Terug naar de artikelen

logo

©26 juni, 2015 Revive Israel

Op weg naar eenheid

Door Dan Juster

Het gebed van Yeshua in Johannes 17 geeft zicht op een eenheid onder gelovigen die is als de eenheid van Zijn relatie met de Vader. “Opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. (Johannes 17:21). We kunnen ook zien dat de eenheid van de volgelingen van Yeshua een sleutel is tot de redding van de wereld.

Zijn gebed vraagt van ons dat we geloven dat dit zal gebeuren. Hoe werken we aan eenheid? Ten eerste, in onze eigen gemeenten, moeten we bidden voor eenheid en opkomen tegen de aanvallende geesten van de duisternis die verdeeldheid, roddel en nog veel meer brengen. Daarbij moeten we de visie en de leiding van de leiders ondersteunen waar die overeenkomstig de Bijbel is. Buiten de plaatselijke gemeenten, kunnen we uiting geven aan die eenheid door te bidden voor eenheid onder de leiders en gemeenten in onze steden en regio’s. Dat houdt in dat gemeenteleiders zich geroepen voelen om samen te bidden en een gezamenlijke bediening uit te voeren. Bovendien houdt het in dat we zullen bidden voor erkend leiderschap, door God geroepen om de eenheid van de gemeente in de stad te leiden. Die zullen een besturende rol vervullen.

Niveaus van eenheid

Eenheid komt tot uiting op vele niveaus. Een gezin in echte eenheid heeft een geweldige kracht voor het Koninkrijk. Een aantal oudsten in eenheid heeft grote kracht. Een hele gemeente heeft meer kracht. Een apostolische groep van gemeenten heeft zelfs nog meer kracht. Als gemeenten in eenheid zijn in een gebied, dan hebben ze de kracht om de prins van de duisternis over dat gebied te binden. In deze eenheid komt er grote kracht vrij voor redding in elk gebied.

Ons wordt gezegd dat God zegen gebiedt waar broeders eensgezind samenwonen. (Psalm 133) Eenheid komt door liefde die bovennatuurlijk voortvloeit uit onze relatie met Yeshua. Het gebed van Yeshua is in het bijzonder om ware discipelen samen te binden in eenheid over de hele wereld. Dit gebed om eenheid moet vervuld zijn voor Zijn tweede komst, want na Zijn komst zal er geen gebed om eenheid meer nodig zijn.

Steeds dichterbij

De vijfvoudige bediening (Efeze 4:11-16) is een sleutel tot deze eenheid, vooral het erkennen van de apostolische en profetische autoriteit en leiderschap. Want onder zo toegeruste bedieningen zullen we komen tot de eenheid van het geloof en groeien tot een volwassen eenheid, volledig toegerust.

Ik geloof dat alleen een machtige opwekking deze eenheid kan brengen, die nieuwe inzichten met zich mee zal brengen in de leer, waardoor we samen kunnen komen. Het idee van een eenheid die nogal wat te wensen overlaat, met verwaterde overtuigingen is niet bijbels. De Geest van God kan ons steeds dichter bij elkaar brengen in onze overtuigingen en kan ons helpen samenwerken in gezamenlijke zegenrijke inspanning voor het Koninkrijk. Dit streven naar eenheid zou ons hele leven moeten karakteriseren.


Het Koninkrijk van de hemel op aarde brengen – deel 2

In deze video gaat Asher verder met zijn onderwijs over het Koninkrijk van God. Hij laat zien hoe het Koninkrijk van God wordt geopenbaard in delen en hoe het verdergaat in onze tijd. Om het te zien in het Engels klik hier!


Leven in het verborgene

Door Joel Helski

In Mattheüs 6, leert Yeshua drie gelijkenissen over leven in het verborgene. Hij leert ons te bidden, te vasten en te geven in het geheim. In alle drie kom je dezelfde woorden tegen – die ziet in het verborgene. Dit is een krachtig principe. De voornaamste les die je hier kunt leren is niet dat het doen van deze dingen in het openbaar slecht is, maar dat de voornaamste motivatie achter ons geestelijk leven verborgen moet zijn, niet openbaar. Als erkenning van mensen het motief is, dan is het zonde, zo simpel is dat.

Het zijn de verborgen motieven die er toe doen, tussen ons en God alleen. Dat is het doel. Zelfs grote werken, als het motief daarvan trots is, erkenning of egoïsme, zijn zonde – en rotte vruchten in Gods ogen. Die werken verheerlijken Hem niet – zij voeden ons ego en vraag om erkenning.

Vandaag is onze maatschappij bezeten van “zelf”. Dat gaat in tegen wat Yeshua leerde. De wereld moedigt ons aan om ons aan iedereen te laten zien in een positief licht: “Wees geen buitenbeentje, wees cool, wees geaccepteerd.” We voeren een “show” op om aan anderen te laten zien, en vaak weten we niet eens wat we doen (tenminste wij, jonge mensen) omdat het zo gewoon geworden is.

Het innerlijke leven op waarde schatten

Onze behoefte voortdurend te denken hoe anderen over ons denken, hoe we eruit zien, hoe we klinken en de behoefte gewaardeerd te worden door de maatschappij is verkeerd. Je kunt het vergelijken met de gelijkenis van de tien maagden: vijf dwaze maagden waren klaar om naar de bruiloft te gaan. Ze hadden de jurk, de make up, de schoenen en zelfs de lamp – alleen niet de olie. Aan de buitenkant zagen ze eruit of ze klaar waren. Maar toen al die dingen eraf gegaan waren en de waarheid eraan te pas kwam, hadden ze niets. De olie was alles en de verborgen dingen waren veel belangrijker dan wat de ander kon zien.

Vandaag zijn er hele bedrijven die hun producten en reclame baseren op deze principes – te beginnen met de social media tot de selfie stick! Het gaat allemaal om “mij”, en hoe anderen me zien, erkend en gezien worden in het openbaar. De technologie van vandaag heeft voor ons een gecompartimenteerde “virtual reality” gecreëerd, waarin we maar een heel klein deel van onze ervaring in het echte leven hoeven laten zien. Mensen laten zien wat zij willen laten zien, wat we willen dat anderen zien. Het maakt dat we ons goed voelen, alsof we goed doen, terwijl ons leven vaak behoorlijk leeg is. Voldoening, gebaseerd op de acceptatie van anderen is niet echt en heel beperkt. – Het is nooit genoeg. Voldoening, gebaseerd op intimiteit met de Heer is wat Hij voor ons wenst.


Oproep tot verzet tegen de Islam

Brigitte Gabriel heeft onlangs gesproken in een bijeenkomst van voorgangers over de gevaren die Amerika te wachten staan van de radicale Islam en wat er gedaan moet worden om met deze werkelijke bedreiging om te gaan. Om te kijken in het Engels klik Hier!


Terug