Terug naar de artikelen

logo

©8 mei, 2015 Revive Israel

Uitdrukking van de hoogste kwaliteit

Door Cody Archer

In het Nieuwe Testament worden twee verschillende woorden gebruikt voor ‘nieuw’. Het ene is neos, en het geeft iets aan dat nieuw is in de zin van tijd. Bij voorbeeld; iedere dag worden er nieuwe/neos potloden gemaakt; dat wil zeggen dezelfde potloden die ze altijd maakten, maar ze zijn nieuw omdat ze vandaag geproduceerd zijn.

Het andere woord voor nieuw is kainos, dat spreekt van nieuw in de zin van kwaliteit. Als er een nieuwe internet telefoon wordt ontwikkeld, met de laatste technologie en de kwaliteit ervan gaat alle voorgaande telefoons te boven, kan hij een nieuwe/kainos telefoon genoemd worden. Deze telefoon brengt iets in de wereld dat er nog niet is geweest.

Paulus gebruikt kainos in Efeze 2:15, waarin hij beschrijft dat Jood en heiden door Yeshua geworden zijn tot “Een Nieuwe mens”. Er is alleen een bepaald niveau van kwaliteit en nieuwheid dat Joden die Joden ontmoeten in de wereld kan brengen en evenzo met heidenen. Maar als Joden en heidenen samenkomen als verzoend lichaam, dan wordt de hoogste kwaliteit en expressie van het lichaam van Yeshua op aarde ten toon gesteld. Als dit gebeurt dan laten we de veelvoudige wijsheid van God zien aan de overheden en machten in de hemelse gewesten (Efeze 3:10-11).


Overzicht van Lag B'Omer

Door Karen Joy Kruger

In Leviticus 23:15 en Deuteronomium 16:9, beveelt de Tora ons “de Omer te tellen”, 49 dagen (zeven weken) van het eind van Pasen tot de dag van Pinksteren (Shavuot).

Akiva was een beroemde Rabbi in de tijd van de Tweede Tempel. Joodse legenden beweren dat hij 24.000 discipelen had, die allen gedood werden door een plaag die eindigde op de 33e dag, die genoemd wordt “Lag B’Omer”. Deze periode is zo een tijd van half-rouw geworden bij de Orthodoxe  Joden.

Meer legenden gaan er over Rabbi Bar Yochai (“Rashbi”) – een van de discipelen van Rabbi Akiva- hij stierf op Lag B’Omer. Rashi geloofde in een geheime esoterische lezing van gewijde geschriften, en wordt geacht de Zohar (“verlichting”) bevrijd te hebben voor hij stierf, in een profetische stroom van bewustzijn. De Zohar is de centrale tekst geworden van de Kabbala (Joodse mystiek).

In het moderne Israël kun je op Lag B’Omer jonge mensen zien met blokken en andere stukken hout waarmee ze grote vreugdevuren stoken. Ze roosteren marshmallows, braden vlees en blijven de hele nacht op tot bezorgdheid van hun ouders. De scholen zijn dicht de volgende dag en de kinderen komen vroeg in de morgen stinkend naar rook thuis.

Dezelfde avond gaan tienduizenden naar de Berg Meron in Galilea, waar Rabbi Shimon begraven ligt. Daar kamperen ze, bidden, zingen, dansen en geselen zichzelf in extase. Giften worden gegeven en ze zien het als heel gunstig om te bidden voor huwelijkspartners, en financiële zegen. Ze geloven ook, als iemand op een speciale tijd een speciale kaars aansteekt, dat Rabbi Shimon voor je bidt en dat je dan gered wordt!

Ondanks het spektakel en het plezier van het zitten rond een kampvuur, zijn er duidelijk problemen in verband met spirituele ervaringen op een begraafplaats en het bidden tot overleden rabbi’s, hoe wijs of aardig die ook geweest mogen zijn. Er staat een waarschuwing in Jesaja 65:4 tegen diegenen “die zitten in de grafspelonken en overnachten bij wie daar bewaard worden…”

Toen Mirjam (Maria) naar het graf ging, op zoek naar het geslagen lichaam van Yeshua, vroeg de engel “Waarom zoekt u de Levende bij de doden?” Lukas 24:5. Er is een grote geestelijke honger in Israël. Veel van onze mensen weten, gevoelsmatig, dat er een gebrek is aan relatie met God. Ze zoeken naar zo’n intimiteit en van binnen verlangen ze ernaar. Laten we bidden dat dit zoeken zal eindigen in het ware leven en redding.


De Israëlische regering

De "Jewish Home" Partij, geleid door Naftali Bennett, heeft zich aangesloten bij de coalitie van Netanyahu met Ayallet Shake aan het hoofd van het departement van Justitie. De nieuwe regering van Netanyahu heeft nu maar één stem meerderheid in de volksvertegenwoordiging van Israël (61). Helaas is die afhankelijk van de twee ultra-orthodoxe partijen, wat hen buitenproportionele politieke invloed geeft. De kritieke positie van Buitenlandse Zaken is nog vacant, als gevolg van het plotseling terugtrekken van Liberman en nog andere zetels voor de Likud partij.

Bidt alstublieft met ons mee voor een stabiel, sterk en rechtvaardig Israëlisch parlement dat gaat werken ten behoeve van het volk en niet van partij ambities.


Aglow International te gast

De afgelopen week hadden we twee maal het voorrecht tijd door te brengen met onze geliefde vrienden van Aglow International. De eerste keer dat we hen ontmoetten was op de Olijfberg, waar Asher sprak over de historisch verandering in het Koninkrijk van God nu we de Tweede Komst naderen. Om het in het Engels te bekijken, klik hier.

De tweede keer kwamen ze bij ons op bezoek in Yad Hashmona. Zoals altijd maakte de tijd van gezamenlijke aanbidding de aanwezigheid van God voelbaar en leidde tot een krachtige tijd van profetische bediening. Asher bracht een krachtige boodschap over Gods plan om alle dingen te herstellen, een boodschap die binnenkort op onze You Tube pagina te zien is. We hebben ook genoten van de maaltijd met elkaar en zijn bemoedigd door het nieuwe niveau van vriendschap dat we met elkaar hebben.

Dit najaar zal Asher spreken op de Aglow International wereldwijde conferentie in Amerika, en we moedigen je aan deze belangrijke gebeurtenis bij te wonen. Voor meer details klik hier.


Uitnodiging voor Shavuot

We nodigen jullie uit om Shavuot (Pinksteren) dit jaar met ons te vieren, fysiek of via de live webstream. Het begint op 23 mei, 2015 om 10 pm (Israël tijd) en gaat 8 uur door.

Speciale video uitnodiging van Asher, klik hier!

Voor de live web-stream, ga naar reviveisrael.org tijdens de viering.


Terug