Terug naar de artikelen

logo

©20. februari 2015 Revive Israel Ministries

God zei me!   … Echt?

Door Asher Intrater

In onze gemeenten, waar we geloven dat de gaven van de Heilige Geest werkzaam zijn, horen we vaak mensen met groot enthousiasme zeggen: “God zei me…!” Wat bedoelen we met zo’n bewering? Kan dat waar zijn?

Het is mogelijk door geloof in Yeshua de Heilige Geest te ontvangen in ons: Romeinen 8:9, 11, 11 – “De Geest van God, Die in u woont…” “De Geest in u woont….” Zijn Geest, Die in u woont…”

Met de geestelijke tegenwoordigheid van God binnen in ons, kunnen we geleid worden door die Geest. Romeinen 8:14 –“Zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn de kinderen van God.” Dit gevoel van innerlijke leiding kan een dagelijkse, of ook incidentele ervaring zijn.

Deze “leiding” is een voortzetting van de profeten van Israël. (1 Samuel 10:10-13, Joel 2:28-29) en een vervulling van het gebed van Mozes dat al Gods kinderen de Heilige Geest zouden ontvangen en profeteren (Numeri 11:29). Toch is de Nieuw Testamentische ervaring van het “wonen in” subtieler, meer intuïtief, subjectief en normatief dan de profetische tussenkomst van God zoals die beschreven wordt in de Wet en de Profeten.

Waarnemende gedachten

In het hart van de mens is een voortdurende stroom van gedachten. Sommige hebben een geestelijke en sommige een vleselijke oorsprong: Romeinen – “Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede.” Er is een gedachtestroom die onze ziel binnenkomt vanuit onze geest, die verbonden is aan de Geest van God. De andere stroom komt ons bewustzijn binnen vanuit het vlees, dat verbonden is met de wereld, die beïnvloed wordt door boze geesten. (Efeze 2:2)

Als iemand zegt “God zei me,” bedoelt hij meestal: “Ik had ineens een duidelijke, heldere gedachte die in me opkwam en ik vertrouw erop dat dat een gedachte van de Geest van de Heer is.” Aangezien dat nogal ingewikkeld is om te zeggen, zeggen mensen gewoon: “God zei me.” Hoewel, het is verplicht dat we ons duidelijk genoeg uitdrukken om misverstand te voorkomen. Zo niet, dan komen we bij anderen over dat we een overdreven aanspraak maken op het feit dat God tussenbeide kwam en ons een boodschap dicteerde.

Het was niet zo dat de stem van God hoorbaar tot je sprak, maar dat je een “indruk” had in je hart. Romeinen 8:16  “De Geest Zelf getuigt met onze geest…” Aha! Het is dus beter om te zeggen: “Ik bemerk dat de Geest van God getuigt met mijn geest…” Als je zoiets af en toe zegt dan is dat minder verwarrend dan gewoon zeggen: “God zei me….”

Als je dat af en toe verduidelijkt dan geeft dat een vorm van nederigheid aan onze beweringen. Het zou ook een hulp kunnen zijn voor nieuwkomers. Misschien zal het ook diegenen helpen die fouten en overdreven opmerkingen hoorden als ware het profetie, zodat ze niet zodanig beledigd zijn dat ze de gaven van de Geest maar helemaal afwijzen.
De stroom van gedachten in ons komt in de vorm van

  1. Woorden
  2. Beelden
  3. Moreel geweten

Het geweten dat getuigt

Deze derde vorm van een boodschap is een intuïtieve bevestiging of waarschuwing, zoals een verkeerslicht laat zien: groen – “ga”, oranje – “voorzichtig”, of rood – “stop”. Romeinen 2:15 –“Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar.” De meest mensen herkennen een stroom van innerlijke gedachten. Het gaat erom dat je het waarneemt als God iets zegt en, als dat zo is, hoe je het interpreteert.

Het geweten is het deel van onze geest waar God voornamelijk “mee getuigt”. Daarom heeft een boodschap van God altijd een zuiver, moreel aspect. Romeinen 9:1 – “…mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest.” Je kunt inderdaad een boodschap van Gods Geest ontvangen, maar vergeet niet dat die gefilterd wordt door je eigen geest en geweten.

Waardoor je hart wordt beïnvloed, zal wat je ontvangt beïnvloeden en hoe je het opvat. In het onderscheiden van de nauwkeurigheid van een profetische boodschap moeten we rekening houden met die persoonlijke invloed. We profeteren nog ten dele, niet volmaakt  (1 Korinthe 13:9).

Laten we nederig vergeving vragen aan diegenen die zich “afgekeerd” hebben door excessen en overdrijving, laat staan volslagen leugens en hypocrisie. Laten we doorgaan en ons uitstrekken naar een zuiverder en preciezer uitdrukken van de profetische gaven.

Uitnodiging voor de video van het Esther vasten

Schrijf op je kalender en neem je voor om fysiek met ons mee te doen in onze Revive Israel aanbiddingsruimte of via onze live web-stream voor een dag van bidden en vasten op Ta’anit Esther (4 maart, 2015 van 09 – 21.00 uur Israëlische tijd.)

http://youtu.be/dJbQuULHg3U?list=UUeOJT0q7PjZHNSXnjZpZkAA


De naam van God - Yehovah

In deze boodschap (met vertaling in het Chinees) geeft Youval onderwijs over de betekenis van de naam van God (Yehovah) in het Hebreeuws en laat hij zien hoe de naam Yehovah verweven is met de naam Yeshua (Jezus). Klik hier om het te zien.


Korte updates en gebedsverzoeken

De regering en het volk van Denemarken heeft sterke betrokkenheid bij het Joodse volk getoond na de terroristische aanval verleden week bij de synagoge.
De verkiezingscampagne in Israël wordt met de week meer “modder-gooien”. Bidt om Gods wil in de formatie van de nieuwe regering in maart.

Nadat er verleden week 21 Egyptische Koptisch Christenen zijn vermoord door onthoofding, heeft president Al Sisi geantwoord met een luchtaanval op de ISIS kampen in de Sinaï. Om het even in een ander perspectief te zetten: hoe zou de wereld gereageerd hebben als er 21 Moslims onthoofd waren door Christenen; of 21 Palestijnen door Israëlische kolonisten?
Bidt voor de messiaanse kibboets Yad Hashmonah, die voortdurend te maken heeft met talloze geestelijke, financiële, legale en bureaucratische aanvallen.


Terug