Terug naar de artikelen

logo

©4. juli 2014 Revive Israel Ministries

In Memoriam

Onze harten zijn verscheurd door de moord op drie tienerjongens, Ayal, Gilad en Naftali, door toedoen van terroristen van Hamas. Tijdens de afgelopen drie weken, waren zowel seculiere als religieuze  mensen verenigd in een gebedskreet via openbare lezingen van de Psalmen. Deze meditatie uit de Schrift is in hun geheugen geschreven, en is de Messiaanse hoop van ons volk.


Baruch Haba

door Asher Intrater

Er is een korte zin in Psalm 118:26 die zowel in de Joodse als christelijke wereld  van grote betekenis is geworden.    In het Hebreeuws is de zin: - ברוך הבא  baruch haba, "Gezegend is hij die komt…"

Yeshua en Zijn discipelen verwijzen tweemaal  naar "Baruch haba" : een keer bij Zijn intocht in Jeruzalem (Mattheüs 21:9), en een keer aan het einde van Zijn lange berisping van de religieuze leiders (Mattheüs 23:39).

Bij Yeshua's intocht in Jeruzalem reed Hij op een ezel als de vervulling van de profetie uit Zacharia 9:9. Zijn discipelen bekleedden de straten, terwijl Hij reed.  Deze verklaring was een uitnodiging die op dat moment niet vervuld werd-- voor Hem om Zijn plaats als Koning- Messias in Jeruzalem in te nemen.

Mattheüs 21:9
De menigte ging voor Hem uit en volgde Hem, terwijl ze riep: "Hosanna voor de zoon van David!  Gezegend is Hij die komt in de naam van YHVH."

Het tweede gebruik van "Baruch Haba" was tijdens Yeshua's profetie over de komende vernietiging van Jeruzalem en haar toekomstige wederopbouw.  Hier berispte Yeshua de Farizeeën dat ze Hem verwierpen, en ook beloofde Hij dat Hij zou terugkeren, wanneer de mensen uitriepen:  "Baruch Haba”.

 Mattheüs 23:37-39
O Jeruzalem,  …Uw huis wordt aan u overgelaten;  …U zal Mij van nu aan niet meer zien, totdat u zegt:  “ Gezegend is Hij die komt in de naam van YHVH.”

Onder moderne Joden werd deze zin beroemd in de jaren 1990, doordat de Lubavitcher Hassidim  verkondigden dat hun rabbi, Menachem Schneerson, de Messias was. Hij overleed in juni 1994 (vorige maand 20 jaar geleden). Zijn volgelingen gaan door met  Jeruzalem en Israël te vullen met posters met zijn foto en de titel: “Gezegend is hij die komt, koning Messias”.

Zij interpreteren Psalm 118 als verwijzend naar de Messias, net zoals het uit de evangeliën  begrepen wordt (behalve natuurlijk dat zij hun "kandidaat" als Messias inschakelen).

Religieuze Joden lezen Psalmen tijdens de Bijbelse Heilige dagen.  Psalmen worden in Israël ook hardop gelezen in tijden van crisis en van speciale behoeften.  Dus kan men zich bij het in het openbaar lezen van  Psalm 118 – al lezend -  gemakkelijk een toekomstige nationale crisis voorstellen.

In de versie van Mattheüs verwijst Yeshua naar een ander vers in Psalm 118 tijdens Zijn entree in Jeruzalem - "De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, is tot een hoeksteen geworden.” Mattheüs 21:42.   Psalm 118 eist, dat wie ook als Messias verwelkomd wordt in Jeruzalem, eerst als een "steen verworpen zou moeten worden " door de "bouwers" (de religieuze en politieke leiders). -Eerst verworpen- vervolgens verwelkomd.

Yeshua's intocht in Jeruzalem was slechts een gedeeltelijke vervulling. Er zal  een andere dag komen, waarop Hij Jeruzalem opnieuw zal binnen gaan. Dit zal blijkbaar gebeuren  ten tijde van een nationale crisis op een Bijbelse heilige dag met een openbare lezing van de Psalmen, waarbij men het uitschreeuwt "Baruch Haba."   


Netanel House Update

door Rachel & Gilad Netanel

Onlangs nodigden we wat vrienden uit voor een Shabbat diner. Een van hen (H., een muzieklerares) nodigde ons uit naar een muziekfestival te komen, dat ze op haar school zou geven. We genoten van het festival en ontmoetten er haar ouders. Kort na dit bezoek nodigden wij hen opnieuw uit tijdens Shavuot.

De vader vroeg ons: "Hoe bidden Messiaanse gelovigen en wat doen ze?"  Ik heb uitgelegd dat we Joden zijn die naar de wortels van het jodendom in de Tenach (Hebreeuwse Bijbel) terugkeren.  'Hoe zit het dan met de mitzvot (geboden) en de Shabbat?' Ik zei dat we de geboden volgens de Tenach houden, zoals beschreven is door de profeet Jeremia (31:31, 33): "Ik zal een nieuw verbond sluiten met het volk van Israël en met het volk van Juda... en ik zal mijn Torah in hun hart schrijven."

De broeder (die formeel betrokken was bij een orthodoxe Yeshiva) vroeg:  “Hoe komt u tot de conclusie dat Yeshua de Messias is?"  Op dit punt begon hij ons gesprek tot zich te laten doorwerken, toen ik hem wees op de profetieën uit de Bijbel.  Ons gesprek werd gedurende drie uur voortgezet.  Ga a.u.b door met bidden voor ons als we het evangelie met onze Israëlische vriend delen.


Aanvallen van Homo’s-Lesbiennes op Yad Hashmonah

door Ayellet Ronen, uitvoerend secretaris

Twee jaar geleden kreeg onze kibboets een tegenslag na door lesbiennes aangeklaagd te zijn, omdat het hen niet toegestaan werd om een "huwelijk" op ons eigendom te houden. Onlangs werd ons beroep verworpen, en sindsdien is een ongekende nieuwe golf van aanvallen tegen ons losgebarsten via e-mail, internet, Ynet, Mako en sociale netwerken
Andere homo-lesbiennes eisen om hier evenementen te houden, die in feite ons kunnen dwingen om onze faciliteiten te sluiten en het personeel te ontslaan.

We hebben een gevoel dat God ons zou kunnen oproepen om onze faciliteiten meer duidelijk te definiëren als een religieuze organisatie, die de legale status met betrekking tot evenementen van  homo’s-lesbiennes zou veranderen. We zijn in het verleden terughoudend geweest om dit te doen, omdat we ervan genieten om open te staan voor het bredere publiek en vrij te zijn van de noodzaak om fondsen te werven als een non-profitorganisatie.
Een interessante notitie aan de zijlijn is dat we zijn benaderd door de orthodoxe Joodse religieuze organisaties, die hoewel zij tegen ons zijn vanwege ons geloof in Yeshua, ons willen steunen tegen de aanvallen van de homo-lesbiennes. Een rabbi vertelde me: "Zij  vallen jullie nu aan, maar we weten dat wij daarna aan de beurt zullen zijn; dus we willen achter jullie staan."


Over Radicale Moslims

In deze korte video antwoordt Brigitte Gabriel op een vraag van een moslim collega-student betreffende "gematigde moslims."  Brigitte antwoordt dat terwijl 80% van moslims niet radicaal zijn, de resterende 20% van radicale moslims meer dan genoeg is om te doden en een bloedbad aan te richten. De vreedzame meerderheid is irrelevant! Om dit  in het Engels te bekijken, klik hier!


Terug naar de artikelen uit 2014