Terug naar de artikelen

logo

©12. december 2014 Revive Israel Ministries

Profetie en het Midden-Oosten

door Asher Intrater

Om een Bijbels kader op te zetten om de huidige gebeurtenissen in het Midden-Oosten te kunnen interpreteren, zou het correct zijn om de vooruitzichten van de oude profeten van Israël te onderzoeken. Deze profeten spraken vaak over Gods wil met betrekking tot "politieke" gebeurtenissen in het Midden-Oosten.

Er is een breed spectrum van gezichtspunten binnen de profetische geschriften, die vele politieke opvattingen van vandaag kunnen bevestigen of tegenspreken.

Aan de ene kant (misschien extreem-rechts), vinden we Jozua.  tijdens zijn generatie werd de Israëli's geboden alle inwoners van Kanaän te doden en heel het land te veroveren.

Aan de andere kant (misschien extreem-links), vinden we Jeremia.  Tijdens zijn generatie ging God over tot het veroordelen van Israël; de natie werd verwoest en de mensen verbannen. Noch het Jozua-model, noch dat van Jeremia passen vandaag bij alle omstandigheden van het Midden-Oosten.  (In de tijd van de vroegere apostelen, die predikten tijdens de generatie die leidde tot de vernietiging van de Tweede Tempel werd het model van de profeet Jeremia heel relevant.)

Er zijn andere uiteenlopende standpunten. Amos riep op tot gerechtigheid t.a.v. sociaal-economische vraagstukken. Jona werd naar een heidens (niet-Joods) land gestuurd om er te preken. Jesaja beschreef de komst van een geestelijk Koninkrijk met een goddelijke Messiaanse koning. Zijn onderwijs zal vergeleken kunnen worden met een "evangelisch" type verkondiging van vandaag. Daniel had visioenen van engelen, die oorlogen over volken voerden,   die de geschiedenis voor honderden jaren zou beïnvloeden.

Bijzonder relevant voor de Messiaanse Gemeenschap van vandaag zijn de profeten, die spraken over het restant in Israël nadat ze uit de ballingschap in Babylon zijn teruggekeerd. Hun boodschap was een aanmoediging voor de natie, zowel in geestelijk als materieel opzicht, om zich te houden aan het opbouwen van het land, ondanks de aanvallen van het kwaad om hen heen. Onder deze profeten waren Zacharia en Haggaï.

Wij, die vandaag door het geloof in Yeshua, de Heilige Geest hebben ontvangen kunnen in sommige opzichten gezien worden als een voortzetting van deze vroegere profeten. Als het Messiaans overblijfsel in het Israël van vandaag, voelen we een bepaalde geestelijke identificatie met dat overblijfsel dat naar het land terugkeerde in de tijd van Zerubabel, Ezra en Nehemia.    

Maar we moeten wel oppassen, wanneer we naar oude Geschriften kijken en deze met onszelf vergelijken. We moeten het volledige scala van vooruitzichten in zowel de evangeliën als de profeten overwegen, voordat we een of ander speciaal aspect kiezen, om ons ermee te identificeren. De geschriften van de Israëlitische profeten hebben voor ons vandaag een vernieuwende betekenis in het licht van de huidige gebeurtenissen in het Midden-Oosten.


Van Generatie Tot Generati

door David Ben Keshet

Leiderschapsteams van de Tents of Mercy en Revive Israel hebben elkaar afgelopen week ontmoet. We vertegenwoordigden meer dan   7 gemeenten uit centraal en noord Israël. Dit is een tweede generatie, die uitdrukking geeft aan de verbondsrelatie tussen Asher, Eitan en anderen, als onderdeel van de bedieningen van de Tikkun familie.

We voelen een spirituele stroom naar omlaag druppelen naar de volgende generatie, van oprechte eerlijkheid, nederigheid en honger naar meer van God, zoals onze gemeenschappelijke netwerken zich uitbreiden. We bidden dat  "de harten van de vaders tot de zonen wordt teruggebracht " (Maleachi 4:6).

Wij worstelen allen met soortgelijke theologische en culturele kwesties die we in Israël onder ogen krijgen. Een onderwerp dat opkwam was de rol van Torah (wet) en de Joodse cultuur in het leven van Messiaanse Joden in Israël.

Een ander probleem was de kritische overgang van jonge gelovigen naar de dienstplicht in leger om er jaren te dienen (18-21), en hun hoge mate van "dropout" ("afwezigheid") binnen Israëlische gemeentes. We zijn begonnen om op een nationaal niveau te bemerken, dat deze leeftijdsgroep strategisch van essentieel belang is voor de toekomst van het restant in Israël Bidt u a.u.b. met ons mee voor zalving om deze jong gelovigen tot discipelen te maken en uit te dagen en lief te hebben.


Reis naar Brazilië

door Betty Intrater

Vorige maand hadden Asher en ik, samen met Elihana, de mogelijkheid om naar Brazilië te reizen om er gedurende 2 weken te onderwijzen en te dienen.

 Naast het feit dat het zomer was in november, ervoeren we dat Brazilianen een "warme- klimatologische" persoonlijkheid bezitten: vriendelijk, gastvrij, aanhankelijk, en gezellig. De gelovigen zijn expressief en warm ook tijdens hun aanbidding en gemeenschap. Hoewel er niet veel kennis van de joodse wortels van de kerk aanwezig is, was er veel openheid en het verlangen om te leren.

De eerste ontdekkingsreiziger die Brazilië “ontdekte”,  was Pedro Alvares Cabrel, die een expeditie naar Brazilië leidde, kort nadat koning Manuel I van Portugal verklaard had, dat alle Joden zich tot het christendom moesten bekeren of het land verlaten. Hoewel het onmogelijk is dit te documenteren, spreekt het vanzelf dat veel van de vroegste kolonisten Joden waren, en daarom zijn veel Brazilianen van Joodse oorsprong.

Elihana, die ons vergezelde, groeide in Brazilië op. Ze werd op een jonge leeftijd een professioneel muzikant, die originele aanbiddingsliederen op de televisie uitvoerde. Het was ons niet bekend, dat ze een CD gemaakt had met als titel Revive Israël. Ze heeft een dynamische persoonlijkheid en werd goed ontvangen als ze door de muziek de kerken diende, die we bezochten.

Twee hoogtepunten van het bezoek waren een jonge Israëlische uitwisselingsstudent die op de Messiaanse gemeente in Rio met ons aanwezig was, en een jong Iraans echtpaar dat we op een plaats ontmoetten, terwijl we een excursie maakten. We raakten met hen in een diep gesprek over het geloof (ze zijn gematigde moslims) en we wisselden e-mails uit.


Het vuur van Pinksteren door de geschiedenis heen

Dit is deel twee van de boodschap "Crossing from Death to Life." (“Overgang van de Dood naar het Leven”) Asher spreekt over de verbindingen tussen Israël dat de wet op de berg Sinaï in Exodus 19 ontving, het uitstorten van de Heilige Geest op de berg Sion in Handelingen 2 en de gelovigen die vandaag het vuur van de Heilige Geest ontvangen. Om dit te bekijken, klik HIER!


Terug naar de artikelen uit 2014