Terug naar de artikelen

logo

©3 juli, 2015 Revive Israel

Yeshua in gebed: in tranen, het uitschreeuwend; de vreze des Heeren

door Asher Intrater

Er zijn vele voorbeelden van het bidden van Yeshua  in de evangeliën, met inbegrip van Zijn gebed bij het opstaan vroeg in de morgen (Marcus 1:35), het gebed gedurende de hele nacht (Lucas 6:12) en het 40 dagen vasten (Mattheüs 4:2). Zijn discipelen zagen hoe belangrijk gebed voor Yeshua was en ze vroegen Hem om hun te leren bidden (Lucas 11:1).

Yeshua's gebed was niet terloops, maar zeer intensief:
Hebreeën 5:7 – Hij heeft gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, Die Hem uit de dood kon redden en Hij is verhoord, vanwege de vreze des Heren

Waarom tranen? Tranen zijn een teken van pijn. In tijden van voorbede, werd Yeshua belast door bewogenheid en kon Hij de ziekte, het lijden en de dood van de mensheid in zijn hart voelen. Onze "verlorenheid" pijnigde Zijn hart. Onze pijn was Zijn pijn. Hij weende voor ons.
Waarom schreeuwen?  Schreeuwen is een teken van verzet. In tijden van geestelijke oorlogsvoering, werd Yeshua geconfronteerd met de krachten van de zonde en Satan. Hij vocht tegen de morele duisternis van de wereld. Hij bood weerstand tegen het kwaad en overwon het. In gebed vocht hij energiek ten behoeve van ons.

Waarom vrees?  Dit was niet de normale vrees of zorgen, maar de pure vrees oftewel de eerbied voor God. Hoewel Yeshua perfect was en als mens nooit gezondigd heeft, was het ook voor hem mogelijk te zondigen. In nederigheid moest Hij deelnemen aan de verleidingen van trots en begeerte zoals iedere persoon die in een menselijk, vleselijk lichaam woont.

Laten we streven naar hetzelfde soort gebedsleven, als Yeshua had: mededogen voelend, weerstand biedend tegen het kwaad en wandelend in de nederigheid van de vreze des Heren.


Het homo huwelijk, Het Griekse faillissement, en alia van Joden

door Ariel Blumenthal

Amerika

De afgelopen week heeft het Hooggerechtshof van de V.S. het homo-huwelijk gelegaliseerd, zich niet storend aan de beslissingen van vele conservatieve staten voor het tegendeel. De leidende natie van de vrije wereld heeft besloten te tornen aan een van de meest elementaire leerstellingen van de  Bijbelse wet en die van de  Natuur -- het kerngezin gebaseerd op het verbond van een man en een vrouw.  Waar zal dit toe leiden?  Toen ik er op lette hoe zich dit in de afgelopen paar maanden ging ontvouwen, kwam er voortdurend een gedachte bij mij op: we zijn getuige van de snelle ondergang van de westerse beschaving, en van een bedreiging voor de eenheid en integriteit van de Verenigde Staten van Amerika.

Griekenland 

Op hetzelfde ogenblik lijkt de corruptie en losbandige leningen van Griekenland eindelijk duidelijk te worden. Gedurende de laatste 2000 jaar, is de westerse beschaving op twee hoofdpijlers gebouwd - de Grieks-Romeinse filosofie, politiek en wetgeving; en de Joods-Christelijke, van ethiek openbaring en geloof. Er is altijd een spanning tussen de twee geweest. Maar geleidelijk aan is de meer seculaire, humanistische, Grieks-Romeins stroming in de publieke sfeer het voornaamste geworden-- zodat we nu t.a.v. het Westen spreken van een "Postchristelijke" wereld. Is het niet ironisch dat we in deze zelfde week --alsof het geschreven is op het voorhoofd van een klassiek Griekse standbeeld, dat ons Westers erfgoed symboliseert — zien: "Failliet!"

Alia 

Op hetzelfde ogenblik, waren drie verschillende leden van ons team van Revive Israel, onafhankelijk van elkaar, bezig te denken en te schrijven over de Alia — de Joodse terugkeer naar Israël als vervulling van Bijbelse profetie. Als we de OT profetie op een letterlijke wijze bekijken, is het gemakkelijk om in te zien dat een zeer hevig schudden moet plaatsvinden om de miljoenen Joden uit Noord- en Zuid-Amerika en Europa nog steeds thuis te brengen.  Zou het kunnen dat we zo'n tijd binnen zijn gegaan?

Vandaag lijken zeventig jaar na de Holocaust, de statistieken erop te wijzen dat de Joodse bevolking haar niveau van voor de Tweede Wereldoorlog heeft bereikt. En voor de eerste keer heeft het aantal Joden dat in Israël woont (ca. 6.500,000), het aantal dat in de Verenigde Staten woont, gepasseerd (ca. 6.100,000). Het land dat vandaag op de derde plaats staat, met betrekking tot het aantal Joden is Frankrijk (ca. 450.000).


De Vader Geopenbaard

In deze boodschap spreekt Asher erover, hoe de openbaring van God als onze Hemelse Vader door Yeshua werd geopenbaard. Om hier in het Engels naar te kijken, klik  HIER!


Flottielje

Op dinsdagochtend gingen Israëlische marine commando's aan boord van het flottielje schip Marianne, dat Griekenland vier dagen eerder had verlaten. Onder de passagiers bevonden zich de voormalige Tunesische president Munsaf Marzuki en het Arabisch Israëlisch Knesset lid Basal Getas. De boot van de flottielje werd doorgestuurd naar de haven van Asdod zonder incident, gewonden of schandaal in de media. Dit betekende een belangrijk strategisch en diplomatiek succes voor Israël.

Premier Netanyahu heeft een open brief vrijgegeven, geadresseerd aan de deelnemers  van de flottielje. De brief begon met de woorden: "Welkom in Israël! Het lijkt erop dat u een fout gemaakt hebt met betrekking tot de weg. Misschien was u van plan om naar Syrië te varen. Daar is het regime van Assad bezig zijn eigen mensen elke dag uit te moorden met behulp van het moorddadige Iraanse regime. Daarentegen hebben we hier in Israël te maken met een situatie waar terroristische organisaties zoals Hamas onschuldige burgers proberen te schaden."                                                                                                                                                    
Netanyahu vermeldt verder dat Israël dit jaar 1,6 miljoen ton humanitaire hulp naar Gaza heeft toegelaten (dat vertegenwoordigt ongeveer één ton per persoon!). "Er is geen blokkade van de Gazastrook, en u wordt uitgenodigd humanitaire leveringen door Israël heen te verzenden. Het verhinderen van de toegang via de zee wordt gedaan overeenkomstig het internationaal recht. Als mensenrechten u echt interesseert, dan zou u niet zeilen uit solidariteit met een terroristische groep die de inwoners van Gaza executeert zonder vorm van proces, en kinderen gebruikt als menselijk schild.”


Kim Phuc

Wat was de beroemdste journalistieke foto van de jaren  1970?  Een kandidaat hiervoor is deze foto van een Vietnamees meisje, dat naakt vlucht, terwijl ze haar brandende kleren heeft afgerukt na een bomaanslag.  De naam van het meisje was Kim Phuc.  Zou u graag willen weten wat er met haar gebeurd is?  Bekijk dit verbazingwekkende verhaal (dit getuigenis) in een CNN-rapport. Klik HIER!


VERONTRUSTEND: Hoe we het lijden van de Palestijnen aan het financieren zijn

Onze vrienden uit JIJ (Jeruzalems Instituut van Justitie) hebben net een informatieve video geplaatst die de Palestijnse vluchtelingen-crisis beschrijft en hoe het kwam, dat de situatie geworden is zoals die nu is. Om dit in het Engels te bekijken, klik HIER!


Terug