Dit afdrukken | Terug naar de artikelen

logo

©16. januari 2015 Revive Israel Ministries

Apostolische Orde

Door Dan Juster

Apostolische orde heeft twee betekenissen: eerst proberen we orde te brengen in het gemeenteleven volgens het onderwijs van de oorspronkelijke apostelen in de eerste eeuw, voor zover die redelijkerwijs kan worden toegepast in de huidige tijd. Vervolgens ordenen we onze gemeenten onder apostolische leiders die vandaag door God zijn aangewezen en bovennatuurlijk bevestigd als dienstbare opzichters van gemeenten. Dit is een kwestie van Gods bestuur.

Bijbels gezien is er een aantal oudsten die de gemeente leiden. Dit kun je duidelijk zien in het boek Handelingen, waar staat dat oudsten werden aangesteld door Paulus. Verbazend weinig nadruk wordt gelegd op een senior pastor. Ik geloof in een leider van een groep oudsten; maar in het Nieuwe Testament wordt de nadruk gelegd op een meervoudige leiding van gemeenten.

Verantwoordelijkheids structuur

Volgens de Bijbel in het Nieuwe Testament zijn plaatselijke gemeenten niet onafhankelijk. Naarmate er meer gemeenten kwamen, waren ze verbonden, met een stel oudsten van de stad met duizenden leden. De gemeenten stonden ook onder toezicht van apostelen, mensen die of zelf de basis hadden gelegd of daarop voortgegaan waren of van mensen die uitgezonden waren, zoals in het geval van Timotheüs. Telkens weer geeft Paulus correcties aan hele gemeenten. Wat gebeurde er als een gemeente de correctie van Paulus in de wind sloeg? Dan kon hij alleen maar vertrouwen op bovennatuurlijke kracht die zijn autoriteit bekrachtigde. De oudsten waren de plaatselijke autoriteiten en moesten Gods bevel of Zijn standaard van rechtvaardigheid en goed bestuur afdwingen.

In deze structuur werd de apostel geacht zelf verantwoordelijk te zijn voor de andere senior leiders. Een team leiders met de vijfvoudige bediening moest de senior pastor van een netwerk houden aan zijn verantwoording. Als er sprake is van zonde kan hij geconfronteerd worden en kan weggezonden worden.

Leden hebben ook hun verantwoordelijkheid in de gemeente. Volgens Mattheüs  18:15 kan elk lid degenen die in zonden leven corrigeren. Galaten 6:1-2 spreekt over leden die elkaar corrigeren. Bovendien kan een oudste gecorrigeerd worden door het getuigenis van twee of drie leden. Leden kunnen een beroep doen op de apostel en zijn raad als leiders in zonden leven en zich niet bekeren.

Goed leiderschap betrekt de leden van de gemeenschap bij het proces van input en bevestiging in geval van belangrijke beslissingen evenals morele verantwoordelijkheid van de leider. De autoriteit ligt bij de oudsten, maar wijze oudsten bouwen aan eenheid met de leden.

Geroepen om toe te rusten

Toerusting is net zo belangrijk. In Efeze 4 lezen we dat God aan sommigen gaf apostel te zijn, sommigen profeet, sommigen evangelist, anderen weer voorganger en leraar om de heiligen toe te rusten tot het werk van de bediening. Een gemeente heeft training nodig van alle vijf.

Hoewel we niet geloven dat iemand de Schrift zou kunnen schrijven vandaag, is de functie van apostelen in het besturen en groei bevorderen en uitbreiding van het Koninkrijk buiten de plaatselijke gemeente van cruciaal belang. Daarom neemt de gemeente deel aan zijn trainingsprogramma’s, conferenties en zendingsactiviteiten. Zijn visie geeft richting aan het samengaan van veelzijdige gemeenten.


Overzicht van het Boek Ezechiël –deel 1

In dit eerste deel spreekt Asher over het belang van het zien van alle profetieën in het Nieuwe Verbond over de eindtijd, waarvan de wortels liggen in het Oude Verbond. Het boek Ezechiël bevat 14 hoofdstukken met specifieke, gedetailleerde profetieën over de eindtijd, die we zouden moeten kennen. Om ze te bekijken in het Engels: klik hier.


DE JODEN HEBBEN JEZUS AFGEWEZEN – Waar of Niet waar?

Door Elhanan Ben Avraham, samengevat

De doorsnee lezer zou antwoorden: Waar. Maar dat zou de vraag oproepen: Wie heeft Jezus dan aangenomen? De gebeurtenissen in de 1e eeuw AD, zoals beschreven in de evangeliën in het Nieuwe Testament, vonden plaats in de Joodse Staat in het land Israël. “Palestina” wordt nergens genoemd in de tekst van het NT. De boodschap van de engel aan Jozef (Yosef) en Maria (Miriam) beschrijft het land als “Het land van Israël” (Mattheüs 2:20,21).

Je zou er tegen in kunnen brengen dat het evangelie van Johannes verschil maakt tussen de “Joden” en de navolgers van Yeshua, waarmee hij vijandigheid schept tussen de “Christenen” en de “Joden”. Maar dit is een verkeerde interpretatie van de tekst omdat verwijzen naar de Joden in elk geval wijst naar het Judese religieuze leiderschap in Jeruzalem of Judea, niet naar het Joodse volk als geheel. In Johannes 19:38-40 brengt Nicodemus, een Joodse leider, een discipel in het geheim, “uit angst voor de Joden” kruiden voor het lichaam van Jezus “zoals de begrafenisgewoonte is van de Joden”.

In het boek Handelingen lezen we dat er tienduizenden Joden tot geloof in de Messias komen, waarvan velen behoren tot de Farizeeën en de priesters en Schriftgeleerden (Handelingen 21:20), waaronder Nicodemus en Jozef van Arimathea. Met Pinksteren zien we dat duizenden Joden in de mikveh gaan(doopvonten), de oude Joodse traditie van reiniging, die hen niet tot een ander geloof bekeert. Later zien we dat Paulus en Silas heidense steden binnengaan als Filippi, waar de plaatselijke inwoners naar hen wijzen en zeggen: “Deze mannen zijn Joden” (Handelingen 16:20).

Deze Joden hebben Yeshua niet afgewezen maar waren Zijn discipelen en de apostelen die het Evangelie brachten aan de heidenen.


Updates

Verkiezingen in Israël Er is een onderzoek naar de partij van Lieberman; de Shas partij is gehalveerd; de Kahlonpartij heeft een aantal nieuwe kandidaten toegevoegd en de Lapid partij schijnt haar nieuwe richting nog niet gevonden te hebben. De Labourpartij heeft een zekere mate van eenheid maar er is argwaan over het recordaantal van partij veranderen van Livni. Misschien is de partij van Netanyahu versterkt door de recente terreuraanval. De partij van Bennet kwam naar buiten met een duidelijk standpunt tegen huwelijken van homoseksuelen.

Terreur in Frankrijk – Zoals we al vermeldden verleden week voor de aanval, heeft de immigratie van Fransen een hoogtepunt bereikt. Met de nieuwe aanval is de angst in de Frans Joodse gemeenschap enorm toegenomen Ondanks de enorme opkomst bij de demonstratie, waren veel Israëli’s geschokt toen ze hoorden dat de media in Europa de aanval zagen als een aanval op de vrijheid van meningsuiting tegenover een aanval door de Islamitische Jihad.

Shai Sol – Verscheen weer op televisie met een helder getuigenis van haar geloof en bereikte daarmee duizenden kijkers. Ze ging toen niet door naar de volgende ronde. Bid alsjeblieft voor bescherming, ze heeft al aanvallen te verduren gekregen vanwege haar getuigenis en voor genade en voorziening terwijl ze haar plannen doorzet om een eigen album te produceren.


Terug