Terug naar de artikelen

logo

©15. november 2013 Revive Israel Ministries

Zon, Maan en Sikkel

door Asher Intrater

Tijdens een zonsverduistering lijkt het voor het menselijk oog dat de maan de volledige grootte van de zon verbergt, hoewel de maan vele malen kleiner is dan de zon. Als iemand een muntstukje van een halve sjekel op een afstand van de lengte van een arm houdt, kan het ook lijken alsof het dezelfde grootte als de zon of de maan heeft, hoewel het miljarden malen kleiner is.

Hoe kan het, dat de zon, de maan en de munt van een sjekel precies dezelfde grootte lijken te hebben? Wat dichterbij is, lijkt kennelijk groter te zijn, dan wat verder weg is. Dit geldt voor het zicht, het geluid en alle vormen van straling. Yeshua sprak van de geestelijke aspecten van deze wet van het perspectief.

Mattheüs 7:3
Wat ziet u de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet?

Iets, wat ik goed doe, zal mij gigantische belangrijk toeschijnen, maar iets wat ik verkeerd doe, zal mij uiterst klein en onbeduidend lijken…..maar iets, wat iemand anders verkeerd doet, zal mij naar verhouding zeer groot lijken.

Daarom moet ik me, wanneer iemand anders spreekt over wat er in zijn leven gebeurt bijzondere inspannen om me te concentreren en te luisteren. Ik moet mijn gedachten en gevoelens op dat moment dwingen minder te worden, en ik moet mezelf dwingen mijn verbeelding te verruimen m.b.t. wat hij zegt, om te begrijpen, hoe iets vanuit zijn perspectief lijkt te zijn.


Wie Rouwt er?

door Roni Rejuwan, Tal Robin

In de profetieën over de wederkomst van de Messias staat dat de inwoners van Jeruzalem zullen"zien op Mij die zij doorstoken hebben " – Zacharia 12:10. De profetie gaat verder met te zeggen dat de mensen zullen rouwen over Hem zoals "iemand rouwt om zijn eerstgeboren zoon." Wie zijn deze mensen die zullen treuren?

Hun rouw lijkt een teken van berouw te zijn omdat ze Hem zo lang hebben verworpen en zich tegen Hem hebben verzet. Alleen keren ze zich op het allerlaatste moment naar Hem toe. Er is ook een toegevoegd detail: de mensen zullen in groepen treuren waarbij de mannen en de vrouwen gescheiden worden.

Zacharia 12:12, 14
Het geslacht van het huis van David afzonderlijk, en hun vrouwen afzonderlijk; Het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk… alle overige geslachten, ieder geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk.

Het is interessant dat de ultraorthodoxe religieuze sekten in het gebied van Groot- Jeruzalem onderverdeeld zijn in afzonderlijke "colleges" of sub Gemeenschappen; en dat deze sekten steeds meer extreme maatregelen eisen wat betreft scheiding tussen mannen en vrouwen vanaf jeugdige leeftijd - in scholen, synagogen en op de markt.

Is het mogelijk dat de scheiding tussen mannen en vrouwen, de rouwklacht, en de bekering op het laatste moment kan gelden voor de verschillende sekten van het ultraorthodoxe jodendom, die vandaag rond Jeruzalem wonen?


De ramp op de Filippijnen

door Cody Archer

Volgens de V.N heeft de super tyfoon Haiyan, die dit afgelopen weekend de Filipijnen trof, 4,3 miljoen mensen persoonlijk getroffen en zijn er 650.000 ontheemden. De internationale gemeenschap heeft zich verenigd om te voorzien in hulpverlening. De Israëlische ambassadeur in de V.N., Ron Prosor, zei dat Israël de Filippijnen "niet alleen via woorden, maar ook via acties" zou steunen.

Het Israëlische leger (IDF) heeft twee Boeings 747 gestuurd met 147 soldaten, 234 Israëlische artsen, verpleegkundigen en paramedici, evenals apparatuur om een kunstmatig mobiel ziekenhuis op te zetten.
Helaas is er door de olierijke Islamitische Naties in het Midden-Oosten heel weinig aangeboden om in deze crisis te helpen. Laten we bidden voor troost en herstel onder het Filippijnse volk, evenals voor positieve betrekkingen met de Israëlische teams die zijn aangekomen.


Tentoonstelling van de Bijbel

Deze week zijn er in Israël reclameacties via de Hebreeuwse media over de nieuwe tentoonstelling in het Bijbels Land Museum. De advertenties zeggen: "Het Boek der boeken- de Tenach en het Nieuwe Verbond." De Jerusalem Post meldt dat de tentoonstelling meer dan 200 van de zeldzaamste Bijbelse handschriften bevat, met inbegrip van de oorspronkelijke fragmenten uit de Septuagint en de vroegste Nieuw Testamentische geschriften.

Filip Vukosovavic, conservator van het museum, benadrukt dat het christendom en het jodendom “zo met elkaar verbonden zijn, dat zij niet kunnen worden gescheiden." Ze delen een theologische bron en "komen uit hetzelfde geografische punt, dat is het land van Israël."

"We hebben nooit een tentoonstelling gehad die de krachtige link toont tussen Judaïsme en Christendom," zei de directeur van het Bijbels Land Museum, Amanda Weiss.
Bid voor succes en een wijdverspreide belangstelling voor de Bijbels Land tentoonstelling.


Terug naar de artikelen uit 2013