Terug naar de artikelen

logo

©16. mei 2014 Revive Israel Ministries

Het evangelie van het Koninkrijk

door Asher Intrater

Wanneer we aan het evangelie denken, de evangeliën, dan  denken we normaliter aan persoonlijke redding. Dit is het beginpunt van het Koninkrijk van God voor alle menselijke wezens.  Maar het evangelie wordt ook aangeduid als het “evangelie van het Koninkrijk”. Mattheüs 9:35 – "prekend over het evangelie van het koninkrijk"

Mattheüs 13:19 – "het woord van het koninkrijk"
Mattheüs 24:14 – "dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepreekt worden tot een getuigenis voor alle volken en daarna zal het einde gekomen zijn."

Redding gaat door tot aan zijn volheid. Het Koninkrijk is als een klein mosterd- zaadje dat uiteindelijk de aarde vult (Mattheüs 13:31-32). Redding is het planten van het zaad; het Koninkrijk is het proces ervan, waardoor de aarde vervuld wordt (Marcus 4:26-29). Als alle elementen van een boom werkelijk binnen in het zaad aanwezig zijn, dan is het Koninkrijk al binnen in ons gekomen. Als het zaad in fasen groeit om tot een boom worden, dan zal het Koninkrijk groeien tot aan zijn vervulling bij de Wederkomst van Yeshua. 
 Laten we het "volle" evangelie in 7 stadia definiëren:

  1. Redding – vergeving van zonden en eeuwig leven door bekering en geloof in de kruisiging en de opstanding van Yeshua.
  2. Doop in de Heilige Geest– vervuld met de kracht en de aanwezigheid van God, wat vruchten produceert in het  karakter en door gaven van de Heilige Geest in het leven van de gelovige.
  3. Geheiligd Leven – levend als een toegewijde discipel van Yeshua, inclusief gehoorzaamheid aan de Schriften en de waarden van integriteit en loyaliteit.
  4. Sociale Rechtvaardigheid – verandering van de wereld en de maatschappij om ons heen ten goede door de invloed van goddelijke waarden en geestelijke kracht.
  5.  Kerk en Israël – het werken aan de historische vervulling, de restauratie en de eenheid zowel van de kerk als van Israël, wat zal leiden naar de komst van Yeshua.
  6. De Tweede Komst – de voorbereiding van het volk van God dat ze in de eindtijd staat, door te verklaren dat Yeshua binnenkort in heerlijkheid en met oordeel zal komen
  7. Het Duizendjarig Koninkrijk – het koninkrijk van de Messias zal op aarde gevestigd worden, met vrede onder de volkeren en Yeshua zal vanuit Jeruzalem regeren.

Dit begrijpen van het evangelie als een presentatie van alle dimensies van het Koninkrijk van God, beginnend met de bekering en de verlossing, maar die eindigt met het heersen en regeren van Yeshua op deze planeet, zal meer en meer van betekenis worden, naar mate we de terugkeer van Yeshua zien naderen.


Oorlog over Nigeria

Nigeria is het grootste land in Afrika, met een bevolking van 178,000,000(!).  Het noordelijk deel van het land  is vooral Moslim, terwijl in het zuiden  Christenen wonen, of mensen met een ander geloof. Boko Haram is een aan Al Qaeda verwante jihadistische organisatie in Nigeria, die verantwoordelijk is voor een geschatte 10.000 moorden in de afgelopen tien jaar. Op 14 april ontvoerden ze een groep van christelijke vrouwelijke middelbare school studenten (er wordt gemeld dat er 54 ontsnapt zijn, terwijl een andere groep van 275 nog steeds gevangen gehouden wordt), onder bedreigingen van gedwongen bekering tot de Islam, of om hen als seks-slaven te verkopen.

Westelijke media werden zich onlangs bewust van deze gruwelijke terroristische daad en toonden medeleven voor de slachtoffers, zelfs via vrouwen van leiders, zoals Michelle Obama en Hilary Clinton. Echter voor een groot deel wordt deze gebeurtenis verkeerd gepresenteerd. Dit is niet een strafbaar feit, gepleegd door "misdadigers". Dit is een geplande terroristische campagne door moslim-fanatici, ingegeven door een jihadistische religieuze ideologie, met het uitdrukkelijke doel zowel het Christendom te vernietigen, en het westers onderwijs en de rechten van de vrouw; als ook Nigeria te veroveren, ongelovigen te doden en de sharia-wetgeving op te leggen.

Het zo schrijnende in deze tragedie is de "krijsende stilte" van de hele islamitische wereld; hun gebrek aan veroordeling (die doet denken aan het gebrek aan respons op de aanval van 9-11 op de Twin Towers) kan alleen worden uitgelegd als stilzwijgende ondersteuning.
In 1993 werden de diplomatieke betrekkingen tussen Israël en Nigeria hersteld, met inbegrip van samenwerking op het gebied van veiligheid. Sommige rapporten melden dat Israël een speciale anti-terreur eenheid heeft gezonden om op verzoek van de Nigeriaanse regering te helpen.

Laten wij bidden dat deze jihadistische sekte volledig wordt verwoest en dat de schuldigen berecht worden, dat de islamitische en niet-islamitische wereld wakker worden voor de gevaren van de radicale Islam, dat de Nigeriaanse meisjes veilig zullen terugkeren, en laten wij bidden voor vrijheid en veiligheid in Nigeria

  
  Profetische verzen komen tot leven

Deze week deelde de aanbiddings-leider Evan Levine met de Ahavat Yeshua gemeente in Jerusalem een nieuw lied, dat  hij had gecomponeerd uit de woorden van Jesaja 53. Terwijl de gemeente dit loflied aan het zingen was, bracht Elhanan Ben Avraham, een gerenommeerde Messiaanse artiest,  een nieuw schilderij tot stand,  dat hij in dezelfde week gecomponeerd had, en dat ook op de woorden van Jesaja 53 gebaseerd is. (zie de foto)  Dit was meer dan een toeval. Daar het Messiaanse overblijfsel van Israël groeit, worden Messiaanse profetieën in ons persoonlijk leven, in het leven van de gemeente, in de aanbidding, de kunst, en in elk gebied van het leven wordt vernieuwd. 

De oude teksten komen tot leven. Bent u ook geïnteresseerd in de aankoop van een van deze unieke schilderijen ($20 USD + verzendkosten), neem dan contact op met Elhanan op deze e-mail: [email protected][email protected]


Christy uit Bethlehem

Christy is een Palestijnse Christin uit Bethlehem die bij het lezen van de Bijbel tot de conclusie kwam dat het land Israël door het verbond  aan het Joodse volk was beloofd en dat christenen in Israël onder Joodse wet beter af waren dan in het door Moslims gedomineerd Palestina of de Gaza. Ze heeft het Palestijnse kabinetslid Saib Erekat geïnterviewd, die op de universiteitscampussen les gaf en ze heeft haar getuigenis in de sociale media gedeeld. Als gevolg van doodsbedreigingen is zij het land ontvlucht.

Bid om bescherming van vervolging voor haar en haar familie en voor de wijdverbreide gunstige gezindheid voor haar onderwijs en het delen van haar getuigenis in de media. Om te luisteren naar haar getuigenis: klik.


Uitnodiging voor de Video op Shavuot

Afgelopen maand hebben we u gevraagd om uw familie, vrienden en gemeenten samen te brengen en zich met ons te verenigen in onze vierde jaarlijkse gebedsdienst gedurende de hele nacht op Shavuot (Pinksteren) 12 uur lang, beginnend op de avond van 3 juni, 2014 (Israëlische tijd) zullen we aanbidden, voorbeden doen en in een verse uitstorting van de Heilige Geest geloven. Deze tijd zal “live” worden uitgezonden via “live web-stream”. U wil het niet missen! Kijk hier om aan meer details te komen.


Terug naar de artikelen uit 2014