Terug naar de artikelen

logo

©22 mei, 2015 Revive Israel

Het Wekenfeest / Pinksteren.

door Eddie Santoro, Ahavat Yeshua Gemeente

Binnen een paar dagen zal Israël  het laatste lentefeest vieren— Shavuot (Wekenfeest) ook bekend als Pinksteren. In onze gemeente hebben wij “de Omer" geteld, de vijftig dagen tussen het feest van Pesach en Shavuot (Wekenfeest) en wordt de verwachting voor de viering van volgende week opgebouwd.                                                   
                                                       
Volgens de joodse traditie was het op dezelfde dag van Shavuot (Wekenfeest) dat de Tora bij de berg Sinaï aan Israël werd gegeven— niet lang nadat deze natie van slaven wonderbaarlijk was bevrijd uit de slavernij in Egypte. In veel opzichten is deze gebeurtenis altijd het beslissende moment voor het Joodse volk geweest: de openbaring van God die het volk als Gods uitverkoren volk apart heeft gezet. Het was de Thora die Israël instrueerde over hoe het moest leven en hoe tot God te naderen.
                                                                     
Het is ook verbazingwekkend dat op deze dag van Shavuot (Wekenfeest) God er twee duizend jaar geleden voor koos om Zijn Heilige Geest uit te gieten over zijn nieuw gecreëerde kerk.  En net zoals de Tora, geschreven op de stenen tabletten, kwam om Israël  te omschrijven; zou het nieuwe leven van de Heilige Geest, dat geschreven wordt op de tabletten van het  hart van de mensen, komen om  de kerk  te omschrijven.    
                                                                          
Wij zullen het feest vieren, dat komende zaterdagnacht, op 23 mei, met een nachtelijke gebedsbijeenkomst begint. Gedurende deze tijd zullen gelovigen uit geheel Israël samenkomen om te aanbidden, te bidden en voorbeden te doen als wij naar Gods hart zoeken voor alles wat voor ons ligt.  De gebedssamenkomst zal om 10 PM beginnen en tot 6 uur (Israël tijd) duren. We moedigen u aan om samen met ons aan deze belangrijke gebeurtenis deel te nemen.  De gebedssamenkomst  zal via live stream met Engelse vertaling worden uitgezonden. Om toegang tot  live stream op het tijdstip van deze gebeurtenis te verkrijgen, ga naar: reviveisrael.org


Alle volken met Shavuot

door Chandy Thomas, Gateways Beyond Training Scholen

De ongewone geestelijke ervaring van Handelingen 2 werd direct gevolgd door de Grote Opdracht om  de gehele wereld in te gaan (Mt. 28: 18-20).  Op dit kritieke moment van machtiging om deze Grote Opdracht te vervullen, is het veelzeggend dat de allereerste uitwerking van het gedoopt worden met de Heilige Geest was: de extatische uiting van de talen van de naties onder de hemel. Shavuot (Wekenfeest)-Pinksteren vertegenwoordigt de machtiging van de eerste Joodse gelovigen om een licht voor de naties te worden – de vervulling van een oude belofte (Jesaja 42:6; 49:6; 60:3).  Het was alsof dit licht, dit geestelijke vuur van God dat op hen kwam, alle kleuren van de regenboog bevatte, de verschillende volkeren van de wereld. Dus als wij  als  Messiaans Joodse beweging  geen waarde zouden  hechten aan de talen, culturen en etnische groeperingen van de naties,  dan zouden wij  in feite onze eigen oorspronkelijke, wereldwijde roeping verzaken.

Dit brengt ons bij de scène van vrome Joodse mannen uit iedere natie onder de hemel die in Jeruzalem bijeen waren. Van deze bijeenkomst wordt specifiek natie na natie genoemd, met inbegrip van Proselieten, Grieken, Aziaten en Arabieren!

Handelingen 2:5, 9 – Er waren joden te Jeruzalem woonachtig, die God vreesden. Joden uit alle volken onder de hemel...  Joden en Proselieten, Kretenzers en Arabieren; en zie, wij horen hen in onze eigen taal van de grootheid van God spreken.

Toen ze werden gedoopt in de Heilige Geest, was de uiterlijke expressie niet een willekeurige show van bovennatuurlijke krachten, maar uiterst doelgericht. Het betekende duidelijk dat deze boodschap van het Koninkrijk en van Zijn liefde voor alle naties was bestemd.

In de moderne geschiedenis loopt het herstel van de gave van tongen aan de kerk parallel  met de restauratie van de Hebreeuwse taal aan het Joodse volk. Op Shavuot (Wekenfeest), kunnen we hiervan getuigen en dit herstel via de Hebreeuwse gebeden en aanbidding onder het Messiaans overblijfsel in Israël vieren.  Op hetzelfde moment is het van cruciaal belang om de betekenis van de talen van de "olim" (vrome Joodse mannen van elk volk) en van degenen die uit de naties op bezoek zijn, vast te stellen. In deze meertalige en multiculturele expressie van gezamenlijke aanbidding, worden we een extravagante uitstraling van de profetische verwachting van Zijn snelle Wederkomst


Morele Absoluties

In deze boodschap  toont Asher hoe Yeshua  gekomen is om de morele wet van de berg Sinaï te geven. Hij verklaart het hart achter de wet op de berg van de zaligsprekingen, hij geeft verzoening voor het breken van de wet op de berg Calvarie, Hij machtigt ons om te gehoorzamen aan Zijn wetten door  de Heilige Geest te geven op de berg Sion en Hij is Degene die terugkomen zal  om de naties te oordelen die Zijn wetten van de  Olijfberg braken. Om dit in het Engels te bekijken, klik hier!


Outreach naar Zimbabwe

door Troy Wallace, JVMI

Aan het einde van april ondersteunde Jewish Voice Ministries International, geleid door Jonathan Bernis, een ander seminar voor het Trainen van Leiders in Zimbabwe.  Dit evenement was gelijktijdig met een succesvolle medische Outreach in Mberengwa die tot meer dan 600 nieuwe geloofsbelijdenissen in Yeshua! hebben geleid. We hebben daar tijd doorgebracht met 62 leiders van 35 gemeenten die zijn geplant als gevolg van Gods beweging onder de Lemba die onze medische campagnes van dienst waren.  We waren in staat vast te stellen dat wij op dit moment ongeveer 1.500 Lemba voor de dienst op elke Shabbat hebben om dit jonge netwerk van gemeentes te bedienen.

Bij het seminar waren twee dagen van het fundamenteel Bijbelonderwijs inbegrepen, die gebouwd  waren op het thema "De Roeping tot leiderschap". Jonathan, Mezmur, Jack Zimmerman en ik vulden  lesonderwerpen in, variërend van "Normen van leiderschap" tot "Verplichting om in Liefde te confronteren", tot "Persoonlijke Devotie". De tijd was bedoeld om gemeentelijke leiders toe te rusten, dat ze effectiever zouden leiden en betere beslissingen zouden nemen,  om de gezondheid van het gemeenteleven  te bevorderen.
               
Ook ontmoetten we veel van de lokale leiders na de vergaderingen, zodat we de effectiviteit van het werk  konden evalueren. Onze tijd samen met de lokale leiders bereikte zijn hoogtepunt met de wijding van Alfius Matandu als nationale Lemba Gemeente Overziener.  We hebben ervan getuigd, dat dit een sleutel-moment is in de ontwikkeling van het lichaam van Messias in Zimbabwe.


Een Diepe Uitroep - Aanbidding van Ta'anit Esther

Hier is een lied in het Engels tijdens de 12-uurs dag van aanbidding en gebed tijdens het Esther Vasten (4 maart) dat wordt beheerd door Revive Israël. Om het te bekijken, klik hier!


Terug