Terug naar de artikelen

logo

©6. maart 2015 Revive Israel Ministries

De toespraak van Netanyahu

Premier Netanyahu sprak afgelopen week voor het Congres van de Verenigde Staten, waarbij hij waarschuwde voor het gevaar van het huidige regime van Iran, dat nucleaire wapens wil verkrijgen. De toespraak duurde 45 minuten, hij noemde 107 maal Iran, werd 36 keer onderbroken door applaus, wat 23 maal gepaard ging met een staande ovatie (Yediot, 4/3).  Netanyahu verwees  tweemaal naar de Bijbel: eenmaal vergeleek hij de huidige situatie met het boek Esther (het is verbazingwekkend dat de toespraak op de avond voor Poerim plaatsvond); en de andere verwijzing was naar Mozes, die het volk van Israël  vertelde sterk en moedig te zijn. 

Netanyahu benadrukte dat elk type van overeenkomst, die de sancties op dit moment te niet zou doen, uiteindelijk zou leiden tot nucleaire bewapening.  Hij benadrukte ook dat de Khameni regering openlijk voorstander van de Jihad is en actief terroristische groeperingen over de hele wereld sponsort. Sancties zijn zeer effectieve middelen, die geen levens in gevaar brengen, die niet tot een militair conflict leiden, maar wel het regime van de Ayatollahs verzwakken, de terroristische financieringen wereldwijd afzwakken en een belemmering vormen voor de ontwikkeling van nucleaire wapens. 

Elke overeenkomst zou  het vrijwel onmogelijk maken om  dit af te dwingen. In de meeste ramingen staat dat de op handen zijnde overeenkomst nu 6.500 centrifuges zou toestaan, en aan het einde van 10 jaar maximaal 10.000. Netanyahu merkte op dat 10 jaar een lange tijd lijkt, maar in het licht van de geschiedenis, is het een extreem korte tijd.

Velen in de pers hebben kritiek op hem, evenals de hoogste politieke leiders, zowel in Israël als over de hele wereld. Naar mijn mening echter, vonden veel mensen dat hij de waarheid vertelde, en waren ze blij dat hij dat deed. Een verrassende uiting van  ondersteuning van Netanyahu's standpunt kwam via de "Al Arabia"--de krant die nauw verbonden is met de regering van Saoedi-Arabië. Hun redactioneel hoofdartikel prees Netanyahu en zei dat hij de situatie met Iran goed begreep, veel beter dan de Amerikaanse President Obama dat deed. (Ma'ariv, 5/3).  


Het Logisch Verbond

Wanneer God een nieuw verbond maakt, kan  een vorig verbond nooit geschonden worden. Waarom is het Messiaanse verbond via Juda gegeven? Waarom wordt van het evangelie verondersteld dat het eerst naar de Jood gaat? In deze boodschap beantwoordt Asher deze en andere vragen, wanneer hij onderwijs geeft over Gods logisch en wettig verbond. Om hier in het Engels naar te kijken, klik HIER!


Verkiezingen in Israël

door Eddie Santoro

Israël zit midden in de verkiezingen die een diepgaande invloed op de toekomst van dit land zullen hebben. 

Over een paar weken zullen de Israëli's naar de stembus gaan om een andere, nieuwe regering te kiezen. In tegenstelling tot de Amerikanen, stemmen Israëli's voor een politieke partij en niet voor een kandidaat. De vele politieke partijen die om de stemmen van de Israëlische kiezers strijden, gaan vanaf extreem links tot aan extreem rechts van het politieke spectrum. De zionistische Unie die de links vertegenwoordigt, staat gelijk  met Likud die rechts vertegenwoordigt en de voortzetting van Netanyahu als premier beoogt. 

Economische Complexiteit

In Israël is de economische situatie een bron van grote frustratie onder de mensen. Prijzen in Israël zijn volledig uit balans met betrekking tot de lonen en hoewel in de meeste gezinnen beide ouders fulltime en meer werken, is het zeer moeilijk om de normale maandelijkse uitgaven voor het leven te dekken. Voeg hierbij de astronomisch hoge prijs voor onroerend goed, waardoor het bijna onmogelijk is dat jonge stellen een huis kunnen kopen. Uit een recente opiniepeiling is gebleken dat 44 procent van de kiezers de schuld van deze financiële stress bij de regering van Netanyahu legt. Deze reactie versterkt de meer liberale partijen die een verandering in de economische realiteit benadrukken.

Hoewel veel Israëli's de economie als de belangrijkste kwestie zien bij de stemming, zal het resultaat van deze verkiezingen een diepgaande invloed hebben op de kwestie van de toekomst van de Westelijke Jordaanoever, de mogelijke stichting van een Palestijnse staat en de verdeling van Jeruzalem.

Hoe zit het met de Palestijnen?

Tien jaar geleden trok Israël zich eenzijdig terug uit de Gazastrook vanwege het streven naar vrede. De Palestijnse beslissing om dit nieuwe potentieel om een nieuw land op te bouwen te negeren en om het in plaats daarvan te gebruiken als een basis om aanvallen op Israël uit te voeren, heeft ingrijpende gevolgen voor de stichting van een of andere  toekomstige Palestijnse staat. Het is buiten kijf dat de hele Islamitische wereld ook het nieuwe Palestina zou beschouwen als een handig lanceerplatform voor aanvallen op Israël.

Er is geen eenvoudig antwoord. Als de burgers van Israël kiezen voor een rechts georiënteerde regering met Netanyahu als Premier, dan blijft de regering doorgaan met voorwaarden op leggen die Israël zullen beschermen maar moeilijk te aanvaarden zijn voor de Palestijnse autoriteit. Deze waargenomen "onverzettelijkheid" van Israël zal waarschijnlijk resulteren in een toenemende golf van antisemitisme, internationale boycots en isolatie in de wereld. 

Als de Israëlische kiezers kiezen voor het blok van de Zionistische Unie, die de natie naar een beleid wil leiden van zich overgeven aan de druk van de wereld  en het creëren van een Palestijnse Staat, dan zal er waarschijnlijk opnieuw een Gaza-oorlog worden gevoerd, maar op een veel grotere schaal. Hoewel een gedemilitariseerde staat een van de belangrijkste voorwaarden voor een toekomstig Palestina is, zou Israëls vermogen om de smokkel van grote en geavanceerde wapens te voorkomen, bijna geheel onmogelijk zijn.

Sluit u zich a.u.b. bij ons aan om te bidden voor Gods bovennatuurlijke betrokkenheid bij de komende verkiezingen die op 17 maart zullen worden gehouden.


Het Esther Vasten

Wij bedanken iedereen, die deze week met ons meegedaan heeft  met het Esther Vasten. Volgende week zullen we u meer diepgaand informeren over deze gebeurtenis.


U Zult Liefhebben

door Elhanan Ben Avraham

Voor iedere hulpeloze gevangene, die op brute wijze onthoofd wordt of voor een vrouw die tot aan haar nek begraven is om haar ter dood te stenigen, of voor een man die levend verbrand wordt,  bij iedere wrede terreuraanval of bij een razende uitbarsting op een cartoon die de planeet rondgaat, wordt er zonder ophouden ”allahu akbar! " gescandeerd. Dit is dezelfde klank, die vijf maal per dag vanuit iedere moskee op deze aarde weerklinkt. Is dit dezelfde God, die door Jezus vertegenwoordigd wordt, die zei: “Hebt uw vijanden lief, zegent wie u vervolgen, beantwoordt het kwade met het goede, en keer de ander je wang toe?” Het lijkt me twijfelachtig. De Thora zelf, waaruit Jezus geciteerd heeft, is gebaseerd op het fundamenteel gebod in een Hebreeuwse woord: v’ahavta -  ואהבת - "U zult liefhebben."


Terug