Terug naar de artikelen

logo

©17april, 2015 Revive Israel

Daniëls Profetieën

 door Asher Intrater

Het boek Daniël kan worden onderverdeeld in twee hoofdgedeelten. Hoofdstukken 1 t/m 6 bevatten verhalen over de ervaringen van Daniël en zijn vrienden, terwijl ze de regeringen van Babylon en Perzië dienen. Hoofdstukken 7 tot en met 12 bevatten een reeks visioenen over het Koninkrijk van God en de eindtijd.

Qua progressieve openbaring van de Israëlische profeten vertegenwoordigt Daniël het meest vergevorderd stadium.  Zijn visioen van de komende Messias bereidde de weg voor van het evangelie; zijn visioenen over de eindtijd voorzien in de achtergrond en de context van het boek Openbaring.

De hoofdstukken 7 tot en met 12 bevatten 4 grote visioenen:

  1. Hoofdstuk 7: tijdens het eerste jaar van Belsazar – het visioen van de 4 dieren en de Oude van Dagen
  2. Hoofdstuk 8: tijdens het derde jaar van Belsazar – het visioen van de Ram (Perzië/Meden) en de Geitenbok (Griekenland)
  3. Hoofdstuk 9: tijdens het eerste jaar van Darius – de profetie over de 70 weken en het "afgesneden worden"  van de Messias
  4. De hoofdstukken 10-12 – tijdens het derde jaar van Kores (Cyrus) - samenvatting van de eindtijd van de "de Man van Vuur"

Daniëls verstaan van zijn eigen visioenen was beperkt.  Hij kreeg te horen dat hun vervulling op een later tijdstip zou plaatsvinden, en dat daarom de betekenis tot dat ogenblik was "verzegeld"  (Daniël 8:26, 12:4, 9).

In elk van deze vier grote profetieën zijn er directe verwijzingen naar Yeshua als : “de Messias,”  “Vorst der vorsten”, en “de Engel YHVH” (Daniël 7:13-14; 8:11, 15, 25; 9:25-26; 10:5-6, 20-21).

Alle deze profetieën noemen twee sterke demonische machten die zich bezighouden met geestelijke oorlogvoering tegen het Koninkrijk van God: Paras (Perzië) en Yavan (Griekenland). Perzië ligt in het oosten van Israël, en Griekenland in het noordwesten. Het is moeilijk om in onze tijd niet de verbinding met de eindtijd te zien met het islamitisch extremisme via de Paras geest, en het  atheïstische humanisme van het Westen via de Yavan geest.
        
Maar terwijl de demonische machthebbers over Paras en Yavan slecht zijn, kunnen de leiders van de landen in de gebieden die onder hun invloed staan, toch soms het goede doen. Zowel Darius als Cyrus worden in de Schrift geprezen; en de prestaties in verband met de beschaving van Alexander de grote uit Griekenland (eigenlijk, Macedonië) kunnen ook worden gezien in een positief licht. De  Engel YHVH (Yeshua) wordt gezien als een figuur die voor Darius vecht (Daniel 11:1); en Cyrus wordt genoemd de "gezalfde" (mashiach) van God, daar hij het herstel van Jeruzalem gebiedt (Jesaja 45:1).

Let op de historische context van Daniëls laatste profetieën: de eerste twee vonden plaats tijdens het bewind van Belsazar, die de slechte  zoon van Nebukadnezar was. Hij was degene aan wie het "schrift op de muur" verscheen (Daniël 5).  Daniël voorspelde de ondergang  van Belsazar, die onmiddellijk na het schrijven op de muur plaatsvond.  Belsazars Koninkrijk werd door Darius veroverd.

Daniël was in staat zijn grootste werk te doen door als een soort minister-president in de regeerperiode van Darius en Cyrus te dienen (Daniël 6:29).  Het lijkt erop dat het besluit van Cyrus om het herstel van Sion te ondersteunen, ontstond als gevolg van de politieke invloed, de voorbede en de profetieën van Daniël tijdens het bewind van Cyrus.     
            
Daniël bestudeerde de profetieën van Jesaja en Jeremia, en begon te bidden voor hun vervulling in zijn tijd. Op dezelfde wijze zijn wij geroepen om alle profetische geschriften te lezen en bidden voor hun vervulling in onze tijd. Laten we een soortgelijke zalving en inzicht als Daniël ontvangen – om te bidden, snel, met voorbeden en berouw hebbend zoals hij deed; en geloof ook dat we de geschiedenis door geloof en profetie net zo goed kunnen beïnvloeden.


Overeenkomst met Iran

Afgelopen week besloot Rusland S-300-raketten aan Iran te verkopen in ruil voor olie - dit in antwoord op de voorlopige opheffing van sancties tijdens de besprekingen van Lausanne.  Israël, Egypte en Saoedi-Arabië hebben hun bezorgdheid geuit dat de opheffing van de sancties zou kunnen resulteren in een wapenwedloop in het Midden-Oosten. Israëls extra zorgen zijn dat een financiële impuls aan het regime van de Ayatollah in Iran zou kunnen resulteren in verdere financiering  van het terrorisme en de radicale Islam.


Coalitie

De coalitie voor de nieuwe regering is nog niet geformeerd.  De sleutelposities in het kabinet van de ministeries voor buitenlandse zaken, voor veiligheid, binnenlandse zaken- en onderwijs zijn nog niet ingevuld (de defensie gaat vermoedelijk naar Yaalon en de  rijksbegroting gaan Kakhlon.)  De vorming van deze regering is van cruciaal belang voor de toekomst van Israël. 

Bid om Gods wil, Zijn wijsheid en Zijn interventie.


De Reis naar Ethiopië

Bidt a.u.b.  voor Elana Cantor als ze met een jonge Israëlische vriend deze week naar Ethiopië reist om mee te doen met een team onder leiding van Joel Chernoff om wezen en armen te dienen in het gebied van Bahar Dar.   


Uitnodiging voor Shavuot

Wij geloven vanuit de Schrift dat God aan het einde tijden Zijn Geest zal uitstorten op alle vlees (Handelingen 2:17-21). Om dit te laten gebeuren is Yeshua op zoek naar zijn lichaam wereldwijd om zich te verenigen in geloof en gebed, om te bidden dat deze wereld zal veranderen voor de gebeurtenis die zal  komen. Daarom vragen wij u om dit jaar samen met ons mee te doen aan Sjavoeot (Wekenfeest, Pinksteren) persoonlijk of via onze web-livestream. Het evenement begint op 23 mei 2015 om 10 pm (Israëlische tijd) en het gaat  8 uur door.                                                                                                            
Om de live web-stream te gebruiken gaat u dan a.u.b. naar reviveisrael.org op het moment van het evenement.


Genade voor de Plaats

In deze boodschap laat onze lieve vriend Paul Wilbur ons delen in zijn schat aan ervaring in het leiden van aanbidding over de genade en zalving van de Heilige Geest, die ons in staat stelt ook uit te voeren waarvoor we geschapen zijn. Om hiernaar in het Engels te kijken, klik HIER!


Revive Thailand

Revive Thailand Ministries heeft actief asielzoekers (voornamelijk uit Pakistan) in Bangkok geholpen, van wie velen momenteel door de Thaise autoriteiten worden vastgehouden, waardoor sommige families uit elkaar gehaald zijn. Pastor Mark en zijn team hebben hen geholpen door voedsel, luiers en toiletartikelen te verstrekken. Bidt u a.u.b. voor een gunstige houding van overheidsfunctionarissen, financiële steun en dat Gods Koninkrijk  wordt verhoogd.

Om naar een korte update-video in het Engels  te kijken, klik HIER!


Terug