Terug naar de artikelen

logo

©26. september 2014 Revive Israel Ministries

De Eindtijd Eenvoudig Voorgesteld

door Asher Intrater

Er zijn drie belangrijke gebeurtenissen in de eindtijd, die snel dichterbij komen. Ze kunnen als volgt worden samengevat:

  1. De Verdrukking
  2. De Wederkomst
  3. Het Duizendjarig Rijk

De verdrukking is een serie van wereldwijde moeilijkheden die op een internationale aanval op Israël uitlopen (Mattheüs 24).De Wederkomst vindt plaats op het hoogtepunt van die oorlog, wanneer Jeruzalem dreigt overspoeld te worden door vijandelijke strijdkrachten (Zacharia 14). Het Millennium is het Koninkrijk van God op aarde gedurende 1000 jaar, vol vrede en welvaart met Yeshua Die als Koning zal heersen (Openbaring 20).

De term "verdrukking" sluit aan bij het tijdstip van Jacobs "benauwdheden", vermeld door de Hebreeuwse profeten (Jer. 30:7, Dan. 12:1).  Gedurende deze tijd is er niet alleen moeite, maar ook opwekking, evangelisatie, bovennatuurlijke bescherming, reiniging van de kerk, en het herstel van Israël.

De Wederkomst  is een "last minute" interventie door Yeshua als aanvoerder van de legerscharen van YHVH om de krachten van het kwaad te verslaan (Openbaring19).  Op dat ogenblik zullen demonen worden verdreven, de doden van de eerste opstanding worden opgewekt, en de ware gelovigen op een bovennatuurlijk wijze worden “getransporteerd” om Yeshua te verwelkomen, die naar de aarde is teruggekeerd.

Na deze grote oorlog, zal het Messiaans Koninkrijk beginnen. Jeruzalem zal de politieke en geestelijke hoofdstad van de wereld worden. De regering zal door Yeshua, en diegenen die samen met Hem zullen heersen, geleid worden. Er zal grote vrede, welvaart en rechtvaardigheid zijn in deze rechtvaardige maatschappij.

Gedurende de eerste eeuw waren er ook drie belangrijke gebeurtenissen: De Kruisiging, de Opstanding en Pinksteren.  Deze drie gebeurtenissen vonden plaats op de drie heilige lente dagen : Pascha, Omer (dagen van inkeer)  en het Wekenfeest = Shavuot.  Het zou daarom bijbels-logisch zijn dat de gebeurtenissen van de eindtijd op de drie heilige herfstdagen zullen plaatsvinden: Rosj HaSjana = het Feest van de Trompetten, Yom Kippur = de Grote Verzoendag en  Succot=Loofhuttenfeest).

We kunnen het verband tussen de heilige herfstdagen en de eindtijd zo samenvatten:

  1. De Trompetten       = Verdrukking
  2. Grote Verzoendag  = Wederkomst
  3. Loofhuttenfeest      = Millennium

De politieke, economische en sociale situatie in de wereld vormen al een aanloop naar deze gebeurtenissen. Yeshua heeft dit proces vergeleken met een vrouw, die aan het bevallen is. De pijnen beginnen licht met meer tijd er tussen; maar dan worden ze intensiever en volgen ze sneller op elkaar (Johannes 16:21).

Het is dringend noodzakelijk dat we ons bekeren en ons geloof versterken om in overwinning te kunnen staan in de tijden die voor ons liggen.


Blaas de Trompet in Sion

door Paul Wilbur

Hieronder vindt u een link naar ons nieuw YouTube-kanaal waar u enkele van onze meest recente video aanbiedingen kunt bekijken.
Laat me u vooral rechtstreeks leiden naar de dienst op de "Eerste vrijdag" van September, waar we Asher en Betty zien voor een speciale Sabbatsdienst in Jacksonville, Florida.
Deze boodschap uit het boek Joël belicht de profetische betekenis van de sjofar, die in onze tijd wordt geblazen. Het moet ons wakker maken om Gods stem horen en ons voor te bereiden op de spoedige terugkeer van Yeshua. Om dit te bekijken, klik HIER!


De Dag van Verzoening (Yom Kippur)

Op 3 en 4 oktober zullen vijf gemeenten uit Jeruzalem en omstreken in Yad HaShmona samenkomen voor onze jaarlijkse  Yom Kippur conferentie, om te aanbidden, te vasten, voorbeden te doen en gemeenschap met elkaar te hebben. Overweegt u a.u.b deze maand een speciale financiële gift over te maken, om ons te helpen  de kosten voor deze bijeenkomst te subsidiëren, zodat meer gezinnen kunnen deelnemen zonder door de kosten verhinderd te worden.

Om te geven, klikt u a.u.b. HIER!


Inwoners van Gazan Spreken zich uit Tegen Hamas

door Gatestone Institute

Terwijl de media van de wereld Israël hebben beschuldigd van de dood van burgers van Gaza, tijdens Operatie Protective Edge, besloot één correspondent om  met de inwoners van Gaza zelf te gaan spreken, om te horen wat zij hebben te zeggen. M., een  producent van de televisie in Gaza, verklaarde:

"Hamas is meer een bedreiging voor het Palestijnse volk dan Israël. Hamas nam Gaza in door ons [Palestijnen] te doden en onze jonge mannen van hoge gebouwen te gooien. Dat is waar het Hamas om gaat: moord en macht Haar leiders verwierpen het Egyptische staakt-het-vuren voorstel, waarna ze zwaar getroffen werden  door de Israëli's, en dan, wanneer de oorlog gestopt is, verklaren ze gewonnen te hebben.

Hamas wilde de dode lichamen, om Israël zwart te maken. De westerse media heeft een enorme druk op Israël uitgeoefend voor elke dode uit Gaza. In die zin heeft de tactiek van Hamas gewerkt. Natuurlijk kan het Hamas niet schelen, als we allemaal sterven, zo lang het maar haar doelen bereikt. De sjeik van Qatar is Hamas' god. Hij geeft ze miljarden en vertelt ze wat ze moeten doen."

Om het hele artikel te lezen, klik HIER!


Update over het Bouwen op Yad Hashmona

We zijn een spannende fase hier bij het bouwproject op Yad Hashmona ingegaan. Een massa cement is uitgegoten voor de fundamenten van de nieuwe huizen en de wijnzaak. Houdt u a.u.b.  deze Messiaanse Kibboets in uw gebeden, tezamen met al het bouwen, dat nu plaats vindt.

Nieuws uit het Midden Oosten

Ontvoerders Gevangen
Na 3 maanden van ingewikkeld inlichtingenwerk, ontdekten de Israëlische veiligheidstroepen de schuilplaats van Marwan Kawasme en Amar Abu Aysha (beiden dertigers), de ontvoerders en moordenaars van de 3 Israëlische tieners wat tot de recente oorlog in Gaza leidde. De Israëlische speciale politie omsingelde het huis in Hebron om hen te arresteren. Toen ze naar buiten kwamen terwijl ze met wapens vuurden, werden ze onmiddellijk door de politie gedood.

Syrisch Gevechtsvliegtuig Neergehaald
Op woensdag ochtend om 9:00 uur  werd een Syrisch MIG gevechtsvliegtuig, dat op weg was naar Israël op de radar gespot. Toen het de Israëlische grens overstak, werd het besluit genomen om hem te onderscheppen. 80 seconden later raakte een patriot raket het vliegtuig. (kosten: 2 miljoen dollar per raket).

Mossad’s Speciale Agent is overleden                                                                               Deze week is de legendarische Mike Harari, speciale agent van de Israëlische Mossad uit de jaren 1950 tot de jaren 80, overleden. Hij was verantwoordelijk voor de uitvoering van veel van de Mossad’s meest gedurfde en geheime missies. (inclusief, bijvoorbeeld, het achtervolgen en doden van de Zwarte September terroristen, die de atleten van het Israëlische Olympisch team in München in 1973 vermoord hebben). Hij was iemand die echt deed wat in spionagefilms en - verhalen alleen maar wordt uitgebeeld.


Terug naar de artikelen uit 2014