Terug naar de artikelen

logo

©29. augustus 2014 Revive Israel Ministries

Wat is waarheid?

Door Asher Intrater

Er is een gevecht over de zogenaamde “waarheid” in de wereld van vandaag. Toen Yeshua voor Pilatus stond, vertelde Hij dat Hij de waarheid was en geboren was om getuigen te zijn van de waarheid. De laatste woorden van Pilatus tot Yeshua vormden een veelzeggende vraag:

Johannes 18:38
Wat is waarheid?

Het leek erop dat Yeshua geen antwoord gaf. Wat kon Hij antwoorden? Hij was het vleesgeworden antwoord en stond hier voor Pilatus. Juist Zijn aanwezigheid was het antwoord op de vraag van Pilatus. Hoewel, Pilatus zocht naar iets rationeels of filosofisch. De waarheid van Yeshua was persoonlijk en moreel.

Waarheid komt uit drie bronnen:

  1. Yeshua (Johannes 14:6)
  2. De Geest van God (Johannes 14:17)
  3. Het Woord van God  (Johannes 17:17)

Waarheid heeft een morele eigenschap. Iemand die waarheid in zich heeft is iemand die je kunt vertrouwen. Waarheid is niet alleen mentaal bevestigd; hij moet ook gehoorzaamd worden (Romeinen 2:8; Galaten 3:1; 5:7). Echte waarheid is geestelijk en heeft het vermogen ons leven dramatisch te veranderen.

Johannes 8:32
U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken.

Er gaat een golf van leugens over de wereld vandaag (Openbaring 12:15). Waarheid schijn niet belangrijk te zijn in de meeste discussies (Jesaja 59:14-15). Perverse seksuele relaties worden “natuurlijke alternatieven” genoemd. Leugens van de Islamitische Jihad worden als legitiem beschouwd. Israël wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden terwijl de terroristen uitgeroepen worden als vechters voor de vrijheid. Elke vorm van slechte cultus en filosofie wordt aanvaardbaar genoemd terwijl christenen neergezet worden als fanatieke fundamentalisten. Duisternis wordt licht genoemd en licht duisternis (Jesaja 5:20).

Maar de waarheid blijft de waarheid en niets kan dat veranderen. (II Korinthe 13:8) Wij moeten een volk zijn dat “de waarheid liefheeft” of het nu sociaal aanvaardbaar is of niet (II Timotheüs 2:10). Wij zijn geroepen om een “zuil en een fundament” van de waarheid te zijn, ondanks de duisternis in de wereld (I Timotheüs 3:15).


De leugen van de "Overwinning”

Door Eddie Santoro

Het was dinsdagavond 7 uur. Na een laatste geweldige hoeveelheid raketten, afgevuurd op Israël, scheen er een eind te komen aan de vijftig dagen van Operation Protective Edge, toen Hamas en Israël een staakt het vuren met een open einde overeenkwamen.

De inkt was amper droog op het papier toen de leiders van Hamas uit hun hol te   voorschijn kwamen, waar ze zich bijna twee maanden in hadden verscholen en de “overwinning” verklaarden.

De tragische aanblik van die “overwinning” zal verpletterend voor hen geweest zijn.
Meer dan 2.200 van hun medeburgers waren gedood en meer dan 10.000 gewond. Wijken die daarvoor floreerden, waren veranderd in puinhopen. Meer dan 15.000 gebouwen waren of vernietigd of zwaar beschadigd. En van de infrastructuur op gebied van water, elektriciteit en riolering was bijna niets over. Meer dan 1.000 van hun gevechtslieden waren dood. Het geheime tunnelsysteem waarin zij miljoenen dollars hadden geïnvesteerd om daardoor een massale verrassingsaanval tegen Israël uit te voeren lag in puin. Hun bewapening was bijna opgebruikt en deze leiders, die zo slecht toegerust zijn hun volk te besturen moesten nu een angstaanjagende humanitaire catastrofe onder ogen zien.

Maar niets hiervan deed ertoe! Niet het lijden. Niet de dood. Niet de overweldigende vernietiging. Opnieuw was het “de leugen” die verklaard en beaamd moest worden. Dus met een heleboel tamtam gaven zij hun verslagen volk opdracht om bijeen te komen en hun “overwinning” over Israël te verklaren te midden van de puinhopen.

Op het politieke front brachten zij het er niet beter van af. Alle oorspronkelijke eisen, waaraan voldaan moest worden en waarover Hamas zo arrogant had gepocht, werden bij het laatste staakt-het-vuren in de prullenmand gestopt. Er komt geen zeehaven, geen luchthaven. De gevangenen werden niet vrijgelaten, de nodige fondsen voor hun medewerkers komen er niet, de bufferzone om hun grens met Israël is er nog steeds en de blokkade is niet opgeheven met uitzondering voor humanitaire goederen en voorziening voor de wederopbouw. 

Hoe anders is de werkelijkheid aan de kant van Israël. Zacht gezegd, Israël heeft de overgave van Hamas geaccepteerd. In diezelfde vijftig dagen was er een minimum aan schade van de 5.000 raketten en mortieren die op Israël werden afgevuurd. Dit land heeft haar energie niet verspeeld aan loze snoeverij, maar heeft zich voorbereid op het komende gevecht. De Iron Dome heeft meer dan 700 raketten onderschept, die onvoorstelbare schade hadden kunnen toebrengen aan onze steden. Israëli’s hadden shelters om in te schuilen. Onze wijken bleven in tact. Onze infrastructuur is onbeschadigd. Onze economie is nog steeds sterk. En, hoewel helaas 63 Israëlische soldaten en 7 burgers gedood zijn, was het een hoge, maar onvermijdelijke prijs die betaald moest worden om deze terroristengroep schade te brengen. Israël claimt dat Operation Protective Edge Hamas tien jaar teruggezet heeft!

De God van Israël, die dit land de afgelopen vijftig dagen op bovennatuurlijke manier heeft beschermd, zal doorgaan met vandaag Zijn volk te beschermen en zal morgen ons schild zijn.


Brigitte Gabriel

Het weekendsupplement van Yediot Aharonot (grootste verkochte Hebreeuwse krant in Israël), besteedde twee pagina’s aan een artikel met grote kleurenfoto’s van Brigitte Gabriel. Ze werd geïnterviewd over een veel bekeken video (meer dan 1 miljoen kijkers) van haar antwoord aan een gematigde moslim student in de rechten in de V.S.

In de video zegt Brigitte dat zelfs als slechts 15% van de 1.2 miljard moslims in de wereld radicaal zouden zijn, dan zou dat betekenen dat 180 miljoen mensen zouden buigen onder de vernietiging van de westerse beschaving en de moord op mensen van alle andere vormen van geloof. “De vredelievende meerderheid is irrelevant. Het zijn de radicalen die de agenda bepalen.”

Om deze video te bekijken, klik hier.


Terug naar de artikelen uit 2014