallen in Parijs schoot een Palestijnse terrorist twee leden van de familie Litman neer, die in hun auto reden in de buurt van Hebron. Tragisch genoeg kwam een ambulance van de “Rode Halve Maan” langs de auto waar de mensen bloedend inzaten, maar weigerde te stoppen en ze te helpen.

Er is geen verschil tussen terreur tegen het Franse volk en terreur tegen Joden. De slachtoffers van terreur en moord kun je nooit de schuld geven van de aanvallen – alleen de terroristen. Israël heeft niet meer schuld dan Frankrijk of Rusland. We treuren met bewogenheid om alle slachtoffers – of het nu Arabieren, Afrikanen, Russen, Fransen of Israëli’s zijn.

Premier Netanyahu heeft voortdurend de Europese landen gewaarschuwd voor het gevaar van terrorisme. De recente aanvallen op de Russen en de Fransen zouden ons erop moeten wijzen dat de arme sociaal-economische omstandigheden van de Moslim immigranten in Europa of de Palestijnen in de West Bank nooit een excuus zijn voor terreur of moord. Er is geen “morele gelijkwaardigheid” tussen die twee.

De eerste stap in de strijd tegen de Islamitische extremisten vereist een verandering van “opvatting”, een bewustheid dat het probleem er is en wat het teweegbrengt. De Fransen stuurden vliegtuigen om het noorden van Irak en Syrië te bombarderen; maar de terroristische aanvallen waren gepland in het zuiden van Brussel en Parijs. Een Israëlische verslaggever verwoordde het als volgt: “als je slangen kweekt in je achtertuin, moet je niet gek opkijken als ze op een dag je woonkamer inkomen en je bijten.”

De beveiliging in Parijs verscheen pas anderhalf uur later ter plekke. Deze vertraging wijst op een absoluut onvoorbereid zijn op zulke aanvallen, wat op zich weer wijst op een verkeerde opvatting binnen de Franse regering van de aard van het gevaar.

Jihad – oorlog tegen niet-Moslims 

Op een of andere manier is de term “terrorist” uit de tijd. Dit zijn Jihadisten. Ze maken deel uit van het apocalyptisch plan van het Islamitisch extremisme om Joden te doden, Christenen en alle “godslasteraars”, om de westerse beschaving om zeep te helpen en de wereld te veroveren.
De aanval in Parijs was goed voorbereid en gecoördineerd. Hij vereiste tientallen bewapende mensen, transportmogelijkheden, communicatie, financiën en catering. Deze mensen zijn geen op drift geraakte psychoten. Het zijn goed geïndoctrineerde (of gebrainwashte) Jihadisten.
Aangezien deze Jihadisten aanvallen een belangrijke infrastructuur behelzen, kan tegen deze infrastructuur worden gevochten en kan daarbij op z’n minst het effect van het terrorisme worden beperkt. De jonge man die het gezin Litman aanviel is al gearresteerd. Hoe? De vader van de jongen gaf hem aan bij de politie, omdat hij weet van de wet in Israël die toestaat dat huizen van terroristen die schuldig bevonden zijn vernietigd worden als afschrikkend voorbeeld. In dit geval hielp zo’n voorbeeld om de terrorist te pakken te krijgen.

Sommige commentatoren hebben dit beschreven als een clash tussen de westerse beschaving die leven voorstelt en de Islamitische cultuur die staat voor dood. Dat is slechts gedeeltelijk waar. Er is ook een grote erosie van Joods-Christelijke waarden in de westerse cultuur, die resulteert in decadentie, corruptie, drugs, seksuele perversie en politieke correctheid. We proberen Bijbelse waarden te promoten, waarden van integriteit en trouw in elke samenleving; of het nu familie is of zaken, opleiding of regering.

Duisternis kan het licht niet overwinnen

We moeten recht en gerechtigheid najagen (Deuteronomium 16:18-21) en leven verkiezen boven de dood, goedheid  boven het kwaad (Deuteronomium 30:15,19). Terwijl we zeker geroepen zijn het kwaad in al zijn vormen te bestrijden, hebben we ook een positieve boodschap voor de wereld.

Jesaja 60:1-3Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de Heere opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan….

Deze tekst begint in onze tijd in vervulling te komen. Het is geen “duizendjarig koninkrijks’ tekst want er staat dat duisternis de wereld zal bedekken. Het woord voor “duisternis”    חושך schijnt slecht te betekenen, terwijl het woord “mist” ערפל   verwarring betekent. Dat geeft wel aan in wat voor wereld we leven.

Yeshua (Jezus) leerde dat de dagen voor Zijn terugkomst zouden zijn als de tijd van Noach en Lot. (Lukas 17:26-30) We zien al dergelijke zonden van geweld en decadentie over de wereld gaan.

Maar precies in dezelfde tijd gaat het volk van God “stralen” met licht en glorie. Het kwaad in de wereld zal vele Joden en Christenen verenigen. De glorie van de Heer zal schijnen op die eenheid tussen Israël en de Kerk.

Het zou best kunnen dat de radicale Islam Europa zal overwinnen en de westerse beschaving vernietigen (Openbaring 13:7, 17:16). Toch zullen in dezelfde tijd miljoenen Moslims, Joden, Christenen en mensen van alle volken zich bekeren tot het ware geloof.  

Er is geen kracht in de wereld die het hart van de mens kan veranderen van slecht in goed dan de dood en de opstanding van Yeshua. We hebben een boodschap van hoop en licht temidden van een wereld die vol is met wanhoop en duisternis. Dit is de tijd dat het volk van God zal stralen door de glorie van God. Het licht zal schijnen in de duisternis en de duisternis zal het niet kunnen overwinnen (Genesis 1:3-4; Johannes 1:5, 9).


Eer aan onze God

We willen een nieuwe Messiaanse Worship CD aanbevelen, die live is opgenomen in Jeruzalem. Er staan 15 liederen op, gekozen uit honderd nieuwe songs, geschreven door plaatselijke aanbiddingsleiders. De liederen zijn in het Hebreeuws, maar de video’s hebben Engelse ondertiteling. Om ze te zien, klik HIER!


Verblinding bij westerse politieke leiders

Veel politieke leiders zien niet het verband tussen terrorisme en de doctrine van de Islam. Bekijk alsjeblieft deze korte video waarin Brother Rashid dit onderwerp aansnijdt en uitlegt hoe Jihadistengroepen zoals ISIS in wezen Islamitisch zijn. In deze video beantwoordt hij een eerder commentaar van President Obama die beweert dat ISIS niet echt een Moslim organisatie is. Om in het Engels te bekijken klik HIER.


Ambassadeurs van het Koninkrijk – Cody Archer

In deze boodschap geeft Cody les over onze identiteit en roeping als ambassadeurs van onze Koning –Yeshua. Wat is onze functie als ambassadeurs van het Koninkrijk van God en hoe wordt het weerspiegeld in ons dagelijks leven? Om te luisteren in het Engels klik HIER.


Terug