Terug naar de artikelen

logo

©7. februari 2014 Revive Israel Ministries

De Vijgenboom, De Olijfboom en De Wijnstok

door Asher Intrater, Tal Robin

Yeshua vertelde een gelijkenis over de vijgenboom, waaruit we begrijpen dat hij de natie  Israël vertegenwoordigt.

Mattheüs 24:32 – "Leer dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.”

Het week worden van de takken kan gezien worden als een zacht worden van het hart naar Yeshua toe, en het uitspruiten van de bladeren op de vernieuwing van het Messiaanse geloof in Israël. Deze dingen zijn gebeurd in onze generatie, vooral sinds het jaar 2000. In de volgende verzen geeft Yeshua aan dat dit een van de tekenen aan dit geslacht zal zijn van zijn terugkeer.   

Het evangelie van Mattheüs en dat van Marcus werden vrij spoedig na de opstanding van Yeshua geschreven, voordat er sprake was van een uitgebreide beweging van geloof onder de andere volken. Lucas schreef zijn evangelie na de reizen met Paulus en bij het zien van de opwekkingsbeweging in andere landen. Zijn versie van de gelijkenis voegt een kenmerkend klein zinnetje toe:

Lucas 21:29 - " de vijgenboom en al de bomen."

"Al de bomen"  verwijst naar andere landen buiten Israël. God heeft een plan voor elke natie.  Elke natie is als een boom; de boom is vergelijkbaar met die van Israël, maar met een klein verschil in vrucht en vorm. Israël is de natie van het voorbeeld- - wat over Israël in de Bijbel geschreven is, heeft een parallelle betekenis voor andere naties.

Paulus had een openbaring over zelfs meer, dan waarover Lucas schreef. Niet alleen zouden mensen in andere landen het evangelie ontvangen, wat een unieke geloofsboom schiep; maar ze zouden uiteindelijk geestelijk verbonden worden, "geënt in," met het overblijfsel van de gelovigen binnen Israël. Dit is de gelijkenis van de olijfboom.

Romeinen 11:17 – "U, takken van een wilde olijfboom zijn geënt tussen hen in en hebt deel gekregen aan de wortel."

Mattheüs en Marcus schreven waarschijnlijk rond 35 na Christus; Lucas en Paulus rond 60 na Christus. Johannes’ geschrift schijnt het laatste te zijn geweest, rond 90 na Christus. Mattheüs en Marcus leggen de nadruk op Israel; Lucas en Paulus zijn gericht op de niet-Joodse Naties; Johannes schreef na de vernietiging van Israël in 70 AD en had de neiging om te schrijven vanuit  een hemels gezichtspunt, dat minder verbonden is met  nationalistische beelden. Johannes koos een andere gelijkenis: de wijnstok.

Johannes 15:5  – "Ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken."

Dit beschrijft een persoonlijk geloof in Yeshua. De wijnstok kan worden gezien als de geestelijke kerk en de vijgenboom als het nationale Israël. De andere bomen zijn
andere naties. De olijfboom is de eenheid van het overblijfsel van Israël en de Naties door geloof.

Joël profeteerde dat de wijnstok en de vijgenboom tezamen vrucht zouden dragen in de eindtijd (Joël 2:22).  Dit kan een aanduiding zijn van de ongekende samenwerking, die we vandaag zien tussen Israël en de kerk.

Habakuk profeteerde dat zelfs als wij geen vruchten van de vijgenboom, de wijnstok of de olijfboom zien, we ons nog steeds moeten verheugen. (Habakuk 3:17). Haggaï profeteerde dat op "deze dag," God de vijgenboom, de wijnstok en de olijfboom, zou beginnen te zegenen, hoewel ze tot nu toe zij geen vruchten hadden gedragen (Haggaï 2:19). 
Wat een bemoediging! Laten we voor vandaag geloven in een doorbraak en een nieuwe periode van vruchtbaarheid voor Gods plan met Israël, de Kerk en het  Messiaans overblijfsel. 


Knesset Christian Allies Caucus

(Partij van Christelijke Bondgenoten in de Knesset)

Het  KCAC is een partij met vele leden, die uit 17 Knessetleden bestaat, en in 2004 is opgericht  om de communicatie met Christelijke leiders uit de hele wereld te versterken. Afgelopen week, vond de 8ste verjaardag in Jeruzalem plaats van “Night to Honor our Christian Allies” (“De Nacht om onze Christen-bondgenoten te eren.)

Regeringsleiders vanuit het hele politieke spectrum kwamen samen voor een receptie ter ere van christenen die standvastig zijn geweest in hun inzet voor Israël. Gabriel Nadaf, een Griekse Orthodox, een Israëlisch - Arabische priester uit Nazareth die de integratie van de Arabische Christenen in de Israëlische samenleving aanmoedigt, ontving een onderscheiding.
De President van Aglow International, Jane Hansen Hoyt, werd door de partij en het Ministerie van Toerisme geëerd. Jane zei: “Er schijnt een toenemend bewustzijn te zijn dat Christenen hun vrienden zijn.” 

Jurgen Buhler, directeur van de Internationale Christijke Ambassade, vertelde zijn persoonlijk getuigenis van het weerstand bieden door zijn familie tijdens de Holocaust. Het aangrijpende verhaal bracht velen in de kamer tot tranen.


Bevriezing van tegoeden voor Yeshiva studenten

Israëls Hooggerechtshof heeft een tussentijds bevel uitgevaardigd, om financiering van yeshiva studenten, die hun detachering vermijden, op te schorten. Ultraorthodoxe yeshiva’s hebben geweigerd hun studenten toe te staan in het leger te dienen en toch eisen ze op het zelfde ogenblik van de regering om hun salaris te betalen.

Het regeringsontwerp van de "Tal" wet schort dit voor yesjiva studenten, die in  augustus 2012 zijn uitgeschreven, op. Deze studenten zijn technisch het ontwerp geweest om zich sindsdien te detacheren. Tot nu toe heeft de regering het uitgesteld om hen te detacheren. Dit probleem is cruciaal voor religieuze, politieke en economische hervormingen in Israël.  Nu we dit schrijven, zijn duizenden ultra-orthodoxen in de straten aan het protesteren .
Wilt u a.u.b.  bidden voor wijsheid onder rechters en wetgevers.


De Vuurrode Johansson en Soda Stream

Door Shelly Greenberg

De actrice Scarlet Johansson, dochter van een Joodse moeder, werd  als ster gevraagd in een reclamecampagne voor "Soda Stream", een Israëlisch bedrijf dat een fabriek heeft in Ma'ale-Adumim, de grootste Israëlische stad,  gelegen over de zogenaamde "groene lijn".

Na het uitzenden van een reclamespot tijdens de Super bowl deze week, protesteerden vele BDS - organisaties (Boycot, Desinvestering en Sancties) en drongen bij Oxfam (een confederatie van 17 "sociale rechtvaardigheid" organisaties) aan om hun contract met Johansson te beëindigen Johansson stond zelf tegen de boycot op en maakte zichzelf van Oxfam los.

Soda Stream heeft zowel Joodse als Palestijnse werknemers in haar fabriek en volhardt in een gelijke behandeling van beide zijden. Bovendien, in elke voorgesteld vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen blijft Ma'ale-Adumim een deel van Israël. Daarom is het volkomen onlogisch om het bedrijf te boycotten vanuit een politiek standpunt.
Bid om de hypocrisie van deze boycot aan het licht te brengen.


Terug naar de artikelen uit 2014