Terug naar de artikelen

logo

©9. mei 2014 Revive Israel Ministries

De vraag naar het “Land Israël”

Door Asher Intrater

Er is een groot geschil in het Lichaam van Christus over de plaats van het Joodse volk en het land Israël. Hoewel, het onderwerp gaat in wezen niet zozeer over politieke of raciale identiteit maar over de aard van het Koninkrijk van God.

 1. Verlossing van de planeet aarde
 2. Is het uiteindelijke doel van God voor de mensheid deze planeet te verlaten en voor altijd te wonen in een niet- opgestaan lichaam in de lucht (“hemel”)? Of is het alle dingen herstellen (Handelingen 3:21), de doden opwekken in een nieuw lichaam dat zowel in de hemel als op de aarde kan wonen (1 Korinthe 15, Johannes 20, Lukas 24) en hemel en aarde verenigen (Efeze 1:10)? Als we het eens zijn met het laatste standpunt van “herstel”, dan is er een belangrijk doel voor de vernieuwde, geschapen aarde (Romeinen 8:21). Er moet een manier zijn voor een “verbonds aanspraak” van weer in bezit nemen en herstel om te redden wat verloren gegaan was bij de val van Adam.

  Het verbond met Abraham is het middel waardoor God het legale eigendomsrecht van de hele planeet weer op kan eisen. Het verbond met Abraham is niet alleen om het land Kanaän weer in bezit te nemen ter wille van de stam van één man; maar het begin van het weer in bezit nemen van de hele planeet. (Romeinen 4:13) Als je dus niet gelooft in het bezit van het land Israël van Abraham, dan kun je onmogelijk geloven in een volledig weer bezitten van de hele planeet aarde. Als er geen voortdurende geldigheid is in het verbond met het land Israël, dan ben je het gewoon eens met het voortdurend overgeven van de planeet aarde aan de heerschappij van Satan.

 3. Letterlijke Tweede Komst
 4. Is de tweede komst van Yeshua echt fysiek en gaat het letterlijk gebeuren? Komt Hij helemaal naar beneden zodat Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg? (Zacharia 14:4) Als Hij komt naar de Olijfberg, dan is dat met een bedoeling voor het land Israël. Als Hij komt, moeten hier joodse mensen wonen die in Hem geloven en Hem zullen verwelkomen met het uitroepen van “Baruch Haba B’shem Adonai.” (Mattheüs 23:39)
  Er moet dus zijn:

   1. Het verbond van het bezit van het land Israël
   2. Hereniging van Joodse mensen in het land
   3. Opwekking van geloof onder Joodse mensen in Israël
   4. Verwelkomen van Yeshua als Hij terugkomt.

  Als er geen land is, dan is er ook geen letterlijke terugkeer van Yeshua, omdat er geen verbondsplaats is waar Hij naar kan terugkeren.

 5. Duizendjarig Messiaans Koninkrijk
 6. Zal er een echt duizendjarig koninkrijk op aarde zijn, waar Yeshua regeert vanuit Jeruzalem? Als dat zo is, dan moet er een voortdurend verbondsdoel zijn en aanspraak op Jeruzalem en Israël. Als er geen Israël verbond was, dan zou er geen koninkrijk op aarde zijn met Jeruzalem als centrum. En als het niet zo zou zijn, waarom houden we dan niet helemaal op met bidden “Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede zowel op de aarde als in de hemel” (Mattheüs 6:10).

  Als er dus geen continu verbond is met Israël, dan zou de planeet aarde geen doel hebben, geen letterlijke tweede komst en geen duizendjarig koninkrijk. Dit zijn de essentiële problemen achter het geschil om het Land Israël. De verbondsbeloften voor het land Israël en het Joodse volk zijn Gods bijbels middel om de aarde weer te bezitten, Yeshua uit te nodigen weer op aarde te komen en het duizendjarig koninkrijk te brengen.

Geestelijke oorlogvoering

Nog een laatste gedachte: waarom zouden christenen in verwarring zijn over dit onderwerp? Het lijkt erop dat de Islamitische Jihad, de Verenigde Staten en de links radicalen niet verward zijn. Zij doen alles om Israël en de Messiaanse overblijfsels hier een halt toe te roepen. Wat voor hen duidelijk is in het negatieve, zou voor ons duidelijk moeten zijn in het positieve.


Uitnodiging voor de Shavuot Video

We vragen jullie volgende maand familie, vrienden en je gemeente bijeen te brengen en met ons mee te doen met de vierde jaarlijkse gebedsbijeenkomst met Shavuot (Pinksteren). Twaalf uur lang, te beginnen op de vooravond van 3 juni, 2014,  (Israël tijd)  gaan we aanbidden, voorbede doen en geloven voor een verse uitstorting van de Heilige Geest. Deze keer zullen we het live uitzenden via web-stream en je zult het niet willen missen. Kijk hier voor nadere details.

Om de uitnodiging te bekijken in het Engels klik HIER!


Verslag reis naar Denemarken

Door Cody & Liat Archer

Dankjewel, dat jullie voor ons hebt gebeden toen we vorig weekend door Denemarken reisden en daar mochten dienen. We ervoeren veel geestelijke strijd voor we vertrokken en hadden een paar slapeloze nachten omdat onze dochter tandjes kreeg, maar we voelden Gods genade over ons. De tijd waarin we spraken op de Nationale Aglow conferentie, was een heel goede. We spraken over Handelingen 1 en 3 over het herstel van het koninkrijk in Israël en het herstel van alle dingen. Aan het eind van een preek werd bij een vrouw de knieschijf spontaan genezen, nadat ik een woord van kennis hierover had gekregen. De laatste avond spraken we beiden over de noodzaak van goddelijke vaders en moeders om de volgende generatie toe te rusten en vrij te zetten.


Memorial- en Independence Day

De meeste landen in de wereld hebben een Gedenkdag en een Onafhankelijkheidsdag. Toch is in Israël het percentage slachtoffers dat wordt herdacht aanzienlijk hoger en de gebeurtenissen rond Onafhankelijkheidsdag meer dramatisch. In Israël worden beide gevierd, met de rouw op Memorial Day vlak voor de vieringen van Independence Day. Er is een opvallende parallel met de dood en opstanding van Yeshua.

Bij de plechtigheden op Memorial Day op de Tempelberg citeerden President Peres en andere leiders teksten uit de Heilige Schrift, met name uit Ezechiël 37. Zij zien in de oprichting van de staat Israël een bevestiging van de profetie die de opstanding van de doden bevestigt. Opperbevelhebber van het leger Benjamin Gants citeerde Jeremia 31, en zei dat wij ons kunnen identificeren met het gebed van Rachal die weende over haar kinderen. Hij zinspeelde zelfs op de hoop dat deze zelfde kinderen op een dag terug zouden keren naar hun gebied in de opstanding der doden. (Jeremia 31:16-17)


Terug naar de artikelen uit 2014