Terug naar de artikelen

logo

©14. februari 2014 Revive Israel Ministries

Antichrist – Zou het weer kunnen gebeuren?

(Deel Three) –Door Asher Intrater

De samenstelling in het Grieks "anti-Christos" is de Nieuw Testamentische term voor iemand die òf “de tegenstander” van Christus (de Messias) is, òf degene die “zijn plaats inneemt”.  In het moderne Hebreeuwse Nieuwe Testament hebben de vertalers gekozen voor het woord Tsorer, gebaseerd op Esther 3:10, waarin Haman beschreven wordt als een "vijand" of "lastpost" voor de Joden. Tsorer komt ook van dezelfde wortel als “verdrukking”, dat de verdrukking beschrijft in de eindtijd (Jeremia 30:7, Daniël 12:1). Haman is het prototype van de Antichrist, die ook grote problemen zal veroorzaken voor de Joden in de tijd van de Grote Verdrukking (Mattheüs 24:21; Openbaring 7:14).

Mordechai weigerde te knielen voor Haman. Haman werd woedend. Toen hij besefte dat Mordechai een Jood was, wilde hij niet alleen hem doden, maar ook zijn hele volk. Dit is een centrale rol van een Antichrist type – eenvoudig gezegd: dood alle Joden! Esther 3:6 –Haman zocht alle Joden te doden. Dit aspect van de genocide is hetzelfde als bij de Farao, Herodes en Hitler. Het zal een duidelijk identificerend stempel zijn van de Antichrist van de eindtijd.

"Kan het weer gebeuren?" - Zeker. Als het gebeurde in Iran (het voormalige Perzi�), dan kan het zomaar vandaag weer gebeuren. Een paar jaar geleden was ik in Jordani� voor een conferentie met Arabische Christenen en Messiaanse Joden. Een van de Arabische voorgangers zei tegen me: "Weet je wel dat we gedood zouden kunnen worden voor het komen naar deze conferentie?" Ik antwoordde: "Is dat omdat jij Christen bent in een moslimland? Waarop hij zei: "Nee, we zouden gedood kunnen worden omdat we jou hier hebben, omdat jij een Jood bent."

Het plan van Haman was “…dat men zou verdelgen, doden en uitroeien alle Joden.”Esther 3:13. Dit geeft helder inzicht in de woorden van Yeshua dat Satan komt " ..om te stelen, te slachten en (alle Joden) te verdelgen." Johannes 10:10. Deze aanval is niet alleen geestelijk in de gedachten van mensen, maar ook historisch in de pogingen tot genocide van het Joodse volk.

Als de naties van de wereld zich verenigen om te proberen Israël te vernietigen, dan zal de Christelijke gemeenschap wereldwijd moeten beslissen aan welke kant ze staat. Laten wij allemaal onze plaats innemen als Mordechais en Esthers van deze tijd en voorbede doen tegen de plannen van Satan en de Antichrist om Israël te vernietigen, evenals het Joodse volk en de Christenen.


Esther Vasten

Geheugensteuntje: Doe met ons mee, met de “Ta’anit Ester” (Esther vasten), op donderdag 13 maart. We zullen het 12 uur continu uitzenden (6.00 AM tot 6.00 PM Israël tijd) op live stream.
Deze tijd zal onder leiding staan van diverse plaatselijke leiders van vele gemeenten en bedieningen in Israël. Dit is een belangrijke tijd voor het Lichaam van de Messias wereldwijd om te vasten en bidden in één lijn met Esther, haar dienaressen en alle Joden in Susan, waarbij we God vragen om redding te brengen aan het Joodse volk. (Esther 4:13-17). Verder zijn we gefocust op de eenheid in het Lichaam, de moslimlanden, opwekking in de naties…. Gebedsonderwerpen, schema’s en links zullen in de komende weken toegezonden worden.


Mannen brunch

Door Eddie Santoro

In de Gemeente Ahavat Yeshua is een van onze primaire doelstellingen het verdiepen van de persoonlijke relatie tussen de leden van het Lichaam. Verleden week vrijdagmorgen kwamen 16 mannen bijeen voor een tijd van geweldige aanbidding, heerlijk eten, gebed en Bijbelstudie. In de gespannen sfeer van Jeruzalem quality time doorbrengen in een kleine, intieme groep, maakt dat broeders, zowel jongere als oudere, heel persoonlijk worden in dingen die ze delen. De relaties, die van tijd tot tijd versterkt worden, zoals deze keer, zijn het ultieme “hechtmiddel” dat het lichaam bijeenhoudt en in staat stelt de hoge roeping te vervullen waar God het voor bestemd heeft.

Deze week zullen de zusters van de gemeente een dergelijke bijeenkomst hebben. Bidt alstublieft dat de ontwikkeling voortgaat van gezonde en verdiepende relaties tussen broeders en zusters die tot onze gemeente behoren. Dit is van levensbelang, willen wij uitdrukking geven aan Zijn liefde in de stad Jeruzalem.


Het Hoge Hof in Israël

De hoofdcommissaris van Justitie van het Israëlische “Hooggerechtshof” is Asher Grunis. In Bijbelse termen moet het Hogerhof een sleutelpositie innemen op moreel- en rechtsgebied. Het Hogerhof staat voor diverse “keerpunten” in deze tijd:

  1. Hadassah Ziekenhuis – geschil en staking bij doctoren, medisch personeel en management over het budget.
  2. De race om het burgemeesterschap van Nazareth -  eis tot vernieuwde verkiezingen, nadat gebleken is dat er corruptie was bij de moslimpartijen in de stad.
  3. Race om het burgemeesterschap in Beth Shemesh – eis tot nieuwe verkiezingen nadat gebleken is dat er corruptie was bij de ultra Orthodoxe religieuze partijen in de stad.
  4. Concept voor gelijkheid – noodzaak om verandering aan te brengen in de weigering van de ultra-orthodoxen (Haredi) om te dienen in het leger van Israël.
  5. Pinto – schandaal van Arbiv  – beschuldigingen van corruptie tussen de charismatische rabbi Pinto en de chef van het politiedistrict van Arbiv.
  6. Metsger – beschuldiging van corruptie van voormalig Chef Rabbi Metsger tijdens zijn periode van dienst.
  7. Seksueel misdrijf – talloze gevallen van seksueel misdrijf, immoraliteit en prostitutie op elk terrein van de samenleving in Israël.

Laten we bidden voor Grunis en het Hogerhof van Israël, dat ze een instrument zijn voor het werkelijke maatschappelijke recht en de moraal in Israël. Een van de belangrijkste gebeden van het Judaïsme is het herstel van rechters in gerechtigheid. Het gebed is afkomstig van deze profetische belofte aan de stad Jeruzalem: Jesaja 1:26 –“Uw rechters zal Ik weer maken als weleer en uw raadsheren als in den beginne. Daarna zal men u noemen: stad der gerechtigheid, getrouwe veste.”

Moge een rechtvaardig gerechtelijk systeem in het Israëlische Hogerhof in Jeruzalem een positief kettingeffect hebben voor het Koninkrijk van God! Herstel van gerechtigheid in Jeruzalem zal een krachtige vervulling zijn van profetie in de eindtijd.


Terug naar de artikelen uit 2014