Terug naar de artikelen

logo

©8. augustus 2014 Revive Israel Ministries

Wijsheid en de Vreze Gods

Door Asher Intrater

Wijsheid is het vermogen te weten wat je doen moet. Voor we het goede kunnen doen, moeten we weten wat dat is. Als God ziet dat iemand werkelijk het goede wil doen, dan laat Hij die persoon ook zien wat dat is (Johannes 7:17).

Als iemand iets wil weten, alleen vanuit intellectuele nieuwsgierigheid, dan is er geen aanleiding voor God die persoon wijsheid te geven (Mattheüs 11:25). Als wij het goede willen doen en niet weten wat dat is, dan wil God het ons graag laten zien (Efeze 1:17, Jakobus 1:5).

Het begin van het zoeken naar wijsheid gaat in tegen onze natuurlijke neigingen. Het begin van wijsheid is de “Vreze des heeren (YHVH)” (Psalm 111:10, Spreuken 1:7). De vreze des heeren is het weten dat God zonde straft en dat wij allemaal hebben gezondigd.

Yeshua heeft de vreze des heeren gedefinieerd als angst voor de eeuwige straf van de hel na de dood (Lukas 12:5). Dat is de basis van de vreze Gods.

Toch sprak Yeshua in datzelfde gedeelte 7 maal dat we voor geen ding, mens of omstandigheden bang hoeven te zijn (Lukas 12:4, 7, 11, 22, 26, 29, 32). De vreze Gods schakelt ieder ander soort vrees in het leven uit. Als je de vreze Gods hebt, ben je zonder vrees voor welk gevaar dan ook. Daarom kan de vreze Gods ook gedefinieerd worden als “morele moed”.

Als we ons realiseren dat God het kwaad straft, dan kunnen we:

  1. Zelf ophouden met het doen van wat niet goed is
  2. Niet bang zijn voor het kwaad in anderen
  3. De strijd aangaan tegen het kwaad in de wereld.

Spreuken 8:13 – De vreze des heeren is het kwade te haten.

Helaas zijn de meesten van ons actief in egoïstisch zijn, maar passief in het bestrijden van het kwaad. De vreze Gods geeft ons een actieve kracht om het kwaad te weerstaan – eerst in onszelf en vervolgens in anderen. Er wordt gezegd dat “Alles wat nodig is om het kwaad te laten zegevieren is dat goede mensen niets doen.” De vreze des heeren  geeft de morele moed om het kwaad te bevechten.

De vreze Gods is het “begin” van de wijsheid. Toch is voor velen de vreze Gods het laatste deel van wijsheid om te begrijpen. Laten wij met ijver zoeken naar de vreze des heeren, zoals Yeshua deed in een regelmatige gewoonte van een gebed vroeg in de morgen onder tranen en verzuchtingen (Jeremia 5:24, Job 28:28, Markus 1:35, Hebreeën 5:7).


Statistieken van de Gaza oorlog

3 Israëlische burgers gedood
83 burgers gewond
64 Israëlische soldaten gedood
1,637 soldaten gewond

32 tunnels naar Israël vernietigd
4,762 militaire doelen in Gaza geraakt
5.5 miljard dollar kosten voor de operatie voor Israël

3356 Raketten afgeschoten uit Gaza
            2532 geland op open terrein
            116 in bevolkte gebieden
            119 doel gemist en in Gaza terecht gekomen
            578 onderschept door de Iron Dome

10 Iron Dome systems zijn nu in gebruik
50,000 dollar kost elk gebruik van de Iron Dome
1 miljard (+) dollar van de VS om de Iron Dome te bekostigen

1,875 uit de Gaza gedood
            900 waren Hamas activisten
            430 waren kinderen
480,000 uit de Gaza uit hun huis gevlucht
82,201 Israëlische reservisten opgeroepen


Een  Outreach avond in Netanel House

Door Eddie Santoro

Het was een prachtige zomeravond in de heuvels van Ein Kerem, de stad waar Johannes de Doper geboren werd.  Rachel en Gilad, twee getalenteerde evangelisten in onze gemeente stelden hun prachtige huis open voor een avond met heerlijk eten, mooie muziek en genieten van fijne, warme vriendschap. Meer dan tachtig mensen kwamen opdagen, waarvan ongeveer twintig van onze gemeente. De avond was bijzonder, in alle opzichten. Rachel opende met een vrijmoedige proclamatie van haar geloof in Yeshua de Messias van Israël en toen genoten we van het “Kabalat Shabbat” (het verwelkomen van de sabbat) met de traditionele zegening van het brood en de wijn. Na deze korte plechtigheid ging de avond verder met persoonlijke gesprekken tussen gelovigen en niet-gelovigen. Er werden getuigenissen gegeven, er werd gebeden voor de zieken, de lokale musici speelden Israelische muziek, er werd heerlijk gegeten en een vrouw bad om Yeshua aan te nemen. Er werden veel blijvende vriendschappen gesloten en we zijn al een volgende bijeenkomst aan het plannen.

Om de verlorenen te redden heeft Yeshua Zijn huis in de hemel verlaten en is naar de aarde gekomen en het was Zijn “grote opdracht” dat Hij ons riep, voordat Hij naar de hemel voer, om Zijn vertegenwoordigers te zijn. Bidt alstublieft met ons mee voor een verse vrijmoedigheid voor de leden van Congregation Ahavat Yeshua nu we deze onderneming in ons hart hebben. Help ons financiële steun te krijgen om de outreaches in Netanel House uit te breiden.  Om te doneren klik hier.


Asher met Steven Khoury op Godtv

Onlangs werd Asher op GodTv geïnterviewd met de Arabische voorganger Steven Khoury. Hand in hand, met Wendy en Rory, gingen zij voor in gebed voor: 1) Het uiteenvallen van Hamas, 2) Samenwerking tussen Egypte, Israël en de Palestijnse Autoriteit, 3) Een nieuwe tijd van vrijheid op het gebied van godsdienst in het Midden Oosten. Deze oorlog gaat niet over Joden tegen Arabieren, maar licht tegen duisternis.  Om het interview te zien (begint om 40:48) klik hier.
Het eerste pro-Israël protest in de geschiedenis van Korea

Door Shaul Byunghyun Go

In Korea, zijn er anti-Israël demonstraties geweest als er militaire conflicten waren waar Israël mee te maken had – sommigen hebben zelfs de vlag van Israël verbrand. Maar onlangs, voor de eerste keer, waren we er getuigen van dat Koreaanse gelovigen opstonden om in het openbaar hun steun aan Israël te betuigen. Voor het eerst gingen een paar Koreaanse moeders, die geïnteresseerd zijn in joods onderwijs, zich realiseren dat het Koreaanse nieuws over Israël zeer bevooroordeeld is. Ze besloten pamfletten te maken en activiteiten te plannen op verschillende locaties. Hun betoging begon voor de Israëlische ambassade in Seoul en verplaatste zich naar verschillende plaatsen in de Gyeonggi Provincie.  Ze zijn van plan om wekelijks verder te gaan met hun activiteit bij de ambassade evenals in verschillende andere plaatsen. Bidt voor deze beweging, want er is een enorme tegenstand van de kant van de media evenals gemene aanvallen op Twitter en Facebook. Bidt dat er meer christenen in Korea voorbede gaan doen en een standpunt innemen voor Israël.


Terug naar de artikelen uit 2014