Terug naar de artikelen

logo

©10 juli, 2015 Revive Israel

De “afval” en herdefiniëring van de Kerk

Door Asher Intrater

De Griekse economische crisis zou wel eens een kettingreactie kunnen veroorzaken in het hele Europese bankwezen. De huidige Griekse schuld is 1.6 miljard Euro. Ter vergelijking, de totale schuld in de V.S. is 18 triljoen (!) dollar. De afgelopen 3 weken zijn de Chinese aandelen meer dan een derde in waarde gedaald, ondanks pogingen van hogerhand om deze nog nooit vertoonde val tot staan te brengen. Tenslotte zouden al deze economische problemen een algemeen wereldkredietsysteem kunnen bespoedigen.

Het ziet ernaar uit dat de wijd verspreide afbraak van gezins- en seksuele waarden, inclusief misbruik, sadisme, internetpornografie, overspel en echtscheiding in de komende generatie de basis van de sociale structuur zal afbreken. Het probleem met homo huwelijken is niet in de eerste plaats het recht van diegenen die willen samenleven, maar de her-definitie van de morele standaard in de samenleving – een standaard die duizenden jaren bestaan heeft. Vervolgens zal middelbare schoolleerlingen geleerd worden dat transseksueel zijn een “normale” keus is voor veel mensen die zich mogelijk “oriënteren” op het geslacht waartoe ze behoren.

Een reclame op de Israëlisch televisie laat een knappe filmster zien, die kinderen van 11-12 jaar in een klas op school aanmoedigt erover te denken of ze niet homoseksueel zijn. De Messiaanse kibboets Yad Hashmonah werd vervolgd omdat ze binnen het complex geen huwelijk van lesbiennes toestond. Elke voorstander van het traditionele huwelijk zal spoedig te maken krijgen met criminele beschuldigingen of discriminatie.

De “vredelievende” benadering van de militante Islam werkt meer terroristische aanvallen, vernietiging van Christelijke kerken en gemeenten in de hand alsmede druk in de VN om anti-Israël maatregelen te aanvaarden. Het aantal anti-semitische incidenten in Europa neemt jaarlijks toe. Het weghalen van de sancties op Iran is niet alleen een geval van mogelijke nucleaire wapens, maar het vrijgeven van miljarden dollars aan Islamitische radicalen, gesponsord door het Ayatollah regiem.

Veel van de voornaamste Christelijke denominaties, zowel katholiek als protestant, keren de basisprincipes van het geloof de rug toe. Het logische gevolg hiervan zou een wereldwijde oecumenische eenheid zijn, waarin iedereen in “eenheid” zou leven, ongeacht wat hij/zij gelooft. Ware gelovigen zullen in de meeste denominaties een ongewilde minderheid zijn.

Deze oecumenische, religieuze, economische en morele achteruitgang is misschien wat de Bijbel bedoelt met de “afval”:
II Thessalonicenzen 2:3 – Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is.

Andere vertalingen verwijzen hiernaar als de “geloofsafval” of de “rebellie”. Dit kan ook zijn wat Yeshua bedoelde met de “wetteloosheid” die zou toenemen en dat de liefde van velen zal verkillen. (Mattheüs 24:12) Maar, terwijl religieuze instellingen zich misschien afkeren van God, er zal een overblijfsel van het ware geloof en liefde zijn in elk land. De toenemende overblijfsels van geloof over de hele wereld zullen het ware “Lichaam van Christus” vormen in de eindtijd.

Dit vraagt om een herdefiniëring van alles dat bekend staat als de “Kerk”. Als kerkelijke instituten goddeloos zijn, hoe kunnen we dan de “ware” kerk definiëren? Deze herdefiniëring van de Kerk zal een belangrijk issue zijn voor alle gelovigen, en die begint nu al. De ware gemeenschap van gelovigen wordt in het Grieks “ecclesia” genoemd en “kehila” in het Hebreeuws. Wat is dat? Hoe ziet het eruit? Wat zijn haar eigenschappen?

Als er geen religieuze instellingen zijn om een goed voorbeeld van geloof te geven, dan zullen ware gelovigen terug moeten tot de Schrift om een juiste definitie te vinden. Dat gebeurt in elke hervormingsbeweging. Het boek Handelingen zal meer een voorbeeld worden van de ideale geloofsgemeenschappen. Het boek Openbaring wordt een handboek van geloof in de eindtijd. De internationale geloofsgemeenschap zal zichzelf geënt zien in het volk Israël en verbonden aan het Messiaanse overblijfsel, naar Romeinen 11. Israël en de Kerk zullen opgaan naar eenheid.

Er komt een golf van reinheid, nederigheid en toewijding in het licht van wereldwijde vervolging en beproeving. Uit de gemeenschappelijke geestelijke ervaring van het overblijfsel van elke stam, taal en natie zal een bovennatuurlijke en goddelijke eenheid ontstaan onder ware gelovigen naar Johannes 17. Leiders van deze Eindtijd kerk zullen “autonoom” verbonden zijn in liefhebbende relatie, in onderwerping aan de Heilige Geest, in plaats van traditionele instellingsstructuur. In een wereld vol morele duisternis zal dit geweldige aantal mensen stralen als licht en miljoenen zullen erdoor worden aangetrokken. (Jesaja 60:1-3)


Omschrijving van het Koninkrijk

In deze boodschap spreekt Asher over de oorsprong, richting en bestemming van Gods Koninkrijk. De eerste factor die tegenhoudt dat de wil van Koning Yeshua wordt gedaan op aarde zijn de mensen. Maar zo zal het niet altijd blijven. Om te kijken in het Engels, klik HIER.


Laat de leeuw brullen

Anti-Semitisme is een onderdeel van de kerkgeschiedenis. Er is een duister verleden dat tot op vandaag aanwezig is in vele congregaties. “Let the Lion Roar” http://letthelionroar.com/, een nieuwe film, die de geboorte van de Protestante kerk uitbeeldt, neemt je mee op reis door de Reformatie en geeft een beeld van de grote hervormers en hun relatie tot het Joodse volk.

Duik in de geschiedenis en zie waarom talloze gelovigen ervoor kozen Israël niet te zegenen als Gods uitverkoren volk.

Deze film dient als hulpmiddel af te rekenen met het bedrog dat Israël en de kerk zo lang geleden heeft gescheiden. Met deze waarheid is de kerk er klaar voor haar identiteit te begrijpen en te stappen in haar ware roeping.

Voor meer informatie en om de trailer te bekijken, klik HIER


Samenvatting Elav Conference

Deze week was de jaarlijkse driedaagse jongeren- en jongvolwassenen ‘Elav’ (naar Hem) conferentie in Jeruzalem, waar een paar van onze teamleden meehielpen. Er waren ongeveer 800 Joodse, Arabische, en lieden van meer dan 15 landen aanwezig, inclusief Egypte en Jordanië. Een avond sprak Rick Ridings (stichter van Succat Hallel house of prayer). Er was een krachtige tijd toen Joodse en Arabische gelovigen zich toewijdden om niet alleen elkaar bij te staan als vervolging toeneemt in het Midden Oosten, maar hun leven te geven voor elkaar uit liefde. (Johannes 15:13). Om iets te zien van deze gebeurtenis klik HIER!


Terug