Terug naar de artikelen

logo

©19. september 2014 Revive Israel Ministries

Het behaagde Hem te verbrijzelen

Door Asher Intrater

Een tekst in de Bijbel die diep gaat, kun je vinden in de profetie over de Messias als lijdende dienaar:

Jesaja 53:10        
“Maar het behaagde de Heere Hem te verbrijzelen”

De wortel hier voor het woord “verbrijzelen” is  דכא     en het is hetzelfde als “verbrijzelen” in

Jesaja 53:5
“Om onze overtredingen is Hij verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld.”

Hoe kon het de wil van God zijn om de ziel van Zijn rechtvaardige dienstknecht te verwonden of te verbrijzelen?


De ziel van de Messias moest tot een “schuldoffer” gemaakt worden (vers 10) en “uitgestort worden tot in de dood” (vers 12).  In het proces van ons bevrijden van zonde heeft Hij doodsangst geleden.

Zijn reine ziel moest negativiteit voelen en absorberen, evenals verraad en haat door onze zonden. Het verbrijzelen van Zijn ziel en de pijn gaf onze ziel de mogelijkheid om vergeving te ontvangen en gereinigd te worden. Hij stond toe dat Zijn ziel verbrijzeld werd.  Zijn emoties werden verscheurd ter wille van ons. Zijn gevoelens werden verwond om Zijn contact met ons.
Dit “verbrijzelen” van de ziel en tot een “schuldoffer” worden is een geheimenis. Het “verbrijzelen” van een rechtvaardig mens heeft een reddende invloed. Toch, als iemand verbrijzeld is, is er niets over dan verbrijzeld zijn. Je begrijpt er niets van, het is onpeilbaar.

Yeshua moest Zijn hemelse Vader vertrouwen toen Hij verbrijzeld werd. Hij moest geloven dat Zijn lijden goed zou zijn voor anderen. We zien dit verschijnsel in grote geloofshelden: Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, David, Jeremia, Petrus, Paulus, Johannes en vele anderen.

Een verbrijzelde ziel is vrij van trots en lust. Een verbrijzelde ziel schijnt nutteloos te zijn. Toch kan God werken door een verbrijzelde ziel als die persoon vasthoudt aan zijn geloof en liefde.
Het is bemoedigend te weten dat het de Heer “behaagt”. God is geen sadist. Als het Hem behaagt, dan betekent dat, dat Hij weet dat het resultaat een veel groter goed zal zijn. Het is een troost te weten dat de Heer behagen in ons schept, zelfs in tijden waarin alles verkeerd schijnt te gaan en we alleen maar pijn voelen. We kunnen God vertrouwen dat er op de een of andere manier een groter goed tevoorschijn zal komen uit die situatie waar we door heen gaan.

Als het God behaagt ons te verbrijzelen, dan kunnen we daar behagen in scheppen. Op deze manier worden wij “naar het beeld van” Yeshua in het proces.


Getuigenis op de Christelijke zender

Jay Comiskey, Vice President, CBN

Op 8 en 9 september waren Asher & Betty te gast bij CBN in Virginia Beach om te spreken met de staf en verschillende leiders te ontmoeten. Asher sprak tot de CBN All-Staf Chapel over de komst van Jezus, over Israël en het Koninkrijk van God. Daarna hadden ze een tijd voor Vraag & Antwoord met de werknemers van CBN.

De visie van CBN is de wereld voor te bereiden op de Tweede Komst van Jezus en het vestigen van het koninkrijk van God op aarde. De Tweede Komst zal in Jeruzalem plaatsvinden en dat zal de hoofdstad zijn van Zijn koninkrijk op aarde.

Het belang van deze boodschap voor mij was de “ontbrekende schakel” van Israël & het Messiaans Overblijfsel als de “sleutel” die de Tweede Komst en het koninkrijk van God tot een praktische werkelijkheid maakt. De “aansluitende verbinding” is onderdeel van het gebed van Jezus in Johannes 17 en dat beantwoord wordt door CBN en Revive Israel.

Tijdens de lunch hadden Asher en Betty ook tijd om iets persoonlijks te delen met de voorzitter van CBN Gordon Robertson en president Michael Little. Het was een fijne tijd van door God geleid contact in het samenwerken om de landen van de wereld voor te bereiden op de wederkomst van Jezus de Messias op de Olijfberg in Jeruzalem.
Op dinsdag werd Asher geïnterviewd door CBN News. Bekijk dit 18 minuten durende interview: http://www.cbn.com/cbnnews/insideisrael/2014/September/Is-the-World-Close-to-Armageddon/


Jong Leiderschap komt naar voren

Door Eddie Santoro

Een van onze belangrijkste doelen in Ahavat Yeshua is de volgende generatie jonge Israëlische leiders op te leiden. We zijn regelmatig bij elkaar geweest met een aantal die een roeping hebben voor het komend leiderschap, om ze te discipelen en te bemoedigen.

Zes maanden geleden hebben ze, als antwoord op een groeiend verlangen een actievere rol in het leiderschap te vervullen, ons gevraagd bijeen te komen als groep, zo dat zij  de gelegenheid zouden hebben om programma’s te starten waarvan zij zagen dat die belangrijk waren voor het leven van de gemeente. Ze noemden deze groep de “Do it” groep.
Zes maanden later heeft deze groep een reële invloed op de gemeente. Er is al een comité dat zich bezighoudt met versterking en ontwikkeling van kinderprogramma’s. Er is een verse kijk op evangelisatie en onlangs is besloten om meer smallgroups te starten binnen de gemeente. Twee van deze jonge mensen zijn al aangesteld als diakenen en zijn toegetreden tot het leiderschapsteam van de gemeente.

Buiten al deze tastbare “vrucht” is er een groeiend gevoel van eenheid, liefde en opwinding naarmate deze jongvolwassenen “bezit nemen” van Ahavat Yeshua. Bidt alstublieft voor de “Do it” groep. Op een natuurlijke wijze vormen zij de overgang van de gemeente naar haar toekomst. Bidt alstublieft voor ons als oudere leiders, die wijsheid en geduld nodig hebben terwijl we ons geven in dit zo belangrijke proces.


Terug naar de artikelen uit 2014