Terug naar de artikelen

logo

©28. februari 2014 Revive Israel Ministries

Esther –  een gelijkenis voor de Kerk in de Eindtijd

In deze video deelt Asher iets over het feit dat het voor ons nodig is om bij elkaar te komen, zoals in de tijd van Esther: om te bidden voor een grote doorbraak van redding; en dat wat de duivel en de machten van deze wereld ten kwade willen – God ten goede zal keren en een grote overwinning geven.

Om te kijken.


"Nasi" - Verheven

Door Asher Intrater

Het werkwoord “nisa”  – ???? - in het Hebreeuws betekent "verheven". Er is een prachtige reeks teksten in Jesaja met dit woord. In Jesaja 3:11-17 wordt alles dat verheven is dat niet de Heer verheerlijkt, naar beneden gehaald. In Jesaja 6:1-3 gaat het over een verheerlijkte Koning, verheven en zittend op de troon van God, aanbeden door engelen, die roepen "heilig, heilig, heilig." In Jesaja 52:13 - 53:12 is de Knecht van de Heer hoog en verheven midden in het lijden en de pijn.

Is de Heer verheven en verheerlijkt of is Hij verheven en lijdend? Het antwoord is natuurlijk beide. In Jesaja 57:15 worden de twee beelden verduidelijkt als de Heer zowel verheven is, maar ook woont bij de verbrijzelde en nederige van geest.

Het idee van de koning-knecht, die verheven is, wordt uiteengezet in het Nieuwe Testament. Johannes verwijst naar Yeshua aan het kruis als “verheven” om alle mensen te redden (Johannes 3:14; 8:28; 12:32-34). Yeshua wordt beschreven als verheven naar de hemel in de hemelvaart in Handelingen 2:23, en gezeten boven alle autoriteiten in Efeze 1:22 en 4:10. In Hebreeën 7:26 wordt de Messias als onze geestelijke hogepriester verheven boven de hemelen, heilig en afgescheiden van de zonde.

Als de klinkers in “nisa” omgewisseld worden tot “nasi” - ???? - dan verandert het werkwoord tot een zelfstandig naamwoord, in de betekenis van “degene die verheven is.” In modern Hebreeuws betekent nasi “president”, zoals Shimon Peres of Barak Obama. In de middeleeuwse geschiedenis was de Nasi het hoofd van de Joodse gemeenschap in ballingschap of het hoofd van het religieus hof. Juda, de Nasi, de Prins, gaf de eerste Mishnah uit (het eerste deel van de Talmoed).

Aan het eind van het boek Ezechiël staat een uitgebreide profetische beschrijving van het duizendjarig messiaanse koninkrijk op aarde. De centrale figuur door deze hoofdstukken heen is een mysterieuze Koning. Hij wordt vaak “De Prins” genoemd. Maar in het Hebreeuws is het woord in al deze hoofdstukken geen “prins” maar “Nasi”.

Het is mogelijk dat Ezechiël verwees naar de profetieën in Jesaja.  De verheerlijkte en heilige Koning, die verheven is in Jesaja 6, is dezelfde als de verheven lijdende dienstknecht uit Jesaja 53, die dezelfde Messiaanse Koning, “Nasi” uit het koninkrijk van Ezechiël is. Yeshua is de Nasi, de lijdende knecht en verheerlijkte koning. Hij is “Degene die Verheven is”. Als wij Hem verhogen, zal Hij allen naar Zich toetrekken. (Johannes 12:32)


Franciscus en Kenneth

Paus Franciscus stuurde een video-groet van 7 minuten naar de Kenneth Copeland conferentie. Franciscus sprak over liefde als de taal van het hart en over onze eenheid onder de heerschappij van Yeshua. Hij zei dat hij uitzag naar een nieuwe periode van verzoening. Je kon de vreugde en de hoop zien op zijn gezicht toen hij zei: “Het geeft me vreugde te zien dat jullie bij elkaar gekomen zijn om Jezus Christus te aanbidden, de enige Heer. En de Vader te bidden en de Heilige Geest te ontvangen. Dit geeft me vreugde, omdat we kunnen zien dat God aan het werk is over de hele wereld.”

Om de videoclip te zien, klik.


Visie ontvangen voor de redding van Moslims

Interview met Youval Yanay

Cody: Youval, hoe lang werk je al met Asher en Revive Israël en hoe zou je je baan kunnen beschrijven?

Youval: Ik ben al meer dan 11 jaar bij Revive Israël en momenteel ben ik de General Manager.

C: Onlangs nam je deel aan een driedaagse overleg/conferentie in een Europees land. Met wie ging jij er heen en wie waren daar aanwezig?

Y: Ik vergezelde een groep van 13 Arabisch sprekende kerkleiders uit Israël en de West Bank. Er namen zo’n 200 mensen deel en ik zou ze kunnen rangschikken als:

  1. Gelovigen met een moslim achtergrond
  2. Werkers uit buitenland, die moslims proberen te bereiken
  3. Zendings instanties, die op zoek zijn om evangeliserend werk onder de moslims in de regio te sponsoren.

C: Wat was het doel van deze bijeenkomst?

Y: We namen tijd om samen te bidden om bewogenheid te krijgen voor de redding van moslims in Israël en de West Bank. Nu kijken we uit naar manieren om samen verder te werken.

C: Wat waren de statistieken die je hoorde over het aantal Arabisch sprekende gelovigen in Israël en de West Bank in deze tijd?

Y: Momenteel zijn er 5 miljoen Arabieren in Israël en de West Bank. 170.000 van hen zijn Arabisch sprekende christenen. 5.000 van hen zijn wedergeboren en proberen actief   het Koninkrijk van God naderbij te brengen; 300 van hen hebben een moslim achtergrond.

C: Kun je een paar hoogtepunten noemen?

Y: Onze tijd van fellowship, samen eten, samen lachen, waren de hoogtepunten. Voor het eerst werd mij gevraagd een dagopening te doen, waar ik sprak over Gods verbond.
Mij werd gevraagd de deelnemers te zegenen met de zegen van Aäron in het Hebreeuws. Terwijl ik zong was de tegenwoordigheid van God zo sterk in de zaal.

C: Als Messiaans leider uit Israël ben je de afgelopen 4 jaar betrokken bij dit Overleg; waarom geef je het zoveel prioriteit in je agenda?

Y: Deel uitmaken van zo’n groep is een grote eer, omdat die het grotere lichaam van de Arabische gelovigen vertegenwoordigt in de conflictzone. Ik heb zo veel van hen geleerd en het was een genoegen een persoonlijke relatie met hen op te bouwen. Dit zijn kostbare dienstknechten van Yeshua, die in moeilijke omstandigheden werken, de hoop en de vreugde van de Heer hebben en trouw volharden. Ik geloof dat de samenwerking van Israëlisch Joodse gelovigen en Arabische gelovigen een van de belangrijkste sleutels is voor de redding van de moslim bevolking.

Bid voor de voortgaande samenwerking die we hebben met onze Arabische broeders en zusters en voor meer openbaring van Gods hart voor de moslims.


Terug naar de artikelen uit 2014