Terug naar de artikelen

logo

©10. oktober 2014 Revive Israel Ministries

Teamwerk in het Leiderschap

door Asher Intrater Vele jaren geleden, toen ik de beloften in de Bijbel over Israël, de kerk, het Messiaanse restant en de eindtijd overwoog, kwam ik tot de conclusie dat niemand sterk, wijs of rechtvaardig genoeg is om ze te vervullen.  Als God ons riep om erbij te worden betrokken, moesten we samenwerken als team.  Als wij geen teamwerk konden ontwikkelen, zouden we onze bestemming niet kunnen vervullen.

Het is nooit gemakkelijk om in een team te werken.  Een team draait om andere mensen; en mensen hebben problemen.  Zij brengen hun zwakheden, hun verschillende opvattingen, hun trots, angsten, koppigheid, frustraties, enz. mee.  Mensen komen met hun "bagage" en hun "afval."
Eens deelde ik aan ons personeel stukjes van een kinderlegpuzzel uit.  We moesten onze stukjes midden op de tafel schuiven, om ze in elkaar te laten passen.  De gescheiden stukjes betekenden niets, maar wanneer ze aangesloten waren, werd de plaat gezien.

Elk stukje bezat bochten die naar binnen gingen, en bochten naar buiten. Wij interpreteerden de inspringende bochten als onze zwakheden of noden, en de uitspringende bochten als onze talenten of sterke punten.  De  inspringende bochten – onze zwakheden – waren het, die het onmogelijk maakten de stukjes in elkaar te laten passen.  Om een heel plaatje te vormen, is de sleutel voor iedereen het herkennen van zijn tekort voor de ander.  We kunnen onze zwakheden toestaan ons samen te voegen, waar onze krachten ons vaak uit elkaar duwen.

Ik dien nu in senior leiderschap bij Revive Israel, Tikkun, Ahavat Yeshua en Tiferet Yeshua. Dank God,  elk team draagt veel vrucht door Zijn genade. Ik ben me zeer bewust van mijn eigen zwakheden, en vaak ben ik niet zeker over wat ik bijdraag.  Elk team bestaat uit begaafde, getalenteerde en gemotiveerde mensen naar hun eigen recht.

Als er iets is, waarvan ik vind dat we het goed hebben gedaan, is het het creëren van een gevoel van teamwerk en een gezamenlijke "bezit." In elk van deze groepen is het duidelijk dat er een interactie en "geven en nemen" in het team is. Dit voorziet op zichzelf in een gevoel van veiligheid voor de andere betrokken personen. Niets is afhankelijk van slechts één persoon.

Onlangs vatte ik de doelen van ons teamwerk samen in een eenvoudige  richtlijn van drie stappen:

  1. Jullie succes
  2. Onze saamhorigheid
  3. Overdracht naar de volgende generatie
De eerste prioriteit is om te verlangen naar het succes van de anderen, die erbij betrokken zijn.  Onze houding zou moeten zijn: "Als ik jou kan helpen te slagen, dan heb ik mijn werk gedaan."
De tweede prioriteit is het handhaven van de eenheid van het team. Iedereen moet voor zichzelf offers brengen, om de saamhorigheid te bewaren. Toegeven is de prijs voor de eenheid.

Het derde gebied omvat opleiding en overdracht. Niet alleen zijn de doelen van het Koninkrijk van God te groot is voor één persoon, ze zijn te groot voor één generatie.  Overdracht van rollen en posities gaat in beide richtingen: "opkomen en eruit gaan" voor de oudsten, en "van onder aan beginnen" voor de jongeren.

De overgang is als bij een familie waarin het kind dan de ouder wordt en de ouder wordt de grootouder. De autoriteit wordt geleidelijk aan verplaatst van de oudere naar de jongere, maar de oudere blijft in een positie van invloed en eer.

Ik hoop dat deze beginselen van teamwerk en verbondsrelaties u zal helpen veel vrucht te dragen op elk gebied van uw leven (Johannes 15:5, 8, 16).


Afzondering voor Gebed op Yom Kippur

Tweehonderddertig Israëlische Messiaanse Joden verzamelden zich om het grote feest van Yom Kippur te vieren op de heuvels buiten Jeruzalem, in 's werelds enige Messiaanse Kibboets. We waren met vijf gemeenten uit Jeruzalem en Tel Aviv, die in eenheid en liefde bewogen waren; via gebed en voorbede voor het volk van Israël en de Naties van de aarde, krachtige aanbidding voor de Koning en veel diepe en liefdevolle omgang met elkaar.

Dat dit alles in Israël gebeurt, in de Hebreeuwse taal is een teken dat ons mag bemoedigen, dat God zich in Israël beweegt en dat de dag van zijn wederkomst dichtbij moet zijn.

In de gemeente Ahavat Yeshua onderwijzen we dat Rosh Hashanah (het feest van de Trompetten) helemaal gaat over de "zeven bazuinen van de verdrukking" uit het boek  Openbaring die de weg voor de Komst van de Heer voorbereiden. Het is onze overtuiging dat "Het blazen op de Grote Trompet", die de terugkeer van Yeshua naar deze aarde zal inluiden (1Korinthe 15:52, Thessalonicenzen 4:16, Mattheüs 24:31) de laatste grote trompetstoot zal zijn, die de afronding van de dag van Yom Kippur markeert.

Vierentwintig uur van vasten, lof en aanbidding openden de hemel boven die kleine kibboets. Naarmate we het einde van de laatste vergadering naderden, hadden wij het gevoel dat, hoewel  de machtige en laatste trompetstoot aan het einde van onze conferentie Yeshua op die dag niet zou terug  brengen, een deel van die beloofde zalving en kracht was vrijgezet.

Aangezien de zon onderging, verzamelden de sjofar-blazers zich voor de samenkomst - de grote trompetstoot klonk en voor de hele congregatie brak een tijd aan van uitgebreide  aanbidding. De kracht van God viel op ons en we zijn ervan overtuigd dat een verse kracht en zalving aan ons werd gegeven, daar we doorgaan samen te arbeiden, om te zien dat  "geheel Israël behouden zal worden ".

De vierentwintig uren van Yom Kippur waren dit jaar echt een strategische tijd van voorbereiding. Sluit u zich a.u.b. bij ons aan in gebed als wij doorgaan met onze roeping in Jeruzalem tot uitdrukking te brengen. De gevechten zijn vele, de weerstand is groot, maar wij zijn vers bemoedigd en verwachten nieuwe doorbraken in de komende dagen.


Terug naar de artikelen uit 2014