Terug naar de artikelen

logo

©9 oktober, 2015 Revive Israel

Wet van het Verbond of gaven van de Geest?

door Asher Intrater

Dat De Ark van het verbond  naar Jeruzalem verhuisde (II Samuel 6) had een grote geestelijke betekenis. Het ging gepaard met twee ongebruikelijke gebeurtenissen met twee zware straffen.

Toen de Ark erheen werd gebracht, de ossen struikelden, en de kar wankelde, strekte Uzzah zijn hand uit om de Ark in evenwicht te houden, en hij werd direct gedood. De straf vond plaats, omdat iedereen (met inbegrip van David) Gods expliciete instructies over hoe de Ark met draagstokken door de Levieten gedragen diende te worden, volledig had genegeerd.      

Bij de volgende poging, drie maanden later, werd de Ark de stad binnen gebracht tijdens een vreugdevolle viering. David juichte zo, dat hij zijn koninklijke klederen had uitgedaan en in de straat met de gewone mensen danste. Toen zijn vrouw Michal hem vanwege deze "oneervolle" activiteit verachtte, bestrafte de Heer haar door haar voor altijd kinderloos te maken.

Op zoek naar evenwicht

Deze twee gebeurtenissen kunnen op vele manieren worden geïnterpreteerd. Hier is een mogelijk aanknopingspunt voor ons vandaag: het binnenbrengen van de Ark in Jeruzalem is als het terugbrengen van de boodschap van het Koninkrijk en de aanwezigheid van God naar Jeruzalem; twee elementen moeten in het proces worden opgenomen: een Levitische-priesterlijke orde, en vrije, gepassioneerde "charismatische" aanbidding.                                                 
                    
Joodse (en sommige kerkelijke) tradities bevatten veel van de symbolische elementen van het oude Levitische priesterschap. Deze elementen kunnen niet worden ontkend. Aan de ene kant zijn we niet langer "onder de wet" en voor ons als Messiaanse Joden, heeft de rabbijnse traditie geen autoriteit over ons. Aan de andere kant werden de Bijbelse Heilige dagen, de Verbondssymbolen en het protocol van het Levitische priesterschap door God opgericht en zijn ze een noodzakelijk onderdeel van zijn Koninkrijk.
                   
Charismatische aanbidding, met inbegrip van dansen, muziekinstrumenten, de handen opheffen en het buigen van de knieën, lijkt niet te allen tijde gepast, maar het is een eerlijke en oprechte expressie van onze liefde voor God. Tongen van vuur, profetieën, bevrijding en alle charismatische gaven waren een integraal onderdeel van de vroege Gemeenschap van Geloof. Yeshua zei Jeruzalem niet te verlaten zonder gedoopt te zijn in de Heilige Geest (Handelingen 1:5); zonder deze doop kunnen we zeker niet terug naar Jeruzalem.

De Joodse traditie weerspiegelt het priesterlijke element, terwijl de charismatische gaven het Profetische element weerspiegelen. Zowel het Priesterlijke als het Profetische zijn nodig om de Koning terug te brengen. Sommigen willen super charismatische zijn zonder de Joodse elementen. Anderen willen alleen Joodse traditie zonder de charismatische elementen. We proberen het zuiver Bijbelse evenwicht hierin te vinden.         
                                                                  
Beide zijn noodzakelijk

Voor ons als Messiaanse Joden in Israël betekent deze balans een delicate combinatie van Joodse traditionele elementen met de charismatische gaven van de geest--omdat de boodschap van het Koninkrijk in wezen zowel Joods als charismatisch is. (De oorspronkelijke doop in de Heilige Geest heeft plaats gevonden op de Joodse heilige dag Sjavoeot (het Wekenfeest).
                                   
Het is niet nodig voor de kerken over de hele wereld om Joodse elementen in hun eigen stijl van aanbidding in te lijven. Echter moet er wel begrip en eerbied zijn voor de Levitisch-priesterlijke elementen binnen het Messiaanse restant van geloof, die opnieuw in Israël en Jeruzalem tot stand gebracht worden.

De combinatie van het Priesterlijke en het Profetische zal de weg vrijmaken voor de terugkeer van de ware Koning naar Zijn stad. De combinatie van de Joodse en charismatische elementen in het juiste Bijbelse evenwicht wordt beladen door vele aanvallen en moeilijkheden. Maar beide wijzen de weg naar Yeshua en beide zijn absoluut noodzakelijk. Laten we onze lessen trekken uit zowel Uzzah als Michal!                                                                                     


Yeshua Chai is gaan leven!

door Aviram Elder

Dit najaar is de  Messiaanse zender "YeshuaChai.tv" tot leven gekomen, met uitzendingen de klok rond met preken, onderwijs, interviews en getuigenissen geheel in het Hebreeuws, het delen van het goede nieuws van Yeshua met onze mensen.

Op een unieke wijze probeert "YeshuaChai.tv" dienstbaar te zijn als een platvorm voor alle lokale bedieningen, die van de media gebruik maken in hun uitreiken. Het "YeshuaChai.tv"-Comité bestaat uit 7 lokale bedieningen. Bekende Israëlische kanalen en namen, zoals iGod, Jacob  Damkani, "Maoz" en "Medabrim" zijn enkele van de  omroepen.

Hoewel Revive Israël een voorstander is van "YeshuaChai.tv", maakt Revive Israël geen enkele aanspraak op de zender, noch profiteert het  financieel via advertenties binnen de zender.

Vandaag, staat het land Israël op een van de hoogste plaatsen in de wereld wat betreft internet surfers via computers en smart-phones. Dit feit geeft de zender een speciale gelegenheid en potentieel om dingen met familie, vrienden en buren te delen.                                                                  

Onze website, de reclame-strategie en het productieteam zijn bijna voltooid. "YeshuaChai.tv" hoopt een goed bekende zender voor Israël in de komende jaren te worden  Wilt u, tot dat ogenblik, alstublieft naast ons staan in gebed en erover nadenken om een financiële partner te worden? Om te zaaien in dit werk, klik HIER!
Om naar de promotie-video voor Yeshua Chai in het  Engels te kijken, klik HIER!


Wie zijn we als de Ecclesia (deel 3)

In deze boodschap spreekt Asher over het partnerschap binnen het lichaam van de Messias. Wat zijn de uitdagingen aangaande het partnerschap tussen Israël en de Naties, tussen Jood en Heiden, binnen de Ecclesia? Om dit in het Engels te bekijken, klik HIER!


Nieuwe geweldsgolven  in Jerusalem

In de afgelopen paar weken heeft Israël een sterke stijging van geweld en terroristische aanslagen gezien, vooral hier in Jeruzalem. Palestijnse leiders hebben tot meer geweld aangemoedigd in plaats van de moordenaars te  tolereren. Er is angst dat er weer een intifada zal uitbreken. Bidt u a.u.b. voor bescherming, dat er een einde zal komen aan dit geweld en dat de ware vrede van Yeshua  dit land zal vervullen.


Verslag van de Reis naar Zwitserland

Tijdens het laatste weekend van september dienden Youval, zijn zoon Yonadav en Andrew in Zwitserland. Youval was de belangrijkste spreker op "Ranimer la Flamme" (Wakker de vlam aan), op een conferentie waar hij sprak over de noodzaak om een echte passie voor Gods Koninkrijk te hebben op aarde, alsook over het profetische belang van het volk en het land Israël in Gods plan tijdens de laatste dagen. Youval, die sprak over gebed en vasten tijdens een Revive Hope bijeenkomst in Genève, werd geïnterviewd voor DieuTV, en sprak over het Verbond in de  Fraternity Church in Yverdon waar Andrew ook een worship in het Hebreeuws leidde. Bedankt voor uw gebeden!


Terug