Terug naar de artikelen

logo

©14. november 2014 Revive Israel Ministries

Trouw

Door Asher Intrater

Trouw is een belangrijke karaktereigenschap. God beschreef Mozes als “trouw  in Zijn hele huis” (Numeri 12:7). Abraham was trouw toen hij al over de honderd was en zijn lichaam zwak en kwetsbaar was. Jozef was trouw ondanks de leugens tegen hem. Daniël en zijn vrienden waren trouw, zelfs toen ze de dood in de ogen keken.

Trouw staat zo centraal in het karakter van Yeshua dat het als het ware Zijn tweede naam is. “En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd” (Openbaring 19:11). Wij zijn geroepen om te zijn zoals Hij, dus trouw zou ook in ons karakter een centrale plaats in moeten nemen.

Uit de stam van de Hebreeuwse letters AMN – אמן – zijn de woorden voor amen, geloof, trouw, betrouwbaarheid, integriteit, moed op moreel gebied, training en coaching afgeleid. Er is een verband tussen geloof en trouw.

Trouw is geloof dat beproefd is en zich keer op keer bewezen heeft. Trouw is geloof dat de test van geduld en verzoeking doorstaan heeft. Als geloof door het proces van vervolging gaat, moeilijkheden, uitdagingen en verzoeking, dan ontwikkelt het zich tot trouw.

We zouden moeilijkheden in dit leven moeten zien als een gelegenheid tot karakterontwikkeling. “De beproeving van uw geloof brengt volharding teweeg…. maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent…” (Jakobus 1:2-4). Door dit proces wordt ons geloof verfijnd en kostbaarder gemaakt dan goud ((1 Petrus 1:7). Trouw is verfijnd geloof. Het is kostbaar.

Trouw in dit leven bepaalt hoe we zullen leven in de wereld die komt. “Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.” (Mattheüs 25:21). Het is niet plezierig als we beproefd worden, maar het brengt in het einde vreugde voort.

God is niet “onder de indruk” van onze talenten en prestaties. Hij zoekt mensen die trouw zullen zijn. Aan het eind van ons leven willen we trouw bevonden worden.  Als we het gevoel hebben dat we geen kracht hebben, of wijsheid, kunnen we nog wel trouw zijn.

Toen ik onlangs een ontmoeting had met een paar vrienden en medewerkers bij Tikkun Ministries (Dan Juster, Eitan Shiskoff, David Rudolph en Paul Wilbur), met wie ik 35 jaar samenwerk, toen zei ik, dat, al zouden we geen enkel project meer doen, maar gewoon de verbondsrelatie onderhouden en integriteit bewaren, dat op zich al een belangrijk getuigenis zou zijn.

We geloven in bovennatuurlijke wonderen, genezing en profetie. Het is ook een groot wonder als mensen trouw zijn. Het laatste dat Paulus zei over zijn eigen leven was dat hij “het geloof behouden” had, tot het einde toe. In het licht van alle schandalen op moreel gebied hongert de wereld naar getuigenissen van geestelijke leiders die trouw zijn aan de Heer en aan elkaar.


Geloof en trouw

Door Greta Mavro

Het woord voor trouw in het Grieks is πιστός (pistos). Het woord voor geloof is πίστις (pistis).  Ze hebben dezelfde stam, maar het zijn twee verschillende woorden. Dat kun je duidelijk zien in Galaten 3:9 - Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. Deze twee woorden komen overal in het nieuwe testament voor.

Hoewel, het woord dat in Galaten 5 soms vertaald is als trouw, is eigenlijk het woord voor geloof, πιστισ. Het oorspronkelijke Griekse woord kan dus beide betekenissen weergeven. Aangezien de tekst gaat over karaktereigenschappen, schrijven sommige vertalers het woord voor geloof in de betekenis van trouw of getrouwheid.

In 1 Korinthe 12 spreekt de apostel over charismata, of bijzondere gaven van de Geest en niet over karakter of vruchten van de Geest; het woord geloof/πιστισ is hier meer op z’n plaats in de vertaling.


822 Bijeenkomst Jeruzalem

Deze week hebben een aantal van het team van Revive deelgenomen aan de 822 Bijeenkomst in Jeruzalem, onder leiding van David Demian en een multinationaal kernteam. Het International Convention Centre was gevuld tot de nok – meer dan 3500 mensen. De meeste deelnemers waren van Chinese afkomst. De naam 822 is afkomstig uit Zacharia 8:22, waarin staat dat de volken komen naar Jeruzalem om de Heere te zoeken. Bidt dat er veel vrucht zal voortkomen uit deze bijeenkomst. In de update van volgende week schrijven we meer details. In een van de persconferenties hebben Asher en een aantal Arabische leiders berouw getoond en zich vernederd voor de trots van de Joodse en Arabische mensen. Een enorme uitbraak van de Heilige Geest en voorbede was het gevolg.


Anti-Semitisme, Anti-Christ, Anti-Nomianism

Door Elhanan Ben Avraham, verkort

WETTELOOSHEID

Het woord “illegaal” heeft haar kracht verloren om iets te beschrijven dat tegen de wet is tot iets waar je medelijden mee moet hebben en dat toegestaan wordt. Gelijk met de campagne om te rebelleren tegen Bijbelse morele waarden komt een stijgende antipathie tegen alles wat Judees Christelijk is, inclusief het verwijderen van kruisen en de Tien Geboden uit het openlijke beeld.

ANTI-NOMIANISME

De Bijbel beschrijft dit (waarbij het Griekse woord anomia wordt gebruikt) als de stand van zaken in de laatste dagen, die chaos brengt onder de volken en waarbij de liefde van velen verkilt. De misleidende theologische poging om de Wet van God af te schaffen (anti-nomiamisme), die ten onrechte van genade en wet tegenpolen maakt is een fundamentele katalysator voor deze staat van wetteloosheid.

ANTI-SEMITISME

Het nieuwe anti-Semitisme heeft de vorm aangenomen van anti-Israël-isme, met gewelddadige demonstraties om Israël het recht te ontnemen zich te organiseren in steden en campussen over de wereld. Er is een algemene poging om de kleine Joodse staat af te schilderen als de aanvaller en paria natie, ook al vecht het alleen maar voor haar bestaan tegen de eindeloze bedreigingen van een veel grotere en vijandige moslimwereld.

ANTI-CHRIST


Hetzelfde woord voor wetteloosheid (anomia) beschrijft zowel de rebellie als de chaos, en diegenen van wie Jezus zei hen nooit gekend te hebben, die beweren werken te doen in Zijn naam (Mattheüs 7:23), evenals de Anti-Christ, de man van de wetteloosheid (anomia) in II Thessalonicenzen 2:3 ; in beide gevallen de rebellie tegen de Bijbelse Wet van God. Anti-nomianisme, anti-semitisme en de Anti-Christ passen bij elkaar als stukjes van dezelfde puzzel.


Terug naar de artikelen uit 2014