Terug naar de artikelen

logo

©5. september 2014 Revive Israel Ministries

God op zoek naar de mens

Door Asher Intrater

In het begin van de Bijbel, vlak na de zondeval van Adam en Eva, zien we dat God naar de aarde komt op zoek naar zijn eigenzinnige schepsels.

Genesis 3:9 – En de Heere God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u?

Toen Adam en Eva zondigden, keerden zij God de rug toe; ze lieten Hem in de steek, wilden niets met Hem te maken hebben; ze hadden negatieve gedachten over Hem en wilden Hem niet zien. Toch stapte God over al deze hindernissen heen. Hij zocht ze gewoon op. De goede herder laat alles achter om het verloren schaap te vinden (Lukas 15:4).

De missie van Yeshua naar de aarde was het vervolg van het zoeken van God om contact te leggen met de mens.

Lukas 19:10 – De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.

Ik dacht altijd dat ik op zoek was naar God. En in zekere zin verbergt God Zichzelf, zodat iedereen naar Hem op zoek kan gaan (Handelingen 17:27).

Toch kom ik er steeds meer achter dat het God was, die mij zocht. Ik was in mij egoïsme alleen met mezelf bezig en Hij was op zoek naar mij, ondanks dat ik Hem afwees.

II Timotheüs 1:17 …hij (Onesiforus) heeft mij ijverig gezocht en hij heeft mij gevonden.

Liefde zoekt naar de ander. Liefde breekt barrières om contact te maken. Liefde onderneemt actie en gaat eropuit om de geliefde te vinden. We moeten en moeite voor doen om contact te leggen. Liefde wacht niet passief af tot de ander contact zoekt, maar is ijverig en blijft zoeken tot de ander gevonden is. Wij blijven zoeken, zelfs als de ander weerstand biedt aan onze pogingen om in contact te komen.


Over tunnels gesproken

In de afgelopen maanden zijn de “terreur tunnels” in Gaza beroemd geworden. Maar Israël zelf heeft ook een paar tunnels gebouwd. Deze tunnels zullen niet worden gebruikt voor wapenvervoer, maar mensen – als onderdeel van een hogesnelheid spoorweg tussen Jeruzalem en Tel Aviv; een reis die zo’n 28 minuten duurt!
Na 22 maanden was de constructie van de langste tunnel in het traject klaar. De tunnel beslaat de afstand tussen Mevasseret Zion en Nahal Yitlah met een lengte van 11,6 kilometer. Als het hele project klaar is, dan zullen er naar schatting 4 miljoen reizigers per jaar gebruik van maken.

In een ander groot project wordt de bochtige snelweg in Judea, die gaat naar Jeruzalem, verbeterd met bruggen, tunnels en wegverbredingen. Dit nieuwe spoorweg- en snelweg systeem zal een hervormend effect hebben op de economie van de verbinding tussen Jeruzalem en Tel Aviv.


Actie in Tel Aviv

Door Betty Intrater

Asher en ik dienen in twee zustergemeenten, één in Jeruzalem (Ahavat Yeshua, met Eddie en Jackie Santoro) en één in Tel Aviv (Tiferet Yesua, met Ron en Elana Cantor). In Tiferet Yeshua is een heleboel “actie” geweest deze maand.

  • Bijna iedere week stonden er Orthodoxe religieuze “Anti-Messiaansen” bij de deur, die probeerden mensen van hun geloof te krijgen en uit de gemeente. Bidt alstublieft voor bescherming voor de jong gelovigen.
  • In twee diensten in de recente oorlog loeiden de sirenes tijdens het slotgebed en het slotlied en zelf toen iemand het zondaarsgebed bad.
  • Een nieuwe Sabra (In Israël geboren Israëli), een zakenman van in de 60 nam de Heer aan. Hij getuigde deze week ervan, dat hij het eigenlijk niet tegen zijn dochter wilde zeggen (een wel onderlegde natuurkundige). Maar ze belde hem (zonder dat ze iets van zijn geloof wist) en zei “Abba, er gebeurde toch iets bijzonders deze week. Ik had een droom waarin Yeshua aan mij verscheen en tegen mij sprak.”
  • Een van de jonge singles getuigde dat haar neef (ook een gelovige) bij het zwembad was deze week. Hij ging even naar het toilet en toen hij terugkwam kon hij hun kleuter niet vinden. Hij ging terug naar het zwembad en zag gelijk het kind, met zijn gezichtje in het water. Hij dook erin en haalde hem eruit, levenloos. Hij schreeuwde het uit: “Yeshua, help me!”  en begon het kind te masseren. Na een paar minuten begon de kleuter water te spugen en ging weer ademen! De reddingsteams bracht hem naar het ziekenhuis. De doctoren waren verbaasd dat het goed ging en konden niet begrijpen hoe het gebeurd was.
  • Een jonge vrouw, die ongeneselijk ziek was verklaard door anorexia, kwam, nadat ze een paar keer in de dienst geweest was, laten bidden voor genezing. We zalfden haar met olie en geboden de demonen haar te verlaten, terwijl zij voor het eerst proclameerde dat ze wilde leven. Bidt alstublieft voor een volledig herstel.
  • De moeder van Shai Kushner, de messiaanse soldaat die onlangs gedood is in de Gaza oorlog, kwam bij ons voor de aanbidding. (Haar dochter is lid van de gemeente.) Er was een enorme liefde en bewogenheid voor haar tijdens de gebedstijd.
  • Er is een constante stroom van “bijna-gelovigen”, die de gemeente bezoekt en een nieuwe groep jong volwassenen uit Messiaanse gezinnen zie zich gedistantieerd hadden van het geloof begint terug te komen.

Bidt alstublieft met ons mee als partners in het geloof, gebed en financiën voor beide gemeenten, Jeruzalem en Tel Aviv.


Yoshitaka als Gouverneur van Fukushima! 

Door Ariel Blumenthal

Velen van jullie herinneren zich onze broeder en partner Yoshitaka Ikarashi (“Ikapi”) uit de dagen van de tsunami in NE Japan. De straling die vrijkwam uit de Dai Ichi reactor blijft een ramp voor het hele gebied. Is er hoop? Ikapi is in de race voor gouverneur van de prefectuur die 2 miljoen inwoners omvat. De verkiezing is 26 oktober. Hij heeft ons gebed nodig voor:

  • De financiën, partners en veel vrijwilligers die hij nodig heeft om een succesrijke campagne te voeren.
  • Bescherming voor hem en zijn gezin (vrouw en drie kleine kinderen) als pa constant onderweg is in de prefectuur om campagne te voeren.
Laten we geloven dat waar hij is en zijn boodschap zal klinken, er een gevoel van hoop zal zijn voor Fukushima en Japan; en dat dit een onderdeel zal worden waardoor Japan verandert voor Zijn Koninkrijk!


Terug naar de artikelen uit 2014