Terug naar de artikelen

logo

©5. januari 2015 Revive Israel Ministries

Einde jaars Update

Gebed

We gaan door met elke werkdag beginnen met 2 uur gebed, aanbidding en profetie in het Hebreeuws. Dit is de bron van geestelijke kracht voor al onze uitgebreide activiteiten van de bediening. Daarna gaan we over tot een soort toerustingsonderwijs voor ons team en de lokale en internationale gasten.

Ieder jaar zijn we gastheer van drie nationale en internationale gebeds- en vasten evenementen of we sponsoren die. (Yom Kippur, Esther vasten en Shavuot\Pinksteren). De visie voor deze evenementen groeit en de deelname, zowel lokaal als via de live webstream neemt toe. De lokale evenementen zijn in het Hebreeuws en op internet wordt er gedeeltelijk vertaald.


Gemeenten

Ahavat Yeshua
Onze basisgemeente in Jeruzalem loopt heel goed. Eddie en Jack Santoro dienen als voorgangers van de gemeente. Eddie en Asher werken dynamisch samen als apostel- voorgangersteam.

Dit jaar lag onze focus op het trainen van nieuwe leiders en velen komen te voorschijn om hun plaats in te nemen in verantwoordelijkheid. In het nieuwe jaar begint een groep van zo’n 20 potentiële jonge leiders een smallgroup onder leiding van Eddie en Dan Juster, tot zij getraind zijn hun eigen groep te leiden. Deze week gaat de gemeente verhuizen naar een nieuwe locatie in het centrum van Jeruzalem. De faciliteiten zullen we delen met twee andere plaatselijke gemeenten.

Tiferet Yeshua 
Een nieuw doel van gemeente ontwikkeling voor ons is de Tiferet Yeshua gemeente in Tel Aviv. Asher dient als opzichter van de gemeente en Ron Cantor coördineert het pastorale- en het oudstenteam. Het team van jonge leiders bestaat uit ongeveer 20 mensen.

De gemeente, en Asher in het bijzonder, heeft als doelgroep de ultra-Orthodoxen en de “anti-Messiaansen”. Dit is misschien te danken aan het feit dat nieuwe Israëli’s vaak naar de gemeente komen om te horen over Yeshua en het eeuwige leven. Net als in Ahavat Yeshua wordt er in Tiferet Hebreeuws gesproken en werken de gaven van de Geest, is er dynamische aanbidding, een vrijmoedige proclamatie van het goede nieuws en worden jonge Israëli’s tot discipelen getraind.


Strategisch geven

Een van onze kernwaarden is “strategisch en aanvallend” geven Een derde van ons budget is bestemd voor de armen en behoeftigen en voor missies, andere gemeenten en bedieningen. Een van de doelstellingen van onze bediening is vrijgevigheid en integriteit laten zien door ons financieel beleid.

Dit jaar gaven we aan meer dan 70 verschillende personen, projecten en organisaties. Hier zijn enkele voorbeelden:

  • paardrijlessen voor kinderen van alleenstaande moeders
  • rehabilitatiecentrum voor mensen die aan het herstellen zijn van hun drugs- en alcoholverslaving
  • fonds voor leningen met een lage rente om jonge gezinnen in staat te stellen een huis te kopen
  • hulp voor een salaris voor administratieve hulp voor een drukke voorganger
  • nationale vakantie- en discipelschap kampen voor Messiaanse tieners

Evangelisatie

Lokale evangelisatie
Rachel en haar man Gilead geven leiding aan het Netanel House outreach centre in Ein Kerem, dat nog steeds het leven van honderden lokale Israëli’s beïnvloedt. Roni Rejuwan, ook een veterane Sabra evangelist en teamlid, helpt ook in het Yeshua House rehabilitatie centrum en in de straten van Tel Aviv.

Yeshua Chai Internet Television
We gaan door met het ontwikkelen van het internet televisie kanaal voor 24/7 rechtstreekse evangelisatie in het Hebreeuws. Langzamerhand neemt de kwaliteit en de kwantiteit van de shows toe. We hebben het logo, het grafische en de site klaar. In het voorjaar van 2015 gaan we reclame maken om kijkers te werven. We hebben bijna een kleine studio klaar voor kleine lokale producties en zijn van plan die regelmatig te gaan gebruiken.

Yeshua Chai is op zoek naar wegen om een werktuig te zijn voor evangelisatie vanuit het hele lichaam van de Messias in Israël. We werken in goede samenwerking en communicatie met de 4 of 5 andere groepen in Israël die uitkijken naar het verwezenlijken van media productie voor evangelisatie in het Hebreeuws.

Palestijnse Partners
We zetten ons partnerschap met Palestijnse Christenen voort, vooral met diegenen die betrokken zijn bij de bediening naar moslims. Het getuigenis van onze samenwerking heeft in veel landen veel vrucht afgeworpen van eenheid en bemoediging in het Lichaam van de Messias.


Community

Het centrum van onze bediening is gelegen in Yad Hashmona, de enige Messiaanse kibboets in Israël. Youval heeft samengewerkt met de leiding van de kibboets en we proberen zo veel mogelijk behulpzaam te zijn ten opzichte van de kibboets, de huizen en de nieuw te bouwen gebouwen. Yad Hashmona zal een belangrijke pilaar worden in de Messiaanse gemeenschap in Israël en over de hele wereld en is een gezegend onderkomen voor discipelschap, bediening- en gebedscentrum.


Tikkun

Dit jaar is er een hergroepering geweest van Tikkun International. Het senior leidersteam bestaat uit Asher, Dan Juster, Eitan Shishkoff, David Rudolph en Paul Wilbur. De verbonds loyaliteit, integriteit en eenheid van deze mannen, die er al meer dan 30 jaar is, is een getuigenis en bemoediging geweest voor velen over de hele wereld. Ons hoofdkwartier en visie zijn nu in Israël en gaan vandaar uit naar de landen.


Landen

Dit jaar hebben we teamleden uitgezonden naar Denemarken, Italië, Engeland, Zwitserland, Brazilië, Canada, Verenigde Staten, India, Portugal, Japan en China met het doel het herstel van de oorspronkelijke apostolische opdracht en de Kerk toe te rusten om aan de kant van Israël te staan in de eindtijd.

Onze wekelijkse email update kreeg een nieuw jasje in het Engels en wordt vertaald en verzonden in meer dan een dozijn talen.

Onze band met Azië is enorm toegenomen dit jaar, dankzij de roeping en bediening van Arie Blumenthal. Hij en zijn vrouw Vered zijn uitgezonden naar China voor de komende anderhalf jaar om verder te gaan met het bouwen van relaties en hun taalstudie voort te zetten.   

We zijn God dankbaar en ook jullie, onze lieve vrienden, dat jullie achter ons staan.

Zegen en liefs voor het nieuwe jaar, 

Asher Intrater, Youval Yanay, en Tal Robin

 (Namens de teams van Revive Israel, Ahavat Yeshua en Tiferet Yeshua) 


Leven in seksuele reinheid – Sleutel #2

In deze derde video van de vier spreekt Cody over het belang van verantwoordelijk zijn. Om te kijken, klik hier.


Terug