Terug naar de artikelen

logo

©13maart, 2015 Revive Israel

De prijs van eenheid

Door Asher Intrater

Eenheid is het eindproduct van liefde. Als ik van jou houd en jij van mij en we allemaal van elkaar houden – dan maakt het geheel van onze liefde ons tot een eenheid. “Een” zijn is een door God geïnspireerde, geestelijke eenheid (Efeze 5:31-32); een eenheid worden is het menselijk proces of uitwerking van één zijn. We zijn “een” in de Heer maar we moeten er veel aan doen om een eenheid te worden.

Yeshua bad dat wij Eén zouden zijn in Johannes 17, Hij ging de Hof van Gethsémané in met Zijn discipelen. Johannes schrijft over het gebed om eenheid, terwijl de andere evangeliën schrijven over het gebed in Gethsémané als “Niet Mijn wil, maar de Uwe worde gedaan.” (Mattheüs 26:39) Laten we die twee eens samenvoegen.

Het gebed van Gethsémané over gehoorzaamheid tot de dood was de prijs die gevraagd werd om ons tot de eenheid van Johannes 17 te brengen. Na het gebed van Gethsémané, werd Yeshua gearresteerd en weggeleid om gekruisigd te worden. Aan het kruis betaalde Hij de prijs, dat zondaren gered zouden worden en gelovigen één zouden zijn. Het kruis is de prijs om onze “eenheid met God’ mogelijk te maken.

Je verrader vergeven

Zoals Yeshua gekruisigd werd, zo moeten ook wij dagelijks ons kruis opnemen om in eenheid te komen. Aan het kruis bad Yeshua dit cruciale gebed: “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen” – (Lukas 23:34). Er zijn veel verschillende niveaus van vergeving en heel wat verschillende soorten mensen om te vergeven. Maar de moeilijkste situatie van vergeving is als iemand, die je na staat, je verraadt.

Niemand komt het leven door zonder ooit het gevoel te hebben verraden te worden of in de steek gelaten door een ander. Misschien ben je verraden door iemand die dat met opzet deed, of misschien wist hij niet wat hij deed. Misschien heeft hij je niet echt verraden, maar hebben de levensomstandigheden afstand gebracht in wat ooit een hechte relatie was en voel je je verraden. Hoe het ook bedoeld was of opgevat, het is nog steeds de meest pijnlijke ervaring in het leven. Iemand kan je niet verraden zonder dat hij een bepaalde intimiteit met je heeft. Intimiteit vraagt kwetsbaarheid; verraad raakt dat gevoelige terrein van intieme kwetsbaarheid. Daarom is verraad zo pijnlijk.

Toch is dit de prijs voor eenheid: vergeven diegene die je verraden heeft. Op deze manier “dragen we ons eigen kruis”. De enige weg tot verzoening en eenheid is vergeven wie ons bezeerd hebben. Ieder van ons moet dat doen op het terrein van zijn eigen leven en relaties, of het nu in de familie is, onder vrienden of in de kerk.


Verslag van het Esther vasten

Dit jaar zij we gekomen tot een nieuw niveau op gebied van zalving, logistiek en eenheid. Er waren twee keer zoveel plaatselijke deelnemers als verleden jaar. 14 verschillende gemeenteleiders hebben door de dag heen eraan deelgenomen.

Een hoogtepunt was Bassam, een gelovige met Moslim achtergrond en voorganger van de Alliance Evangelical Church in Oost Jeruzalem, die ons leidde in gebed voor het Midden Oosten. Hij sprak een krachtig profetisch woord uit en vertelde dat hij geruchten gehoord heeft dat ISIS van plan is om in plaats van Mekka Jeruzalem de hoofdstad van hun kalifaat te maken. Deze mededeling leidde tot gerichte en geïnspireerde voorbede.

Andere hoogtepunten waren een gast aanbiddingsteam van Gateways Cyprus die bij ons waren met een aantal studenten, evenals ons eerste aanbiddingsteam van Yad Hashmona, waarvan de helft uit tieners bestond. We zijn opgewonden over wat God doet onder de jonge mensen in dit strategische Messiaanse dorp.

We zijn bemoedigd door de positieve feedback van mensen die bij ons waren, letterlijk vanuit de hele wereld via de web-stream. Een paar technische dingen die te maken hadden met internet en het geluidsniveau waren een uitdaging voor ons media team maar in z’n geheel was het een grote stap vooruit vergeleken bij vorige jaren.

Heel hartelijk dank aan ieder die met ons meedeed!

Om een aanbiddingslied van de dag te bekijken, klik hier.


Toewijding aan gemeenteleven

In deze audioboodschap van een recente Sabbatsdienst in Ahavat Yeshuah leert Dan Juster dat toewijding aan gemeenteleven een centraal aspect is dat we moeten omarmen in onze gehoorzaamheid aan Yeshua.

Om het te beluisteren klik hier.


Het laatste aftellen naar de verkiezingen in Israël

Deze week zijn de verkiezingen in Israël. Bidt alstublieft. Bidden voor regeringsleiders heeft de hoogste prioriteit (I Timotheüs 2:2). God kan veranderingen aanbrengen in wie autoriteitsposities innemen in de regering (Daniel 4:17). De profeten van Israël baden voor het land en zalfden degenen die geroepen waren tot koning. Door God aangestelde regeringsleiders hebben goede invloed op het land, terwijl slechte leiders een slechte invloed hebben.

Het woord voor “minister president” is in het Hebreeuws eigenlijk “hoofd van de regering”. Tijdens de verkiezingscampagne is Netanyahu persoonlijk lelijk aangevallen. Netanyahu heeft herhaaldelijk Bijbelse waarden geciteerd in zijn internationale speeches en heeft wereldwijd de evangelischen omarmd. Maar de zaken in Israël zijn ingewikkeld.

  1. Prijzen van de huizen – zijn zo hoog dat een middenklas gezin in Israël, van wie de ouders werken, weinig kans heeft een huis te kopen en de belasting te betalen en te voorzien in de normale kosten van levensonderhoud.
  2. Veiligheid – met ISIS krachten aan de grens van Israël en Syrië en daarbij Hamas en Hezbollah is het van het grootste belang dat Israël een leider heeft die daar tegenop kan. Israël is een belangrijke factor geworden in het gevecht tegen de Jihad wereldwijd.
  3. Arabische coalitie – de voormalige drie of vier Arabische partijen zijn samengegaan om een coalitie te vormen die wedijvert om de op twee na grootste partij te zijn in Israël. Terwijl veel Arabische Israëli’s “pro” Israël zijn, is deze coalitie eerder “anti” Zionistisch.
  4. Ultra-Orthodox – er zijn drie ultra-Orthodoxe Joodse partijen die zich misschien aansluiten bij een coalitie van de rechterflank. Deze partijen hebben vaak een extremistische agenda, waarbij ze godsdienst vrijheid beperken en schade toebrengen aan de economie.
  5. Midden Partijen – terwijl de verkiezing voornamelijk een strijd is tussen de coalities van Herzog en Netanyahu, zal de uiteindelijke samenstelling van de regering afhangen van de twee middenpartijen, geleid door Lapid en Kahlon.

Terug