Terug naar de artikelen

logo

©27. februari 2015 Revive Israel Ministries

Esther Vasten

Doe met ons mee in 12 uur aanbidding, gebed en vasten op woensdag 4 maart als we bij elkaar komen om de Heer te zoeken naar het voorbeeld van Koningin Esther ten tijde van het Perzische Rijk. Je kunt het volgen via webstream van 09.00 tot 21.00 uur, Jeruzalem tijd.

Het evenement dit jaar lijkt niet zomaar toevallig, omdat het gelijk valt met het tijdstip waarop de Minister President van Israël zal spreken in de VS over de dreiging van de Iraanse (tegenwoordige Perzië) nucleaire bewapening en het  wereldwijde jihad terrorisme. Vlak daarna volgt de verkiezing voor het parlement in Israël. De overeenkomst met het boek Esther is opvallend. De noodzaak voor voorbede is in deze tijd zeker zo noodzakelijk als toen.

*BELANGRIJK*

Om met ons mee te doen via live webstream, bezoek onze website: reviveisrael.org  op de dag waarop het plaatsvindt.

Om een uitnodigingsvideo te bekijken klik hier!


Vijf manieren waarop lijden leven brengt

Door Ron Cantor

Een van mijn favoriete teksten is Filippenzen 3:10. Paulus zit hier in de gevangenis en in plaats van God te vragen hem te bevrijden zegt hij:

Opdat ik Hem mag kennen en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word.

De meeste mensen lezen het eerste deel van die tekst en houden dan op. Maar om opstandingskracht te ontvangen, moet je eerst sterven. Niemand is ooit uit de dood opgestaan die niet eerst gestorven was.

Wij omarmen deze dood – binnengaan in Zijn lijden – door het lijden voor het evangelie. Hier komen vijf geestelijke voordelen van lijden:

Lijden gaat met intimiteit gepaard

Er is een niveau van intimiteit met Yeshua dat alleen door lijden verkregen kan worden. Paulus stelt het kennen van de Messias gelijk aan het deelhebben aan Zijn lijden.

Yeshua nodigt ons uit met Hem te lijden

Toen ik jaren geleden iets heel pijnlijks meemaakte – zo pijnlijk, dat ik dacht dat dat het einde van mijn bediening betekende – hoorde ik de stem van de Heer. Ik wist dat ik mezelf kon verdedigen en velen moedigden me aan om dat te doen. Maar het woord van Yeshua  voor mij was: “Ik nodig je uit met Mij te sterven.” Op het moment waarop ik ja zei, kwam er vrede in mijn ziel en ik wist dat Hij mij zou rechtvaardigen. En dat deed Hij, binnen een paar maanden. Als ik geen gehoor gegeven had aan Zijn tussenkomst, dan had ik mijzelf verdedigd.

Lijden geeft volwassenheid

Op de Bijbelschool was er een jonge ‘profeet’, die kwam en diende. Hij was 18 en duidelijk gezalfd, maar onze directeur waarschuwde ons dat alleen de jaren wijsheid brengen. Een paar jaar later zou blijken dat hij homo was. Als tiener had Josef profetische gaven maar hij was te onvolwassen om er gebruik van te maken. Door op te scheppen tegen zijn broers eindigde hij als slaaf – vervolgens gevangene. Vele jaren en rechtszaken later was hij uiteindelijk volwassen genoeg om te beantwoorden aan zijn roeping. Zijn lijden heeft hem voorbereid. In een paar uur tijd werd hij de machtigste man op aarde.

Hoe groter de roeping, hoe meer het lijden

Koning David kreeg als jongen de roeping om koning te worden. Een tijdje gingen de dingen alsof het ieder moment kon gebeuren: uitgenodigd om harp te spelen voor Saul, Goliath doden, generaal worden, en zelfs een belofte ontvangen van de rechtmatige erfgenaam, Jonathan, dat David koning zou zijn in zijn plaats. En dan ineens wil de koning hem doden. Meer dan tien jaar heeft hij geleden op de vlucht voor Saul. Maar uiteindelijk heeft dit allemaal gediend om hem voor te bereiden. De oudere, meer volwassen David had twee maal de kans on Saul te doden, maar deed dat niet. Hij was gegroeid en kort daarna werd hij koning.

Van dood komt leven

Paulus zegt in 1 Korinthe 4:10-12 dat, als we de dood omarmen voor het Evangelie, dat leven zal brengen aan onze toehoorders. Al het lijden dat hij onderging voor het Evangelie zette een krachtige zalving vrij in zijn poging het Goede Nieuws te prediken. Wij woonden een jaar in Oekraïne, niet lang na de revolutie. Met veel moeite kregen we een appartement vol vliegen, een toilet waarin het rioolwater over de grond liep en de dreiging van de maffia. Het was moeilijk! Maar uiteindelijk lieten we een nieuwe gemeente achter, die tot op vandaag bloeiend is.

Hoewel lijden niet leuk bedoeld is, is er eenvoudig geen andere manier om te worden wat God wil dat je wordt.


Vreze Gods en wederzijdse onderwerping

Door Asher Intrater

Er zijn in de Bijbel veel prachtige en indringende dingen geschreven over de vreze Gods. We vrezen God omdat Hij het kwaad straft, zelf in de eeuwigheid (Lukas 12:5). De vreze des Heren is rein, zij houdt voor eeuwig stand (Psalm 19:10). De vrees voor God leidt tot wonderen en genezingen (Handelingen 2:43; 5:11-12). Als we God vrezen hoeven we voor niets anders bang te zijn (Lukas 12:4). Door de vreze des Heren haten wij het kwade (Spreuken 8:13). Door de vreze Gods kunnen wij de Heer aanbidden (Openbaring 15:4).
Dat klinkt allemaal mooi en heel geestelijk. Maar hoe ziet de vreze des Heren er in de praktijk uit? Hoe weten we of we die hebben of niet?

Efeze 5:21 – “Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods”

Vreze Gods zal onder ons als resultaat hebben dat we ons aan elkaar onderwerpen. Als ik de Heer vrees, dan wil ik niet trots zijn of opstandig. Ik wil luisteren naar het onderscheidingsvermogen en de correctie van anderen naar mij toe. Om dat te kunnen, moet ik anderen onderdanig zijn.

Hetzelfde geldt ook voor hen. Zij willen zich ook onderwerpen. We willen ons daarom aan elkaar onderwerpen. Onze vreze Gods brengt vrucht voort door wederzijdse onderwerping. Dat is een bewijs dat de vreze Gods bij ons aanwezig is. Als er geen wederzijdse onderwerping is, is er blijkbaar geen vreze des Heren.


Beproevingen doorstaan

In deze audio boodschap uit onze gemeente Ahavat Yeshua in Jeruzalem spreekt Asher over drie beproevingen/testen waar we allemaal mee te maken hebben en doorstaan voor God. Om te beluisteren klik hier!
https://db.tt/7bCVs1cF


Terug