Terug naar de artikelen

logo

©11. april 2014 Revive Israel Ministries

De ziel van Yeshua

Door Asher Intrater

In Jesaja 53 staan drie verwijzingen naar de “ziel” van de Lijdende Knecht.  (De poëzie van dit hoofdstuk is net zo mooi als de inhoud diep is):

Vers 10 – “Als Zijn ziel zal Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben,”

Yeshua maakte Zijn ziel tot een schuldoffer. Wij zijn schuldig voor God, wij beschuldigen elkaar en we rechtvaardigen onszelf. Het is alsof twee mensen een geschil hebben en Yeshua stapt tussenbeide en neemt de schuld van beide kanten op Zich – en geeft hun hierdoor de mogelijkheid te vergeven en verzoend te worden.

Vers 11 – “Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien….”

Yeshua heeft gezwoegd en heel veel geleden voor de redding van de mensheid. Dit was zwaar en uitputtend werk. Hij sliep niet meer, bad, diende, predikte en genas. Het kostte heel veel inspanning van Zijn ziel, die vaak nutteloos leek. Toch is de belofte van deze profetie dat alle pogingen niet tevergeefs waren. Hij zal resultaten zien van Zijn zware arbeid, die voor het oog niet zichtbaar waren.

Vers 12 – "omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood”

Yeshua stortte Zijn ziel uit in de dood. De woorden zijn dezelfde als de woorden in de Thora, die rechtvaardigheid vereist “oog om oog en ziel om ziel” (Exodus 23:22, bij ons anders vertaald.) Het is niet Zijn bloed, waarin verzoening is, maar Zijn ziel in het bloed. (Leviticus 17:11) Hij hield zo veel van ons , dat Hij zover ging dat Hij Zijn leven en Zijn ziel gaf. (Johannes 13:1; 15:13).

Soms zijn we ons niet ten volle bewust van de realiteit van de ziel van Yeshua. Hij had gedachten, gevoelens, verlangens, verwachtingen; Hij ervoer al de stress en verleidingen van de mens (Mattheüs 26:37-39; Lukas 4:2; Johannes 11:33-38; 12:27). Hij gaf alles van Zijn ziel om onze ziel te winnen. Laten wij op onze beurt onze ziel toewijden om Hem te dienen.


Kunnen we vergeven?

Door Ariel Blumenthal

God vergeeft niet alleen, maar Zijn belofte van volledige verzoening houdt het verbazingwekkende feit in: in Yeshua, VERGEET God, in het Nieuwe Verbond, onze zonden totaal!

 “…Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonden niet meer denken.” (Jeremia 31:34)

Daarom kan de apostel Paulus ook spreken over gelovigen als “een nieuwe schepping”, (2 Korinthe 5:17) omdat de Schepper met ons te maken heeft als met een nieuwe mens, zonder bagage van zonde.

Onlangs schreven we over het 70 year window in de Bijbelse tijd, dat we naderen sinds het eind van de tweede wereldoorlog (1945-2015). De wonden uit de oorlogstijd en de herinnering hebben nog steeds invloed op de relatie tussen landen – vooral tussen Israël en Duitsland en Japan en de landen in Oost Azië. Maar we naderen een tijd waarin de Heer wenst dat wij “vergeven en vergeten”, waardoor we de landen en volken in staat stellen vooruit te gaan in de toekomst op grond van de “nieuwe schepping” en niet op grond van het verleden.

Hoe lang nog?

Elk jaar, op Holocaust Memorial Day in Israël (28 april dit jaar), proclameert ons volk: “Nooit vergeven, nooit vergeten!!” In het moderne China is haat en onvergevingsgezindheid jegens de Japanners een fundament van het opvoedingssysteem en nationaal gevoel van identiteit. Als Joden en Chinezen van het Nieuwe Verbond zouden we de moed moeten hebben op te staan en het evangelie van vergeving te proclameren zelf op nationaal niveau. Hoelang zijn we van plan op deze manier te blijven gedenken?

Na ongeveer 70 jaar in Zijn economie van genade en oordeel, geloof ik dat de zonde van onvergevingsgezindheid aan de kant van het slachtofferland een grotere zonde wordt dan die welke hun aangedaan is door het aanvallende land. Kunnen wij, Joden en Chinezen vergeven en de zonden van Duitsland en Japan ver van ons doen, “zover het oosten is van het westen”? (Psalm 103:12) En hierdoor de bestemming van de landen van de wereld veranderen – zowel van het oosten als het westen??


Uiteenvallen van fundamentele waarden  

Door Roni Rejuwan

De inwoners van Israël zijn onlangs blootgesteld aan een steeds toenemende instorting van morele en geestelijke waarden op alle fronten. De doorsnee inwoner is nogal in verwarring en ontzet door deze gebeurtenissen. Vier speciale  gebieden zijn opvallend:

  1. Corruptie in de regering – Deze week werd oud minister President Ehud Olmert schuldig bevonden aan omkoperij en corruptie. Diverse andere prominente regeringsleiders en zakenlieden werden eveneens schuldig bevonden. Wat zegt dit over onze samenleving, als een minister president veroordeeld wordt?
  2. Seksuele zonde – Er zijn schokkende rapporten van groepsverkrachtingen en sollicitaties naar prostitutie van jonge meisjes, zelfs tussen de leeftijd van 12 tot 15 jaar. Het geweten van de samenleving wordt verdraaid door dergelijke perversie, pornografie en prostitutie
  3. Islamitisch geweld – Onbegrijpelijk geweld in vele omringende moslimlanden blijft niet te stoppen. Christenen in Syrië zijn afgeslacht door moslims; en Sjiieten en Suni moslims maken elkaar af bij duizenden. Massa demonstraties in Gaza blijven roepen om de vernietiging van Israël.
  4. Religieuze schijnheiligheid – Honderdduizenden Ultraorthodoxe Joden (Haredim) gaan door met protesteren tegen de regering van Israël, en weigeren te dienen in het leger of mee te delen in de basis civiele en economische zorg die de rest van de burgers onder ogen moeten zien. Het feit dat zij pretenderen God te vertegenwoordigen veroorzaakt golven van verwarring wat betreft de basis principes van het geloof.

Bidt met ons mee dat deze moeilijke omstandigheden de mensen in het Midden Oosten – Joden en Arabieren, religieus of seculier – laten roepen om nieuwe antwoorden, echt geloof en echte waarden. Er vindt een geestelijke en morele opschudding plaats. Laten we geloven dat het gevolg ervan redding zal zijn.


Wet & genade

In deze boodschap spreekt Asher over herstel van de oorspronkelijke bedoeling van de Wet, de Profeten en het Nieuwe Verbond ….. Om hem te zien in het Engels klik hier.


Terug naar de artikelen uit 2014