Terug naar de artikelen

logo

©4 september, 2015 Revive Israel

Niet-Joodse Levieten

Door Asher Intrater

Toen Jacob trouwde met Lea, werd hun derde zoon Levi. Zijn naam ontstond toen Lea zei dat haar man haar “dichtbij” zou zijn – Genesis 29:34. Dit is de stam van Levi  לוי Lea bedoelde dit vanuit haar ziel, maar God – in Zijn soevereine uitverkiezing van dit gezin – gebruikte de naam met een geestelijke bestemming. Zij, die de priesterstam werden, namen de naam Levi aan als iemand, “die zich vastklampt” aan de Heer, “zich verenigt” met Hem, “zich vasthoudt” aan Hem en Hem “vergezelt”.

Onze vrienden in het International House of Prayer (Kansas City) hebben hun naam ontleend aan Jesaja 56:7 – “Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken.”

En wie zijn de mensen in dit hoofdstuk die bidden in het huis van gebed voor alle volken?
Jesaja 56:3 & 6 – “De zoon van de vreemdeling die zich bij de Here gevoegd heeft.”

De stam van het woord “voegen bij” in Jesaja 56 is dezelfde als van de naam Levi in Genesis 29. De zonen van de niet-Joodse volken, die zich bij de Heer hebben gevoegd worden een geestelijk priesterschap, naar de “orde” van Levi.

Het laatste hoofdstuk van Jesaja beschrijft een bijzondere vervulling van dit niet-Joodse Levitische priesterschap in de eindtijd:
Jesaja 66:21 – "Ook zal Ik enigen uit hen tot priesters en Levieten aanstellen.”

Dit zijn niet-Joden, die niet alleen de geestelijke aspecten van gebed en priesterdienst vervullen, maar ook het weer bij elkaar komen van het Joodse volk ondersteunen en het herstel van de staat Israël. (Jesaja 66:10-20) Zich aansluiten bij de vervulling van de eindtijd profetieën over Sion is eveneens een integraal deel van hun Levitische roeping als hun andere priesterlijke aspecten als gebed en dienst.

In het Nieuwe Testament zien we de vervulling van het Priesterschap: eerst in Yeshua, wiens Hogepriesterschap van een orde is die voorafgaat (en er boven uitsteekt) aan die van Levi – de orde van Melchizedek (Hebreeën 7); maar ook in het priesterschap van elke gelovige, omdat wij genoemd worden een “Koninklijk Priesterschap” en “Koningen en Priesters”.  (1 Petrus 2:9; Openbaring 1:6) Het hele Lichaam van de Messias, Joden en niet-Joden samen,  heeft zich gevoegd bij de Heer om Gods wil te bemiddelen tussen hemel en aarde; zo kunnen we zien hoe de profetische teksten, de internationale gebedsbeweging en het herstel van Israël essentieel verbonden zijn in de eindtijd.


Tien verschrikkelijke dagen

We moedigen jullie aan om de Heer te blijven zoeken in gebed, vasten en speciale heiliging tijdens de 40 dagen in Elul, het Feest van de Trompetten en Grote Verzoendag. De tien dagen van de Trompetten (eerste dag van Tishrei, de zevende maand) tot grote Verzoendag (de tiende dag van Tishrei) zijn bekend in de Hebreeuwse traditie als de “Tien verschrikkelijke dagen” in de betekenis van “Vreze des Heren”. Het Feest van de Trompetten symboliseert de trompetten van de beproeving in het boek Openbaring en de Grote Verzoendag is het symbool van de Tweede Komst van Yeshua.

De tien dagen ertussen stellen een bijzondere tijd van vervulling van profetieën en eindtijd gebeurtenissen voor. In dit jaar van de Shemita is er een bijzonder intensieve tijd van geestelijke veranderingen, crises, weer op één lijn komen, politieke conflicten en economische omwentelingen. Het is een tijd waarin “het allemaal tegelijk lijkt te gebeuren”. Laten we alert zijn en bidden. Doe zoveel als je kunt, vasten in eten, drinken, media, vermaak enzovoorts. Je kunt ook met ons meedoen, als we een totale vasten houden op Yom Kippur.


Verkeerd gebruik van de Sjofar

Hebben we In onze gezamenlijke tijd van aanbidding de sjofar zo veel gebruikt dat het lijkt op een gebrek aan respect? Is het goed als mensen vrij zijn om hun eigen sjofar mee te brengen naar aanbiddingsdiensten en er naar believen op te blazen? In privé situaties zijn we vrij om te aanbidden hoe we willen, maar in het openbaar, met anderen om ons heen, moeten we respect hebben voor hun manier van aanbidden. Bovendien, moeten niet de oudsten, die over de gang van zaken in de gemeente gaan, het gebruik van instrumenten aansturen, zoals de zonen van Aäron deden in het Oude Israël? In deze video bespreekt Ron Cantor deze vragen en meer. Om te zien in het Engels, klik HIER!


Wortel van bitterheid

Door Hannah Wagner

Ik bad onlangs om meer vruchten en gaven van de Heilige Geest. Ineens voelde ik dat de Heer tot mijn hart sprak dat ik een “wortel van bitterheid” had, zoals in Hebreeën 12:15 “Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden.”

Ik dacht: “Dat kan nooit voor mij zijn.” Toen herinnerde de Heer me aan een bepaald persoon. Ik zei: “Maar die heb ik al lang vergeven.” Maar Hij liet me zien dat er nog steeds een wortel van bitterheid in mijn hart was en dat ik die dieper uit moest snijden. Die wortel hield de vrucht van de Geest in mijn leven tegen.

Toen had ik het gevoel dat de Heer me liet zien dat dit ook het geval was bij het “Lichaam van de Messias” in het algemeen. “Mijn Lichaam zit vol met deze wortel van bitterheid en moet daarvan bevrijd worden.” Als we nog een verborgen wortel van onvergevingsgezindheid hebben, dan besmet die anderen om ons heen en dat maakt het Lichaam van de Messias zwak.

Hebreeën 12:14 “Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.”

Het is nu een goede tijd om mensen om ons heen te vergeven, om elke wortel van bitterheid weg te doen en een geest van genade en heiligheid vrij te zetten. Een gezonde wortel zal gezonde vruchten produceren.


Richting het Koninkrijk

In deze boodschap spreekt Asher over de orde van God in Zijn koninkrijk en in het leven van de gelovige. Hoe passen we als gelovigen ons aan in onze persoonlijke wandel met de Heer en hoe kunnen we de door God gegeven orde in het Lichaam van Yeshua verstaan? Klik HIER! (Engels)


Terug