Terug naar de artikelen

logo

©29 mei, 2015 Revive Israel

Verbondsrelaties en het Kruis

Door Asher Intrater

Toen ik zo’n 25 jaar geleden Covenant Relationships  (Verbondsrelaties) schreef had ik in m’n hoofd zowel de Grote Opdracht als het Grote Gebod.

Het Grote Gebod zegt ons dat we God moeten liefhebben en onze naaste (Leviticus 19:18), Deuteronomium 6:5, Lukas 10:17). God liefhebben is misschien iets eenvoudiger, omdat Hij volmaakt is. Het probleem met mensen liefhebben is dat zij dat niet zijn.

Als we echte mensen met echte problemen moeten liefhebben, dan moeten we daar een patroon en richtlijnen voor hebben. Het patroon is het verbond – de richtlijnen zijn tweevoudig: loyaliteit en integriteit.

De Grote Opdracht gaat over het delen van het Evangelie tot het uiterste van de aarde (Handelingen 1:8), het bidden om een wereldwijde opwekking (Handelingen 2:17), en het herstel van alle dingen vanaf de schepping (Handelingen 3:31). Deze taak is te groot voor ieder mens. Er is maar één manier om dat voor elkaar te krijgen: we moeten werken als team.
Om als team samen te werken moeten we ook weer een patroon en richtlijnen hebben. Het patroon is het verbond – de richtlijnen zijn loyaliteit en integriteit.

Zonder het Kruis gaat dit niet werken

Het probleem is dat het niet werkt! Zelfs met het verbond, loyaliteit en integriteit, zijn onze relaties gedoemd te mislukken. Waarom? Omdat wij mensen nog steeds egoïstisch en zondig zijn. We hebben iemand nodig om ons te helpen. Hier komt het Kruis aan te pas.

Er is een conflict tussen loyaliteit en integriteit. Iedereen die we loyaal willen benaderen heeft ergens een gebrek aan integriteit. Er is een hiaat tussen het verlangen om trouw te blijven aan een persoon en het feit dat die persoon op de een of andere manier een gebrek aan integriteit heeft. Hoe kan ik loyaal zijn tegen iemand die niet integer is?

We hebben genade nodig. Om trouw te blijven aan mensen die niet volmaakt zijn, moeten we kiezen voor het kruis; moeten we kiezen voor opofferende liefde en moeten we genade tonen als de ander fouten maakt. Onze genade ten opzichte van andere mensen moet het gat opvullen als zij de fout ingaan. Wij moeten hun fouten en zwakheden op ons nemen. Dat is pijnlijk. Dat vereist geloof.

Verbondsprincipes alleen zijn niet genoeg; ze moeten aangevuld worden door een houding overeenkomstig het kruis, met de liefde van Yeshua, die stierf aan het kruis voor ons, toen wij fouten maakten. Hij toonde loyaliteit aan ons toen wij geen integriteit lieten zien. Wij moeten ook zo handelen naar anderen en zij zullen het ook naar ons moeten doen. Dat is de enige manier waarop verbondsrelaties kunnen slagen.


Verslag Shavuot

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. (Handelingen 2:1)

Het afgelopen weekend hebben we weer, zoals elk jaar, de hele nacht het Shavuot gevierd met aanbidding en gebed. We hadden heel wat plaatselijke gelovigen en gasten uit meer dan 20 landen fysiek in onze aanbiddingsruimte. Vele anderen van over de hele wereld deden met ons mee via internet. We hebben voorbede gedaan voor opwekking in Israël en in de landen. De tegenwoordigheid van de Heer was tastbaar en we hebben de hele nacht door gebeden en aanbeden. Op een moment gingen de mensen bidden voor het land waar ze vandaan kwamen in hun moedertaal. Het was zo’n heerlijke geur voor de Heer toen er voorbede klonk in meer dan tien verschillende talen. Dank aan allen die voor ons, voor deze gebeurtenis gebeden hebben!


Economie van het Koninkrijk

In deze boodschap leert Asher hoe geld een verleiding kan zijn of een krachtig werktuig. Door Bijbelteksten laat hij zien hoe je overwinning kunt behalen en je financiën kunt gebruiken voor het Koninkrijk van God. Om deze boodschap te zien in het Engels, klik hier.


Mohammed, Slavernij en de Kruistochten

Door Brigitte Gabriel

Terwijl het wel waar is dat Christenen slaven bezaten, is slavernij een niet geïntegreerd onderdeel van de Christelijke leer. Jezus bezat geen slaven. Hetzelfde kan niet worden gezegd van de Islam. Mohammed bezat vele slaven en deelde zelfs bijvrouwen met zijn soldaten. De slavenhandel in Afrika werd grotendeels gerund door Moslims. En toen de westerse wereld uiteindelijk de slechte praktijken van de slavenhandel afschafte, ging die slavenhandel in Afrika door zonder hen. Saoedi Arabië, het gebied van de heiligste plaatsen van de Islam heeft de slavernij pas in de jaren 60 afgeschaft.

Er is een mythe dat de Kruistochten niets anders waren dan een serie agressieve oorlogen waarin het Christendom de Moslimwereld aanviel en wreedheden beging. De waarheid ligt iets anders. De Kruistochten begonnen na eeuwen invallen door de Islamitische jihad, waarin Christelijke landen werden geplunderd en bevochten, in het huidige Noord Afrika en delen van Europa. Na 400 jaar van systematische genocide op Christenen door de handen van de Islamitische jihadisten, heeft Paus Urbanus II, als antwoord op een pleidooi van de Byzantijnse keizer wiens mensen waren aangevallen door horden Moslims uiteindelijk opgeroepen de Christenen te helpen in het oosten om het Heilige land te bevrijden. De eerste kruistocht was een verdedigende actie als antwoord op de Islamitische Jihad.


Gelegenheid voor vrijwilligers

Om ons onderwijs in de landen te krijgen, zijn we afhankelijk van een enorm netwerk van vertalers en vrijwilligers over de hele wereld. Onze website is ge-updated en we investeren steeds in meer media. Zoveel groei brengt de behoefte aan vrijwilligers met zich mee. Met uw hulp kunnen we nog zoveel meer doen.

Drie verantwoordelijkheden waarvoor we hulp nodig hebben zijn:

  1. Het vertalen van onze wekelijkse artikelen in je moedertaal (een artikel per maand). Een vertaler moet goed onderlegd zijn in het Engels, evenals in zijn/haar eigen taal.
  2. Het vertalen van onze website.
  3. Het updaten van onze website in je eigen taal.

Als je goed thuis bent op de computer en graag wilt leren, willen we je stap voor stap leren hoe je artikelen kunt uploaden in je eigen taal en veranderingen aanbrengen.

Momenteel hebben we mensen nodig voor de Franse, Spaanse en Chinese sites, die zo kunnen beginnen. Andere talen volgen.

Als je ons zou willen helpen, schrijf dan naar: [email protected]


Terug