Terug naar de artikelen

logo

©20maart, 2015 Revive Israel

De Eerste Scheuring

door Asher Intrater

We bidden vaak om eenheid.  Om tot perfecte eenheid te komen, moeten we naar de wortel van de splitsing gaan. Hier is een fascinerende vraag: wat was de eerste splitsing of scheuring binnen de geloofsgemeenschap?  Sommigen zeggen dat het tussen Joden en heidenen was.  Om meer exact te zijn: de eerste splitsing was tussen Hebreeuws sprekende Joodse gelovigen in Israël en de Grieks-sprekende Joodse immigranten en bekeerlingen. (Zie Handelingen 2: 5 – 11) 

Handelingen 6:1
Toen in die dagen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemor bij de Grieks sprekenden tegen de Joden, de Hebreeuws sprekenden, omdat hun weduwen bij de dagelijkse verzorging verwaarloosd werden.

De spanningen tussen de twee "subgroepen" had te maken met twee belangrijke onderwerpen: taal en geld. Welke taal zou worden gebruikt in de discussies door degenen die de belangrijkste beslissingen zullen nemen? Wat zijn de normen voor het distribueren van geld, dat aan de Gemeenschap gedoneerd wordt? Verbazingwekkend genoeg, behoren deze twee kwesties tot de primaire uitdagingen op het gebied van samenwerking in onze eigen gemeenten en bedieningen vandaag in Israël. 

We hebben een mooie en liefdevolle eenheid tussen de predikanten en partners op Tikkun International, Ahavat Yeshua, Tiferet Yeshua, Tents of Mercy, Revive Israël, Gateways Beyond, Paul Wilbur ministeries en andere vrienden. We ontmoetten elkaar onlangs voor het houden van vier dagen van dialoog, het delen met elkaar, gebed en besluitvorming over administratieve kwesties.

Een vraag die constant opdook was: welke taal gebruiken wij, wanneer we samen zijn?  Als het voornamelijk om immigranten en buitenlanders gaat, is de taal Engels. Indien het vooral om de lokale Israëlische groep gaat, dan is de taal is Hebreeuws. Maar wat gebeurt er wanneer we een gemengde groep hebben? In welke mate moeten we vertalen in onze openbare samenkomsten van de gemeente? 

Wanneer wij belangrijke strategische beslissingen hebben te nemen met betrekking tot salarissen, donaties en uitgaven, welke taal moeten we dan gebruiken? Hoe zit het met de verschillende levensstandaard van Israël en de internationale gemeenschap? Moeten de uitgaven anders worden? Wie bepaalt hoe het budget wordt toegewezen?                          
                                     
De taal en het geld spelen een grote rol in de bepaling wie de autoriteit  heeft en wie leidt. Zoals ze in de eerste geloofsgemeenschap worstelden met vraagstukken over taal en geld, zo doen we het vandaag ook. Het was 2.000 jaar geleden niet makkelijk— en het is vandaag niet gemakkelijk.                              
                                                        
Als we deze twee spanningen kunnen overwinnen zoals de apostolische gemeenschap in Handelingen 6, dan komen we misschien toe aan de wonderbaarlijke opwekkingen die we in Handelingen 1 t/m 5 zien.  Bid a.u.b. met ons mee om wijsheid hierin te ontvangen.


Waarom bidden voor de Israëlische regering?

In deze boodschap geeft Asher een update van de huidige politieke situatie in Israël, vermeerderd met belangrijke redenen waarom we moeten bidden voor de Israëlische regering.  Hij toont vanuit de Schrift hoe deze kwesties zijn verbonden met het Koninkrijk van God en de terugkeer van Yeshua om op de troon van David te zitten als eeuwige Koning. Om hiernaar in het  Engels te kijken, klik HIER!


Bestuursvergaderingen van Tikkun

door Dan Juster

Het Amerikaanse NPO bestuur ontmoette afgelopen week de Tikkun Ministries in Israël met onze uitgebreide groep van vrienden en partners. Er is een duidelijke verandering gekomen, aangezien de autoriteit van het leiderschap nu gevestigd in Israël is en voortvloeit via de werken in het Land die zijn opgezet door Asher Intrater en Eitan Shishkoff.  Asher leidde onze gezamenlijke vergaderingen en zat ze voor.

De vier senior opzichters van Tikkun wonen in Israël (ikzelf, Asher, Eitan, en David Rudolph van Gateways Beyond). Mijn zoon, Ben, de directeur van de operaties, is bezig met naar Israël te verhuizen om toezicht te houden op het administratieve werk van Tikkuns ondersteunings-organisatie.

Er waren belangrijke hoogtepunten. We kwamen tot duidelijker begrip van hoe het bestuur van het Amerikaans georiënteerd bestuur de bedieningen in Israël dient, haar gegevens verstrekt en haar verantwoordelijkheid op zich neemt. Onze bestuursleden hebben zowel geestelijk als praktische wijsheid nodig om deze bijeenkomsten tot stand te brengen.

Deze vergadering omvatte: ‘s ochtends aanbidding op Revive Israël, onderwijs van Asher en samenkomst van de predikanten die verbonden zijn met de Israëlische netwerken van gemeenten. Zij konden hun leven, de noden en uitdagingen van hun bediening met elkaar delen, en gebed ontvangen. Zeer eerlijke en open discussies stellen ons in staat met grotere zuiverheid vooruit te gaan.


Yeshua, Koning der Koningen

Hier is weer een Hebreeuws aanbiddingslied van Ta'anit Esther. Om het te zien, klik HIER!


Reproductie: het maken van een kopie.

door Francis Frangipane

Wat had Jezus in Zijn gedachten t.a.v. Zijn volgelingen? Kwam Hij alleen om ons te redden, maar niet om ons te trainen of om ons te machtigen?   Ik ben ervan overtuigd dat het uiteindelijke doel van de Heer in de verlossing van de mens een kopie van Hem in de mens was. Overweeg de passie  van Paulus eens. Hij schreef: "Mijn kinderen, ter wille van wie Ik opnieuw weeën doorsta, totdat Christus in u gestalte verkregen heeft" (Gal. 4:19). Dit is het doel van God met de kerk, dat Christus wordt gevormd - dat Hij functioneel in en door ons heen wordt geopenbaard.

Roep de woorden van onze Meester weer voor de geest. Hij zei: "Een discipel staat niet boven zijn meester; maar iedereen, nadat hij zich volkomen geoefend heeft, zal zijn als zijn meester" (Lucas 6:40).  God verlangt er naar ons volledig te trainen, zodat wij als onze Meester, onze Leraar, zullen zijn."

De duivel heeft velen ervan overtuigd dat er geen hoop voor opwekking is. Wat hij niet overwogen heeft is: Christus in u. Jezus zei dat alle dingen mogelijk zijn voor hen die geloven.


Terug