Terug naar de artikelen

logo

©1. november 2013 Revive Israel Ministries

"Lech Lecha"

Door Asher Intrater

In Genesis, de hoofdstukken 12 tot en met 22,  komt de zinsnede "Lech Lecha" tweemaal voor, eenmaal aan het begin en eenmaal aan het einde. "Lech Lecha" is een woordspeling die “Ga jij” of ook ”Gaan, gaan”. kan betekenen.
Het wordt gebruikt om het persoonlijke offer te benadrukken om ergens heen te gaan en zo God te gehoorzamen.

In eerste instantie krijgt Abraham, de eerste "gelovige," zijn eerste gebod, nl. zijn huis en familie te verlaten voor het land Kanaän.

Genesis 12:1
Ga uit uw land en uit uw geboorteplaats en uit uws vaders huis naar het land dat Ik u wijzen zal.

Dit mandaat om het land te bezitten kan teruggevoerd worden naar de schepping van Adam en Eva, aan wie God gebood vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen en heerschappij te voeren over de planeet, die God geschapen had.
Abrahams reis naar Kanaän is het begin van het herstel van het oorspronkelijke mandaat van heerschappij.

In de tweede plaats vertelt God Abraham om zijn enig geliefde zoon op de berg Moria te gaan offeren. Dit is het grootste offer dat iemand kan doen.

Genesis 22:2
Neem uw zoon, de enige zoon, die u liefhebt, Isaak en ga naar het land  Moria en offer hem daar tot een brandoffer op één van de bergen die Ik u noemen zal.

Deze twee gebeurtenissen zijn in de hele Schrift buitengewoon belangrijk. Ze leggen twee belangrijke fundamenten neer voor het hele plan van God. Ze zijn parallel, toch verschillend.

Het aanbieden van Abraham van zijn zoon als een offer legde het verbonds-fundament voor de plaatsvervangende verzoening. Het was een legaal precedent voor God Zijn Zoon als een offer voor onze zonden aan te bieden. Door middel van Yeshua zijn de zonden van de mensheid helemaal vergeven, de hele weg terug tot aan die van Adam en Eva.

Toen Adam en Eva zondigden, gaven zij ook hun gezag over de planeet aarde over aan Satan. Daarom zal Yeshua ook terugkomen om weer bezit te nemen van de planeet aarde, weg van Satan, en Hij zal hem aan de mensheid teruggeven onder Gods heerschappij.

Aangezien het binden van Isaac het fundament voor het verbond van Yeshua’s offer heeft gelegd, zo doet Abraham door “het land door geloof te bezitten” ook "een claim-spel": voor Yeshua’s  terugkeer en het weer in bezit nemen van de hele planeet. Zoals bij Abraham, heeft Yeshua  ook twee "Lech lecha’s"-een voor de vergeving van de zonde en de andere voor het weer in bezit nemen van gehele planeet aarde.


Het hele verhaal

Door Mati Shoshani

Het Jeruzalem Instituut van Justitie is, in samenwerking met Epipheo Studios, een serie van 4 korte video’s aan het ontwikkelen, genaamd, "Het Project van het hele verhaal", die complexe onderwerpen over Israël zullen uitleggen, die vaak door de internationale media verkeerd worden voorgesteld. Nu. heeft J.I.J al gedurende enkele jaren de verslagen over problemen  van mensenrechten in het Midden-Oosten onderzocht en gepubliceerd. Iets uit dit onderzoek is samengevat in deze korte video's, die ontworpen zijn om de internationale gemeenschap op kwesties met betrekking tot Israël en de Palestijnse Autoriteit te onderwijzen.

Dit videogereedschap zal ingaan op enkele van de moeilijkste kwesties met betrekking tot Israël:

  • Uitleg geven over de Israëlische veiligheidsmuur
  • Racisme in de Verenigde Naties: Arabieren en Joden moeten zich houden aan verschillende normen van de rechten van de mens
  • Westerse Dollars, die naar de Palestijnse autoriteit gaan
  • Het recht van terug te keren, tegenover het recht van absorptie voor de Palestijnse vluchtelingen

De opbrengst gaat rechtstreeks naar de productie van de genoemde video's. Voor voorbeeld en uitleg, zie:
http://www.YouTube.com/watch ?v = j7Mupoo1At8
 http://www.YouTube.com/watch ?v = GdtGOY8T5XE
 http://www.IgG.me/at/thewholestoryproject/x/4758766


Egypte

Netanyahu drong er deze week bij de VS op aan, met de fondsen voor Egypte niet te stoppen, aangezien de nieuwe regering veel doet om de burgerlijke en sociale instellingen weer op te bouwen en om de natie te herstellen na de schade haar door de islamitische extremisten aangedaan. In dit geval heeft het leger onder leiding van generaal Sisi, namens het volk gehandeld in het verdrijven van de Moslimbroederschap van de vorige regering. Dit was de meeste "democratische" actie die zou kunnen gebeuren, maar die verkeerd begrepen is door het westen, dat zich niet realiseert dat echte bescherming van religieuze en educatieve vrijheden voor een democratie belangrijker is, dan een eenmalige verkiezing. Bid voor echte hervormingen in de Egyptische samenleving.


Bet Shemesh

Bet Shemesh ligt 25 kilometer ten zuidwesten van Jeruzalem. In de afgelopen tien jaar zijn tienduizenden ultraorthodoxe Joden naar de stad verhuisd. En nu proberen ze haar zeer strenge, religieuze beperkingen op te leggen, met een enigszins cultureel karakter. Tijdens de recente burgemeestersverkiezing werd de ultraorthodoxe kandidaat gekozen, omgeven door  beschuldigingen van vervalste verkiezingen. Er zijn demonstraties en spanningen ontstaan. Bid er voor, dat  rechtvaardigheid zal zegevieren.


Om te eren en te gedenken

Onze geliefde zus, Katya Morrison, is afgelopen  donderdag, 31 oktober,  naar de Heer gegaan. Haar begrafenis in Haifa werd door Messiaanse gelovigen van over  heel Israël bijgewoond. Ze diende meer dan 30 jaar in het leiden  van Messiaanse gemeenten:
Rosh Pina in Baltimore, Verenigde Staten; en Ohalei Rachamim in Krayot, Israël. Wij danken God voor deze pionier en "moeder" in het geloof, nu ze begint te genieten van haar hemelse beloning.

Een andere lieve zuster, Pamela Stead, is op 10 oktober naar de Heer gegaan. Pamela was een van de eerste voorbidders en trouwe gebedstrijders voor het Israëlisch mandaat bij IHOP in Kansas City,waar ze vaak bezoekers uit Israël gastvrij ontving , en altijd in liefde naast ons stond. Ik ben er zeker van, dat ze  ook haar beloning krijgt, zoals: "Goed gedaan, trouwe dienares."


Terug naar de artikelen uit 2013