Terug naar de artikelen

logo

©5. december 2014 Revive Israel Ministries

Het Evangelie van het Koninkrijk

Door Dan Juster

Het Goede Nieuws was het antwoord op de grote Joodse vraag van de dag: waar is het Koninkrijk van God, beloofd door de profeten? De hoop van de profeten was dat Israël en de volken één zouden zijn onder het bewind van de Messias, de Zoon van David. Zoals we lezen in Jesaja 2 zal het woord van de Heere vanuit Sion uitgaan en de volken zullen geen oorlog meer voeren; zelfs hun natuur zal worden veranderd; de wolf zal verblijven bij het lam (Jesaja 11). De aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer.

Toen Yeshua Zijn bediening begon deed Zijn aankondiging het volk versteld staan “Het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeert u en geloof het Evangelie.” (Markus 1:14)   In Yeshua was het Koninkrijk op zo’n manier gekomen dat je het kon omarmen en er binnengaan. Yeshua liet zien dat het Koninkrijk werkelijk verschenen en beschikbaar was, hoewel de uiteindelijke volheid van dit Koninkrijk over de hele aarde nog wachtte op een komende gebeurtenis.

Waar is het Koninkrijk van God? Overal waar de heerschappij van God is gevestigd. Naarmate Zijn heerschappij gevestigd is in elk aspect van een mensenleven, kunnen we zeggen dat daar het Koninkrijk is. Yeshua komt met de kracht om Zijn rijk te vestigen en begint in ons hart. De kracht van het Koninkrijk bevrijdt ons van ziekten en demonische onderdrukking en stelt ons in staat om te leven naar de leer van Yeshua. Deze leer brengt de Thora in zijn geheel in toepassing. Haat wordt uit ons hart gebannen. Moord wordt onmogelijk. We hebben onze vijanden lief. Niet alleen plegen we geen echtbreuk, maar zijn ook vrij van begeerte in ons hart. We zijn eerlijk in onze woorden en komen onze beloften na.

De gelijkenissen van Yeshua laten de aard van het Koninkrijk zien dat Hij aanbiedt. Het wordt verspreid door het zaad van het Woord van God en wordt ontvangen in gewillige grond (harten). Het groeit van een klein begin, een mosterdzaadje, tot de grootste plant in de tuin. Het is de schat die al het andere te boven gaat. (Mattheüs 13)

Daarom is de boodschap van het Evangelie dat het Koninkrijk Gods nabij is. Als we tot de Vader gaan op grond van de dood en opstanding van Yeshua, dan worden onze zonden vergeven en gaan we het Koninkrijk van God binnen. God belooft alles in ons leven in Zijn orde te brengen, de orde van het Koninkrijk, de Thora in het Nieuwe Verbond, door de kracht van de Geest.


Overgang van dood naar leven

In dit eerste deel spreek Asher over het verbazingwekkende verband tussen – het Joodse volk dat de Rode Zee doorkruist, de opstanding van Yeshua en een gelovige die gedoopt wordt. Om het te zien, klik http://youtu.be/5y4hVCUJf20


Herstel van de Vaders

Door Steve Magnuson

God is onze Vader en geen man of groep mensen kan Zijn plaats innemen. Hoewel, Abraham is de menselijke vader van ons geloof. Er komt een einde aan de dagen van vaderloos zijn. God is de Vader van degenen zonder vader. Een van de manieren waarop God Zijn Vaderhart laat zien en Zichzelf openbaart als Vader is door het herstel van het Joodse volk.

De “vaderen van het geloof” zullen terugkeren tot de “zonen die zij gekregen hebben.” Een gevoel van visie voor de toekomst zal hersteld worden als wij weer verbonden zijn met ons verleden. Die verbinding zal ons in staat stellen om samen te staan als familie. Hand in hand, vader en zoon. God beloofde het hart van de vaders tot de kinderen terug te brengen en het hart van de kinderen tot hun vaders. (Maleachi 4:6)  Bij het herstel in onze kern families, zegt deze profetie ook iets over het hart van de Joden (als vaders) naar hun geestelijke zonen (de heidenen); en het keren van het hart van de zonen (de heidenen) naar hun geestelijke vaders (de Joden).


Off road getuigen

Een van de hobby’s van Youval Yanay's (CEO van Revive Israel) is off road excursies maken. Onlangs had hij veel gelegenheid andere off raod enthousiastelingen te ontmoeten en te reizen naast de gebaande wegen. Op deze trips krijgt hij ongelofelijk veel kans om te spreken over zijn geloof. Deze mannen, (soms met hun kinderen) komen met veel vragen over het leven en wie Yeshua is en er ontstaan dan heel goede gesprekken. Youval en zijn gezin zijn weer op excursie dit weekend met veel niet gelovigen. Bid alsjeblieft voor hen als ze tijd doorbrengen met deze kostbare mensen, dat ze een groot licht en getuigenis mogen zijn van Gods Koninkrijk.


Nieuwe verkiezingen

Bid alsjeblieft voor de komende verkiezingen in Israël op 17 maart, 2015. Momenteel is dit kleine land verdeeld in meer dan tien verschillende politieke partijen. Verdeeldheid, ambitie en gekwetste trots hebben de regering verhinderd efficiënt te functioneren. Het land loopt gevaar uitermate gepolariseerd te worden door extremistische partijen aan alle kanten. Bidt om de “vrede” van Jeruzalem (Psalm 122) en ook om een breder gevoel van eenheid.


Yad Hashmonah

Het proces tegen de Messiaanse kibboets door de homo –lesbische lobby is in een nieuw stadium beland. Helaas heeft het hoger hof tegen Yad Hashmona geoordeeld, waarmee het de rechten bevestigde van homoseksuelen om “huwelijks” ceremonies te doen plaatsvinden op het terrein, ondanks het openlijke standpunt van de gemeenschap voor traditionele gezinnen en Bijbelse waarden. Deze uitspraak brengt een hoge financiële uitdaging met zich mee voor de kibboets, met de dreiging hun bijzondere gebeurtenissen en catering service te sluiten. Daarbij komt nog dat de kibboets nog eens $ 4.000,- moest betalen voor gerechtskosten boven de voorgaande eis. Giften voor Yad Hashmonah kunt u sturen via reviveisrael.org


Terug naar de artikelen uit 2014