Terug naar de artikelen

logo

©1. augustus 2014 Revive Israel Ministries

Zijn aanwezige Hulp

door Asher Intrater

Een vers dat herhaaldelijk naar voren kwam, tijdens het gebed, de aanbidding en het onderwijs in een aantal gemeenten in Israël tijdens de oorlog, was:  

Psalm 46:2 - God is ons een en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in  benauwdheden.

God is overal en te allen tijde aanwezig; toch zijn er omstandigheden, waarin de aanwezigheid van God sterker en actiever is.  Het woord in Psalm 46 voor problemen of benauwdheden wordt in de Nieuw Testamentische profetieën over de eindtijd in verband gebracht met "verdrukking." In tijden van oorlog of verdrukking is Gods aanwezigheid op een speciale manier actief in ons midden.

De Israëli's zijn allemaal betrokken bij deze huidige oorlog. Sommigen zijn soldaten, anderen familie, anderen via de media, en anderen ter ondersteuning.  Hamas is een terroristische, jihadistische organisatie, die gebruik maakt van vrouwen en kinderen als menselijk schild. Hun doel is om Israël te vernietigen, en de internationale media wordt misleid vanwege al dat bloedvergieten om de terroristische doelen te gaan ondersteunen.  Israël heeft geen andere keuze dan te vechten.   

Dit veroorzaakt een diep werk in het hart van het volk van Israël, dat gedwongen wordt om op een plaats van moed en integriteit te gaan staan, terwijl het geconfronteerd wordt met het kwaad, geweld, leugens en haat.  Moge God ons gerechtigheid, getrouwheid en nederigheid geven (Micah 6:8) zodat we zullen zien, dat al deze slechte dingen ten goede zullen uitwerken (Romeinen 8:28)!  Er is een enorme overwinning op komst.


Israëls mededogen tijdens gevechten gedurende de Oorlog.

door Don Finto

(na een ontmoeting met officieren uit het Israëlische Leger)

Ons werden actuele beelden getoond  van de slimme bommen, die gebruikt werden om  wapenvoorraden  in Gaza te vernietigen.  Voor de bom tot ontploffing werd gebracht, nam  Israël  alle mogelijke voorzorgsmaatregelen, om er op toe te zien, dat onschuldige burgers en kinderen gespaard zouden blijven. 1) Ze lieten folders neerdalen, die bij allen er op aandrongen het gebied te verlaten, omdat het huis, waar wapens aanwezig waren, zou worden vernietigd; 2) Ze voerden telefoongesprekken en zonden tekstberichten uit om de burgers te waarschuwen; 3) Ze zonden “drones” uit om te zien of alle burgers in het gebied ontdekt waren;  4) Ze wierpen een klein explosief op de hoek van het dak om de mensen te waarschuwen; 5) Bij het vrijgeven van de bom werden, als burgers gezien werden, laser detectoren gebruikt om de bom naar een open veld om te leiden; 6) Ze zenden humanitaire hulp aan de burgers en 7) ze voorzien in een ziekenhuiskliniek om de gewonden te dienen.


Enige statististieken van de Oorlog

Het Israëlisch leger meldt dat ze  32 "offensieve" tunnels  (die ondergronds de grens oversteken van Gaza naar Israëlische nederzettingen) aan het licht heeft gebracht.  Er zijn echter meer dan 4000 andere soorten tunnels in Gaza, die door Hamas worden gebruikt. De meeste hebben hun openingen in privé huizen onder de vloerplanken.

Deze week bracht Hamas 30 inwoners van Gaza in het Shejaiya gebied ter dood zonder proces -- alleen maar omdat ze verdacht worden  met Israël samengewerkt te hebben.

Deze week vond de UNRWA voor de 3de keer wapens , die opgeslagen waren in één van de scholen die zij in Gaza sponsoren

179  militanten uit Gaza zijn gevangen genomen en  ondervraagd door de Israëlische geheime dienst Veel van wat nu bekend is over tunnel- en terroristische activiteiten is van hen afkomstig. Sinds de laatste confrontatie in Gaza (Pillar of Cloud = Wolkkolom), twee jaar geleden, heeft Hamas nog eens op  1257 plaatsen gebouwd, die door de IDF beschouwd worden als nieuwe militaire doelen. Sinds het begin van dit conflict, zijn nog eens  2423 plaatsen ontdekt. Tot op dit moment , rapporteert het IDF zijn er 1542 raketwerpers vernietigd en 143 productieplaatsen voor wapens.


Korte samenvatting van de reis van de Archers naar Engeland

Dank u wel aan iedereen die voor ons gebeden heeft. Onmiddellijk na de landing in Londen reden we door het centrum,  waar we een grote protestmars van duizenden mensen passeerden, die schreeuwden en borden omhoog hielden met slogans als: "Stop de Israëlische staatsterreur," "Beëindig de Israëlische Apartheid ," "Vrij Palestina..." We konden  de geest van haat en anti-semitisme voelen, die van de betogers  doorsijpelde. We voelden onmiddellijk dat de timing van onze reis door God was georkestreerd. Hij heeft ons gezonden om uit Zijn Woord te onderwijzen en om richting te geven aan het Lichaam, overeenstemmend met Zijn hart, Zijn beloften  en plan  voor Israël en de Arabische volken.
We spraken zeven keer en als u een boodschap wilt bekijken, klik HERE!


Terug naar de artikelen uit 2014