Terug naar de artikelen

logo

©29. november 2013 Revive Israel Ministries

Menora

door Asher Intrater

De Bijbel spreekt van de Menora of kandelaar, op drie niveaus: een in de Tora, een in de Profeten, en een in het Nieuwe Verbond. Aan Mozes was opgedragen een 7–armige, gouden kandelaar te bouwen en deze in het heiligdom van de Tabernakel te plaatsen. (Exodus 25:31-40). De priesters dienden te zorgen voor de kandelaar, maar er was geen duidelijke onderwijs over de geestelijke betekenis van de Menora.

Dit is de kandelaar die waarschijnlijk door de Makkabeeën opnieuw werd ingewijd en waarbij het Chanoekafeest gevierd werd . De kandelaar van de  Chanoeka heet in  het Hebreeuws een Hanukiah.  Hij heeft 9 lichten (voor 8 dagen, en 1 om de andere te steken).  Het is niet een replica van de Menora  in de Tabernakel, maar op een of andere wijze is hij representatief geworden voor deze Menora in Joodse religieuze traditie.

Menorah SealOp het tweede niveau kreeg de profeet Zacharia een visioen van een mystieke Menora, met twee olijfbomen, één aan elke kant.  Hiermee symboliseerde de Heer het herstel van Sion en de tempel door de kracht van Zijn Genade en Geest (Zacharia 4:1-10). Dit visioen werd de basis voor het symbool en het zegel voor de moderne staat Israël.

Het derde niveau wordt gevonden in het boek Openbaring waarin Johannes een bovennatuurlijke visioen krijgt van Yeshua in een verheerlijkte gedaante, staande te midden van 7 kandelaren, die de 7 kerken of gemeenten van Klein-Azië vertegenwoordigen (Openbaring 1:12, 20), die alle typen en stromingen  symboliseren van hen, die deel uitmaken van de internationale ecclesia.

Zoals het mozaïek van de kandelaar tot uitdrukking komt in de Joodse religieuze traditie, zo is het profetische visioen van Zacharia tot uitdrukking gekomen in het moderne zionisme, en Johannes' visionaire beelden vertonen de mensen van iedere stam, tong en natie, die worden verheerlijkt door de kracht van God.


De Gemeente Ahavat Yeshua

door Eddie en Jackie Santoro

Vorige week hadden we onze eerste algemene ledenvergadering en meer dan negentig mensen namen hier aan deel. Het hele leidersteam werkte samen om een duidelijk beeld te krijgen van de fundamentele waarden van onze gemeente: wat betekent het om lid te zijn, hoe ziet de agenda voor het komende jaar er uit?  En een financieel overzicht van het afgelopen jaar werd gegeven - met vragen en antwoorden. Daarna volgde de lunchpauze.  De vergadering was zeer geslaagd.

Blijf voor onze Gemeente bidden! Ze doet het echt heel goed en ze is een opwindend, levendig toonbeeld van een lokale gemeente in Jeruzalem in deze laatste dagen.


Radio Interview

door Aviram Eldar

Onlangs werden Yo-Yakim, een Messiaanse leider uit Arad en Opher Caradi, een vertegenwoordiger van de religieuze Shas-partij in Beer Sheva, samen geïnterviewd op een zuidelijke Israël radiostation. Op een gegeven moment antwoordde Yo-Yakim tijdens het interview dat "Messiaanse Joden Joodse mensen zijn, die geloven dat Yeshua de Messias is." Op dat moment, begon Caradi boos te schreeuwen tegen het geloof in Yeshua, en hij  eiste dat de uitzending werd beëindigd. De interviewer vroeg hem herhaaldelijk te kalmeren, maar hij slaagde daar niet zo erg in. Vanaf dat moment werd de interviewer gunstig gestemd m.b.t. Yo-Yakim vanwege zijn vriendelijke en een respectvolle benadering.  Yo-Yakim kreeg aan het einde meer tijd om zijn geloof te verdedigen en hij legde uit, "Wij delen ons geloof met andere mensen en we geven ze de kans om hun eigen beslissing te nemen." 

Bid dat vele Israëli's  zullen gaan uitzoeken wat de waarheid over Yeshua voor henzelf betekent.  


Niet Een Rechtvaardig in het Oordeel

Roni Rejuwan

Het menselijk ras leeft in een dilemma met God. We moeten geoordeeld worden voor wat we tijdens dit leven gedaan hebben,  maar niemand kan voor God rechtvaardig  verklaard worden op grond van zijn eigen verdiensten. Koning David zegt het op deze manier, "Ga niet in het gericht met  uw knecht, want niemand die leeft, is voor Uw gezicht rechtvaardig"   – Psalm 143:2. Dit vers is een uitstekende verklaring uit de Hebreeuwse Schrift van ons onvermogen om via onszelf te staande te blijven in het oordeel.

Bid voor de openbaring van onze zonde en noodzaak van Gods genade door Yeshua.


IMJA

door Paul Wilbur

De afgelopen lente had ik het voorrecht als de nieuwe directeur van de internationale Messiaanse Joodse Alliantie te worden aangesteld. De IMJA is een goed functionerende bediening die in meer dan 20 landen wortels heeft en vruchtbaar is. Ik voel dat het  mijn nieuwe missie is om van de IMJA een waardevol instrument te maken in het assisteren van de nationale allianties, en  een stem te zijn voor eenheid in het grotere lichaam van de Messias. Asher en ik zijn al meer dan 30 jaar goede vrienden. We kwamen onlangs met Hanan Lukats samen, die voorzitter is van de Israëlische Alliantie (waar Asher ook in de Raad van bestuur dient), om de mogelijkheden voor wederzijdse samenwerking in de toekomst te bespreken.

Bid voor veel vruchten, zowel binnen de Internationale, als Israëlisch - Messiaans Joodse Allianties.


Dan & Anja

Kort geleden hadden we het voorrecht deel te nemen  aan het huwelijksfeest van Dan en Anja. Anja heeft gedurende de afgelopen 7 jaar toezicht gehouden op ons vertaalwerk bij Revive en diende als onze Europese coördinatrice.  Dan heeft een B.A. in de theologie en is een gediplomeerd gids in Israël. Het huwelijk werd bijgewoond door ongeveer 75 "nog-niet gelovigen", die allemaal de vreugde, de liefde en de aanwezigheid van God door de ceremonie heen voelden.

Bid dat het licht van  Yeshua zal doorgaan met door Dan en Anja heen te schijnen.Wedding

Terug naar de artikelen uit 2013