Terug naar de artikelen

logo

©13. december 2013 Revive Israel Ministries

Israël en de Kerk

door Asher Intrater

In Romeinen in de hoofdstukken 1 - 8 behandelt Paulus het plan aangaande de redding van individuen. Hij schrijft in de hoofdstukken 9 - 11 over Gods soevereine plan voor Israël en de Naties.  Hij zag dat, volgens de profetieën, Jeruzalem spoedig verwoest en Israël in een langdurige ballingschap gestuurd zou worden.  Hij zag ook dat het evangelie over de Naties verspreid werd en kerken gevormd werden.

Dit was een dramatische keerpunt in de ontwikkeling van het Koninkrijk van God. Wat kan dit betekenen? Waar zou het toe leiden?  Bij Paulus kwam het geheim aan het licht, dat de internationale ecclesia zou blijven groeien, totdat de "volheid van de heidenen" wordt gerealiseerd (Romeinen 11:25); en dit zou gevolgd worden door een herstel van Israël die zou uitmonden in het feit dat "geheel Israël behouden wordt" (Romeinen 11:26).

Deze twee begrippen – de volheid van de heidenen en de redding van Israël – hebben een enorme betekenis.  Zij zijn de fundamenten van het Koninkrijk van God, voorspeld in de Tora en voorbestemd vanaf het begin van tijd.  Toen Dan Juster, Eitan Shishkoff en ik met Tikkun International begonnen, kozen we als een visionaire uitleg: "Het tweezijdig herstel van Israël en de kerk."
De redding van Israël kan al lang geleden gezien worden in de zegen van Mozes in Deuteronomium 33:29 : "Israel... een gered volk."  De volheid van de heidenen kan worden gezien in Jacobs zegen van Efraïm in Genesis 48:19 : ".. .de volheid van de heidenen."  (De Hebreeuwse zin hier: מלוא הגויים, is dezelfde als die van Romeinen 11:25.)

Apostel Paulus heeft dergelijke begrippen niet zomaar "verzonnen".  Paulus’ geschriften over Israël en de volken zijn geworteld in de Schriften, die terug gaan naar Genesis en Deuteronomium. Het plan van God is consistent en bouwt zichzelf op vanaf het begin tot aan het einde.


De Aankondiging 

door Elhanan Ben Avraham


Botticelli

Een belangrijke attractie dit najaar in het Israëlisch Museum is een zeldzaam meesterwerk van een van de grootste kunstenaars van de Italiaanse Renaissance –Botticelli: “De Aankondiging”. Deze prachtige fresco, lang geleden en ver weg op de muur geschilderd,  is in 1481 naar de zalen van het Museum van Israël gebracht om door het volk van Israël bekeken te worden Het is alsof de engel Gabriel wederom naar Jeruzalem is gekomen om aan de Joodse Maagd de geboorte van haar kind aan te kondigen, Die de Zoon van God wordt genoemd.

Naast het fresco waren de tijdloze woorden van Lucas hoofdstuk 1, met een beschrijving van het bezoek van de engel in het Hebreeuws en de Engels vertaling.  Ik merkte op dat zowel seculiere als religieuze Joden de Annunciatie rustig stonden te lezen: een mooie tekst, onbekend voor de meeste Joden, die de pagina's van het nieuwe Testament nooit hebben geopend. Het is de kracht van de kunst.

Ik was vol ontzag voor de grote schoonheid van het schilderij, de diep rakende uitdrukking van mededogen op het gezicht van de engel, de diepe roerselen van de ziel uitgedrukt via het gezicht en het gebaar van de Maagd Maria, de delicate harmonieën van kleur en uniek en dramatisch perspectief en diepte van de  compositie van de meester kunstenaar.


Nadafs Zoon Aangevallen

De Grieks - orthodoxe priester, Gabriel Nadaf van Nazareth beschreef hoe hij en zijn familie sinds 2012 bedreigingen met de dood, opruiingen en  verbaal geweld hebben ontvangen, toen hij voor het eerst Arabische Christenen begon op te roepen zich in te schrijven voor de IDF en in de Israëlische samenleving te integreren. "Als je het pad dat goed is wilt bewandelen, dan weet je dat ze je zullen beschuldigen en aanvallen. Maar als jij het niet doet, ----wie dan wel?"

Deze week werd Nadafs zoon op brute wijze aangevallen en in het ziekenhuis opgenomen.  Minister-president Benyamin Netanyahu zinspeelde op de aanval tijdens zondagse kabinetsvergadering door te zeggen dat Israël geen bedreigingen van fysieke aanvallen tegen christenen, moslims en Drusen zal tolereren die "hun lot willen verbinden aan de staat Israël en in de IDF willen dienen”. Bid met ons voor de Nadaf familie; voor bescherming, het herstel van hun zoon en dat anderen zullen opstaan en met hen stand houden.


Het is een Meisje!

We zijn blij om nog een geboorte onder ons Revive personeel aan te kondigen. Op zaterdagavond werd Esther Gavriela Smilovici geboren. Haar trotse ouders zijn Jeremia en Rachel. Esther werd te vroeg geboren en weegt slechts 2 kg (4.4 lbs). Bid dat Esther snel zal groeien, en voor Rachels herstel van een lange bevalling.


Van de Rode Zee naar de Dode Zee

De Dode zee is in de afgelopen jaren uitgeput door bijna een meter per jaar te zakken. Deze week werd in Washington, een overeenkomst ondertekend tussen Israël, Jordanië en de Palestijnse Autoriteit voor een ambitieus project om het water te delen. Het plan houdt het verbouwen van een grote ontzilting plant in en een 180 kilometer pijpleiding om water van de Rode Zee in de Dode Zee te pompen. Het verhogen van het waterniveau de Dode Zee, zal dat waarschijnlijk een zeer snelle groei van het toerisme in het gebied veroorzaken.

Dead Sea

Sneeuw in Jeruzalem

Gewoonlijk sneeuwt het in Jeruzalem een of twee keer per jaar licht. Een paar centimeter. Nu we dit schrijven, zitten we in het midden van de zwaarste sneeuwval in Jeruzalem in de geschiedenis (meer dan 70 jaar). Sneeuw is tot op kniehoogte gekomen en het gaat door. Wat een zegen!Snow

Terug naar de artikelen uit 2013