Terug naar de artikelen

logo

©15. augustus 2014 Revive Israel Ministries

"Geen Held"

door Asher Intrater

De commando-eenheid van de Givati Divisie werd in twee groepen verdeeld om huizen op terroristische tunnels in Gaza te controleren, tijdens het zg. "staakt het vuren" van afgelopen donderdag.  De ene groep werd geleid door  kapitein Benaya, en de andere door zijn  assistent, luitenant Eitan. Benaya's eenheid ging een van de huizen binnen, en een groep terroristen van Hamas kwam uit een opening van ca. 1.5 meter van een  verborgen schacht en schoot van het door Benaya geleide team drie soldaten dood. 

Eitans groep was ongeveer 300 meter verder aan het rusten.  Zij hoorden de schoten en kwamen aangerend.  Twee van de dode lichamen werden  naar de kant getrokken. Eitan besefte dat zijn directe commandant dood was, wat betekende dat hij nu verantwoordelijk was voor de eenheid. Eitan (23 jaar!) riep om " de ijzeren nummers " – een snel appèl om te zien of er iemand ontbrak.  Twee minuten later werd het duidelijk dat Hadar Golding ontbrak. Eitan vroeg om de "Hannibal regel" – alle strijdkrachten werden ingezet om  te zoeken naar de gekidnapte soldaat.

Eitan zag bloedsporen, die naar de ingang van de schacht liepen. Het was duidelijk dat Golding was meegesleurd de tunnel in. Eitan zei: "Ik ga hem achterna."  Via de radio zeiden officieren die twee rangen hoger waren, dat het te gevaarlijk was. Hij weigerde toe te geven. Hij kreeg speciale toestemming van de kolonel over Givati Divisie. Hij  begon af te dalen, maar hij realiseerde zich dat het te onhandig ging. Hij deed heel zijn uitrusting af, met inbegrip van zijn helm, en hij nam alleen een pistool mee.  Hij vertelde twee andere soldaten van zijn team  achter hem aan te komen. Ze gingen in totale duisternis naar beneden, met een zaklamp, terwijl zij hun weg op gevoel liepen. Ze volgden de sporen van het bloed.  Ze gingen 100, 200, 300 mter door. Eitan zei: "Dit duurt te lang." Hij begon diep in de tunnel te rennen. Zij kwamen op een afstand van 1000 meter, totdat ze de uitgang van de schacht vonden — maar die was met een zegel afgesloten. Ze keerden terug.  Ze brachten genoeg bewijs mee terug om te bevestigen dat Golding dood was. Vanwege dit bewijs hebben deze dappere soldaten  een internationale gijzelaarcrisis voorkomen en waarschijnlijk duizenden levens gered.

Luitenant Eitan was 50 dagen continu actief geweest.  Hem werd door verslaggevers verteld:   "Hier zal je een nationale eremedaille voor ontvangen." Eitan, dun, verlegen en fijn gebouwd, antwoordde: "Ik wil geen medaille. Ik ben geen held. Ik was alleen op de juiste plaats op het juiste moment.  Iedereen zou hetzelfde gedaan hebben. Dit is de geest van onze eenheid; de geest van de IDF, de geest van het volk van Israël.."


Geruchten van Oorlog…en het Toerisme in Israël

door Ariel Blumenthal

Toen Yeshua Zijn discipelen over het einde der tijden onderwees (Math. 24:6, Marc. 13:7), profeteerde Hij zowel van echte oorlogen, als van  “geruchten van oorlogen.”  Tijdens onze korte geschiedenis hier in Israël, waarin we  enkele echte oorlogen en militaire "operaties,"  hebben meegemaakt, zijn de geruchten van oorlog altijd bij ons aanwezig. Deze dagen ondergaan wij de huidige operatie in Gaza, en rondom ons lijkt het Midden-Oosten in vlammen op te gaan. De “Arabische Lente” lijkt nu meer op een lange, donkere winter. Natuurlijk heeft dit alles een slecht effect op een belangrijk deel van het Israëlisch economie-toerisme. Voor de zomer en de herfst hebben vele Christelijke reisorganisaties hun reis afgezegd. Er zijn veel lokale gelovigen betrokken bij de toeristenindustrie: reisorganisaties, hotels, vervoer, enz. We willen onze lezers aanmoedigen om, wanneer u van plan bent om te komen, dit niet  te annuleren!  En wanneer u nog niet van plan bent om te komen…kom!  De geruchten van oorlog zijn er altijd al geweest. En als u denkt: “Misschien moeten we gaan wanneer alles daar rustig is en er geen geruchten van oorlog zijn,” dan zult u misschien nooit naar Israël komen!


"Het Einde van de Wereld" in 2040?

De Hebreeuwse kalender registreert jaartallen  volgens de aleph-bet.  De laatste letter van de aleph-bet is de letter tav (waarde = 400). Er zijn na “tav” geen getallen meer over. Het huidige jaar is "shin-ayin-dalet."  Daarom zullen wij aan het einde van deze tijdslijn van 800 jaar in een andere tijdslijn van 26 jaar komen . Het jaar        "tav-tav" correspondeert met het burgerlijk jaar 2040.  De volgende tijdslijn zou nog eens 200 jaar duren, tot aan 2240, wat zou corresponderen met het 7de  "millennium."

In 1892 schreef de vroegere Zionistische schrijver, Elhanan Leib Lewinsky , een novelle waarin hij in een droom werd meegenomen naar het jaar "tav-tav". Hierin zag hij een utopische Joodse staat in het Land Israël. Het lijkt waarschijnlijk dat de ultra-orthodoxe, Chassidische wereld (die uitziet naar de komst van de Messias) hysterisch zal worden door die Messias verwachtingen--valse messiassen, verwachtingen van het einde van de wereld, Gog en Magog/ angsten voor Armageddon --wanneer we dat jaar naderen. 

Waarschijnlijk zullen eveneens, (de Messias zou verwacht worden), op een parallelle, wilde en fervente manier, Messiaanse verwachtingen verspreid worden over de christelijke wereld.  En misschien zal dat vergezeld gaan van de science fiction films over het einde-van-de wereld en de wereldwijd islamitische Kalief Jihads.  We zullen in die tijd een crescendo en een crisis van de Messiaanse verwachtingen kunnen verwachten.


Pituach – Peruz – Peruk

Ons wordt gevraagd hoe te bidden voor de situatie in Gaza.  Ik geloof dat het kan worden samengevat in 3 woorden, die het Israëlische standpunt tijdens vredesonderhandelingen die nu plaatsvinden in Caïro vertegenwoordigen:

  1. Pituach (Ontwikkeling) in ruil voor
  2. Peruz (Ontwapening) gebaseerd op
  3. Peruk (Ontmanteling) van terroristische organisaties

Wij zouden graag  vrede voor Gaza zien, met inbegrip van economische ontwikkeling, onderwijs en sociale voorzieningen. Dat kan alleen worden toegestaan door Israël als het Gaza-gebied wordt ontwapend.  Dat kan alleen gebeuren als Hamas en andere terroristische organisaties volledig ontmanteld worden. Dit is niet onmogelijk.  Het gebeurde vorig jaar in Egypte. Hamas is een terroristische organisatie, net als Al Qaida, Boko Haram, ISIS, Jihad en Hezbollah. Niemand kan onderhandelen met zelfmoord terroristen. Laten we bidden voor wijsheid voor de regeringsleiders dat ze deze logica zullen zien, en achter dit plan van  peruk-peruz-pituach gaan staan (als het de wil van God is).


Terug naar de artikelen uit 2014